นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) การป้องกันและระงับอัคคีภัย หอพักพยาบาล

ประชุม วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย 2556 เวลา 13.00-15.00 น.วางแผนการทำคู่มือ โครงสร้างการป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารหอพักพยาบาลเพื่อจัดทำโครงการ การป้องกันและอพยพ จากอาคารสูง หอพักพยาบาล คณะพยาบาล ดำเนินการโครงการในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 จุด... more »
Sections: Miscellaneous
Tag: PSU.QWL
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By อ้วน ดับเพลิง มอ   created: 18 June 2013 14:22 Modified: 18 June 2013 15:14 [ Report Abuse ]