นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2162
ความเห็น: 0

Event ใน JavaScript

Event ใน JavaScript เพื่อใช้ในงานต่างๆๆ และกันลืม
Event ใน JavaScript

onLoad จะทำงานเมื่อ มีการโหลด window หรือ frame ขึ้นมา
onUnLoad จะทำงานเมื่อ มีการกดปิด web page
onError จะทำงานเมื่อ มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบน web page
onAbort จะทำงานเมื่อ มีการยกเลิกการทำงาน เช่น การหยุด download

onMove จะทำงานเมื่อ มีการย้าย window หรือ frame
onResize จะทำงานเมื่อ มีการปรับขนาดของ window หรือ frame
onScroll จะทำงานเมื่อ มีการเลื่อน scrollbar

onFocus จะทำงานเมื่อ object นั้นๆได้รับ focus
onBlur จะทำงานเมื่อ object นั้นๆสูญเสีย focus

onDblClick จะทำงานเมื่อ มีการ double click ที่ Object นั้นๆ
onClick จะทำงานเมื่อ มีการ click ที่ object นั้นๆ
onSubmit จะทำงานเมื่อ มีการกด submit ใน form
onReset จะทำงานเมื่อ มีการกด reset ใน form

onMouseMove จะทำงานเมื่อ มีการเลื่อนเมาส์อยู่บน object
onMouseOver จะทำงานเมื่อ มีการเลื่อนเมาส์อยู่บน object นั้นๆครั้งแรก
onMouseOut จะทำงานเมื่อ มีการเลื่อนเมาส์ออกจาก object นั้นๆครั้งแรก
onMouseDown จะทำงานเมื่อ มีการคลิกเมาส์ลงบน object นั้นๆ
onMouseUp จะทำงานเมื่อ มีการปล่อยเมาส์ที่คลิกลงบน object นั้น

onKeyPress จะทำงานเมื่อ มีการกดปุ่มใดๆบน keyboard บน object นั้นๆ
onKeyDown จะทำงานเมื่อ มีการกดปุ่มใดๆบน Keyboard บน object นั้นๆ
onKeyUp จะทำงานเมื่อ มีการปล่อยปุ่มที่กดบน Keyboard บน object นั้น

onSelect จะทำงานเมื่อ มีการลาแถบสีคลุมข้อความในช่องรับข้อมูล
onChange จะทำงานเมื่อ ข้อมูลในช่องรับข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง

อ้างอิง

http://www.thaicreate.com/tutorial/javascript.html
Sections: พัฒนางานประจำ
Tag: event  javascript
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 03 August 2010 16:00 Modified: 19 August 2010 09:31 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ