นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 57 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution) 945 0
การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 987 0
เล็กๆ ก็วัดได้ 1182 2
จำแนกขนาดรูพรุน 1080 1
หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 893 0
เปิดทดสอบ BET 797 1
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค 1397 0
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection) 933 0
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1 1002 0
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 815 0
ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้ 1343 4
การทําให้นํ้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 932 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-2 897 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-1 2304 1
TMTD Easy Kit-1 637 0
FT-IR Microscope Training 1011 0
คำว่า "CARE" 849 0
ความเหมือนที่แตกต่าง 1223 3
ทำความรู้จักกับสาร TMTD 874 0
ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งแรก 769 0
เครื่องย่อย Microwave 810 0
เป้าหมายต่อไปคือ แร่ยิปซัม 670 0
การตรวจสอบน้ำส้มควันไม้ 990 0
ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ 969 2
น้ำส้มควันไม้2 906 0
น้ำส้มควันไม้1 544 0
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม 647 1
เปิดหู-เปิดตา 735 1
คำว่าแม่ 736 0
ครั้งแรกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 904 0
ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ 707 0
ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี 702 1
Polysaccharideกับเห็ด 780 0
ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน 721 0
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด 1299 3
การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม 659 0
การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน 732 3
รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ 827 0
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR 3198 1
ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก 2270 3
Happy Healthy : 2 in 1 1078 1
บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013" 1184 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3 1164 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2 1315 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1 2759 1
บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ 1294 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7 1083 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7 1133 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7 896 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7 1057 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค3/7 957 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค2/7 1967 1
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 1203 0
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป" 1455 0
AAR of SEC KM 1313 0
สูตรผมสวย 3052 0
FTIR Analysis Service 2399 0