นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 57 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแก้ว (cleaning glassware solution) 1201 0
การล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 1201 0
เล็กๆ ก็วัดได้ 1363 2
จำแนกขนาดรูพรุน 1281 1
หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 1059 0
เปิดทดสอบ BET 955 1
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค 1620 0
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye protection) 1157 0
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาค1 1205 0
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 983 0
ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้ 1550 4
การทําให้นํ้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 1079 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-2 1029 0
เครื่องวัดความหนาแน่นของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส (Gas Pycnometer)-1 2656 1
TMTD Easy Kit-1 764 0
FT-IR Microscope Training 1155 0
คำว่า "CARE" 991 0
ความเหมือนที่แตกต่าง 1402 3
ทำความรู้จักกับสาร TMTD 991 0
ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งแรก 875 0
เครื่องย่อย Microwave 920 0
เป้าหมายต่อไปคือ แร่ยิปซัม 781 0
การตรวจสอบน้ำส้มควันไม้ 1126 0
ภาวะเกลือโซเดียมต่ำ 1059 2
น้ำส้มควันไม้2 1011 0
น้ำส้มควันไม้1 623 0
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม 760 1
เปิดหู-เปิดตา 854 1
คำว่าแม่ 837 0
ครั้งแรกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 1022 0
ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอ 798 0
ของเล่น เลือกให้เหมาะกับพัฒนาการลูกวัย 0-1 ปี 820 1
Polysaccharideกับเห็ด 911 0
ทดสอบแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน 852 0
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด 1418 3
การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียม 765 0
การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน 834 3
รายการทดสอบ CPO ของศูนย์เครื่องมือฯ 965 0
การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Pellet (KBr) และ ATR สำหรับเครื่อง FT-IR 3465 1
ที่มาของไนเตรทและไนไตรทในรังนก 2437 3
Happy Healthy : 2 in 1 1206 1
บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013" 1308 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3 1284 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2 1436 0
เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1 2939 1
บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ 1406 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7 1184 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7 1249 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7 982 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7 1156 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค3/7 1061 0
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค2/7 2100 1
7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 1316 0
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ทดสอบไม้ยางพาราแปรรูป" 1572 0
AAR of SEC KM 1433 0
สูตรผมสวย 3181 0
FTIR Analysis Service 2504 0