นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution)

เมื่อไม่สามารถทำความสะอาดเครื่องแก้ว ด้วยวิธีการทั่วๆ ไปแล้วจำเป็นต้องใช้สารละลายที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ติด อยู่ในเครื่องแก้ว โดยอยู่ในมุมที่ทำความสะอาดได้ยาก เช่น การทำความสะอาดปิเปตต์ จะทำได้ยากเนื่องจากไม่สามารถนำแปรงล้างเครื่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 03 กันยายน 2560 23:37 แก้ไข: 11 กันยายน 2560 10:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ

การล้างเครื่องแก้วในการทำปฏิบัติการนับเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะส่งผลโดยตรงต่อความถูกต้องของผลการทดลอง สิ่งใดๆ ก็ตามที่มีความสกปรก สิ่งนั้นๆ จะต้องได้รับการทำความสะอาด และต้องไม่ลืมว่าบางสิ่งมองด้วยสายตาแล้วสะอาด แต่จริงๆ แล้วไม่ได้หมายความว่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 03 กันยายน 2560 23:35 แก้ไข: 03 กันยายน 2560 23:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เล็กๆ ก็วัดได้

วันนี้ยักษ์สวยจะมาเล่าเรื่องหน้างานกับการทดสอบเจ้าชิ้นตัวอย่างขนาดเล็กนะค่ะ บางครั้งลูกค้าอาจจะคิดว่าเราไม่สามารถทดสอบตัวอย่างหาหมู่ฟังก์ชันกับชิ้นตัวอย่างที่มีขนาดจิ๋วได้...หากเพื่อนๆอยากรู้ว่าจะจิ๋วยังไงก็ดูรูปเลยค่ะ สำหรับวิธีการนั้นราจะใช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 12 มิถุนายน 2560 10:46 แก้ไข: 12 มิถุนายน 2560 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) จำแนกขนาดรูพรุน

การจำแนกขนาดรูพรุนตามมาตรฐาน IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) เราสามารถจำแนกรูพรุนได้เป็น 3 ประเภท 1.กลุ่มไมโครพอร์ (Micropore) เป็นรูพรุนที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 2 นาโนเมตร (มีขนาดน้อยกว่า 20 อังสตรอม) โครงสร้างรูพรุน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 24 เมษายน 2560 09:30 แก้ไข: 24 เมษายน 2560 09:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันอันตราย มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือก ดังต่อไปนี้ เลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่เป็นอันตราย โดยจะทราบได้จากการวิเคราะห์งานเพื่อความปล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 03 เมษายน 2560 08:47 แก้ไข: 03 เมษายน 2560 08:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เปิดทดสอบ BET

เครื่อง SURFACE AREA AND POROSITY ANALYZER (BET) เป็นเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิว (Surface area) และความพรุน (Pore size distribution) ของอนุภาค โดยอัตโนมัติ ใช้หลักการวัดปริมาณก๊าซที่ถูกดูดซับบนผิวของอนุภาคแบบ STATIC VOLUMETRIC GAS ADSORPTION METH... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 27 มีนาคม 2560 09:56 แก้ไข: 27 มีนาคม 2560 12:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค

สำหรับเครื่องดังกล่าวนี้เป็นเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิว (Surface area) และความพรุน (Pore size distribution) ของอนุภาค โดยอัตโนมัติ ใช้หลักการวัดปริมาณก๊าซที่ถูกดูดซับบนผิวของอนุภาคแบบ STATIC VOLUMETRIC GAS ADSORPTION METHOD) โดยเครื่องที่ทางเรามีส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 20 มีนาคม 2560 08:51 แก้ไข: 20 มีนาคม 2560 08:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection)

ผู้ปฏิบัติการต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (face protection)หรือ หน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield) เมื่อทำงานกับเครื่องจักร หรือ สารเคมีอันตราย เพื่อป้องกันวัตถุหรือสารเคมีกระเด็นโดนใบหน้า ซึ่งหน้ากากที่มีกระบังหน้าใสสามารถใช้ร่วมกันกับแว่นสายตาได... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 06 มีนาคม 2560 08:55 แก้ไข: 06 มีนาคม 2560 08:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1

วันนี้ยักษ์สวยจะมาขอกล่าวถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายมาฝากกันนะค่ะ เพราะการทำงานนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะมาช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเรากันนะค่ะ สำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่าง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2560 08:48 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2560 08:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

จากการที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของเราได้มีการเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามมาตรฐาน มอก.2677-2558 นั้นหัวข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับมอก. ดังกล่าวคือ "การใช้งา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2560 08:33 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2560 08:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]