นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) Happy Healthy : 2 in 1

สำหรับยักษ์สวยแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายบ่อยนักหรอก แต่มีกิจกรรมอันหนึ่งที่สุดที่รักที่บ้านชวนออกกำลังกายก็คือ.....การล้างรถนี่เอง... ยักษ์สวยก็ว่าการล้างรถ 2 คันนี่เหนื่อยมากและได้เหงื่อมากด้วย...แต่นับว่าเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ทำร่วมกั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 31 มีนาคม 2557 23:17 แก้ไข: 01 เมษายน 2557 13:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บรรยากาศในงาน "Customers and Suppliers involvement 2013"

วันนี้เพิ่งได้มีเวลามานั่งเขียน blog ซะที หลังจากที่อั้นมาหลายวัน อาจจะล้าหลังบ้างในบางเรื่องก็อย่าว่ากันนะจ๊ะ โดยเริ่มจากเมื่อวันศูกร์ที่ 28 มิ.ย. 56 ยักษ์สวยได้มาเข้าร่วมการพบปะระหว่างผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียกับศูนย์เครื่องมือฯ นับว่ามีผู้เข้าร่วม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 30 มิถุนายน 2556 18:01 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2556 18:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-3

ประโยชน์ของเทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด ปัจจุบันเทคนิค NIR ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคนิคนี้มีประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้ 1. สามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีความหลากหลายในสถานะทางกายภาพ, รูปทรง และความหนา 2. เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2556 00:20 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2556 00:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-2

หลักการของเทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด เทคนิค NIR เป็นการเกิด overtone และ combination bands ซึ่งสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้จะมี H-atom เป็นองค์ประกอบ เช่น 1. O-H (overtone ของมันจะพบในน้ำ แป้ง น้ำตาล), 2. N-H (overtone ขอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2556 00:13 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2556 00:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด-1

เทคนิคสเปคโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด Near-Infrared Spectroscopy (NIR) ขอย้อนอดีตเกี่ยวกับรังสีย่านใกล้อินฟราเรด (Near Infrared Region Wavenumber (NIR) เป็นช่วงที่จะให้สเปกตรัมที่อยู่ระหว่างย่าน Visible และ Mid-IR (แสดงได้ดังแถบ Electro... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2556 00:03 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2556 00:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บทสรุปของการบริการที่เป็นเลิศ

หลัก 7 ประการในการบริการลูกค้าที่ว่ามาทั้งหมด อันได้แก่ ประการที่ 1 : มองว่าลูกค้าคือ หุ้นส่วนระยะยาว 7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค1/7 ประการที่ 2 : แสวงหาความคิดดีๆ ในการปรับปรุงการบริการลูกค้าจาก พนักงาน 7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 24 เมษายน 2556 17:41 แก้ไข: 24 เมษายน 2556 17:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 7/7

ประการที่ 7 อดทนและต้องไม่รู้สึกพอใจกับคุณภาพการบริการ การบริการลูกค้าเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่สภาพแวดล้อมและลูกค้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อนั้นก็ยังคงมีช่องว่างในงานบริการที่สามารถจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เสมอ ผู้บริหารจึงไม่ควรจะพอใจกับค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 24 เมษายน 2556 17:24 แก้ไข: 24 เมษายน 2556 17:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค 6/7

ประการที่ 6 ศึกษาสภาพแวดล้อมและคู่แข่งขัน ผู้บริหารที่ต้องศึกษาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ศึกษาให้รู้ว่าคู่แข่งไปถึงไหนแล้ว ลูกค้าคิดอย่างไร ต้องการอะไร มีใครในอุตสาหกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างในการบริการได้ ผู้บริหารงานบริการไม่ควรคิดแล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 24 เมษายน 2556 17:20 แก้ไข: 24 เมษายน 2556 17:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 5/7

ประการที่ 5 กำหนดเป้าหมายคุณภาพบริการลูกค้า และผลตอบแทนที่เหมาะสม การกำหนดเป้าหมายคุณภาพบริการจะต้องทำให้ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร พร้อมกับสร้างความผูกพันต่อเป้าหมายที่กำหนดขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงผลตอบแทนเข้ากับเป้าหมายนั้นๆ ด้วย เป้าหมายคุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 24 เมษายน 2556 17:13 แก้ไข: 24 เมษายน 2556 17:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 7 วิธี เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภาค4/7

ประการที่ 4 คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานด่านหน้าอย่างเข้มข้น ความเป็นเลิศของงานบริการลูกค้าเป็นผลมาจาก "การพิถีพิถันในกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่ให้บริการ และการฝึกอบรมที่เข้มข้น" การคัดเลือกพนักงานบริการนั้นต้องแน่ใจว่าเครื่องมือในการกลั่นกรองผู้ส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยักษ์สวย   สร้าง: 01 มีนาคม 2556 00:05 แก้ไข: 24 เมษายน 2556 17:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]