นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) การป้องกันและระงับอัคคีภัย หอพักพยาบาล

ประชุม วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย 2556 เวลา 13.00-15.00 น.วางแผนการทำคู่มือ โครงสร้างการป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารหอพักพยาบาลเพื่อจัดทำโครงการ การป้องกันและอพยพ จากอาคารสูง หอพักพยาบาล คณะพยาบาล ดำเนินการโครงการในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 จุด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): PSU.QWL
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อ้วน ดับเพลิง มอ   สร้าง: 18 มิถุนายน 2556 14:22 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2556 15:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]