นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2931
comment: 0

อันตรายจากการฟังเพลงผ่านหูฟังอาจทำให้หูตึงได้

ที่มา Pantip News (http://www.pantip.com/tech/newscols/news/270308h.shtml )

ถึงแม้ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะรับทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฟังเพลงดังๆผ่านหูฟัง ซึ่งอาจไปทำลายระบบประสาทการได้ยินเสียงได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ยังคงเลือกที่จะรับฟังเพลงดังๆอยู่

 
โดยมีการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้ทำการวิจัยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฟังเพลงดังๆติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน โดยสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์

ผลปรากฎว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฟังเพลงดังๆผ่านหูฟังเป็นเวลานาน แต่ก็ยังคงเปิดเสียงจนถึงระดับเสียงดังสุดและไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้

โดย Ineke Vogel หัวหน้ากลุ่มวิจัยได้ออกมากล่าวว่า อยากจะแนะนำให้ผู้ปกครองช่วยกันกล่าวเตือนเด็กๆให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะถึงแม้จะไม่ส่งผลให้เห็นทันตา แต่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวได้และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว ก็ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้อีก

โดยระดับเสียงที่ถือว่าอยู่ในขั้นที่เสี่ยงต่ออันตราย คือ ระดับเสียงที่ดังเกินกว่า 90 เดซิเบล แต่ถ้าหากอยู่ระหว่าง 120 ถึง 140 เดซิเบล จะถือว่าเป็นระดับเสียงที่ทำให้เกิดอันตรายได้

นอกจากนี้ Vogel ยังได้แนะนำถึงหลักในการฟังเพลงว่า ผู้ใช้เครื่องเล่น MP3 ไม่ควรตั้งระดับความดังของเสียงเกินกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเมื่อใช้หูฟังประเภท headphone และไม่ควรเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเมื่อใช้หูฟังประเภท over-the-ear headphone


over-the-ear headphone 

Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.247.75
Message:  
Load Editor
   
Cancel or