นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 3014
ความเห็น: 4

อบรมทัศนคติ: เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ

สถาบันการศึกษาได้เจอปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกข้อหนึ่งคือ การขาดแคลนทรัพยากรสายวิชาการ และจำต้องรับบุคลากรสายนี้โดยมีการคัดกรองที่ไม่เข้มข้นมากนัก

 

ด้วยนโยบายเน้นคุณภาพคุณวุฒิผู้สอนโดยการเน้นวุฒิปริญญาเอกเน้นตำแหน่งทางวิชาการ เน้นผลงานการตีพิมพ์ เราก็จะพบกับอีกปัญหาหนึ่งในระยะยาวคือ เราได้บุคลากรที่มีความเก่งสูง แต่มีความดีน้อยลงไป และทำความดีไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย ดังเช่นบันทึกของท่าน wullop นี้

 

ด้วยความที่เราเน้นให้แสดงผลของความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นหลัก งานอื่น ๆ ที่เป็นของส่วนรวม งานที่สอดคล้องกับนโยบายภาคฯ คณะฯ มหาวิทยาลัยก็จะขาดบุคลากรที่จะร่วมเข้าทำงาน โดยมีข้อสนับสนุนความเชื่อเดิมๆ ว่า "ทำแล้วไม่เห็นจะได้อะไร" ซึ่งแสดงถึงความต้องการผลประโยชน์ส่วนตนที่เด่นชัดมากไป

 

ดังนั้น สิ่งที่เราต้องเร่งเสริมสร้างโดยเร่งด่วนคือการปลูกฝังทัศนคติที่ดีงาม ซึ่งเป็นงานที่ทำได้ยากยิ่ง เพราะในมุมมองของผมนั้น ผมอยากได้คนมีทัศนคติดีมาร่วมทำงานก่อนความเก่ง เพราะการสอนหรืออบรมให้เก่งนั้นทำได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนทัศนคติ

 

ระบบเอกชนเปลี่ยนไปนานแล้ว SCG เน้นที่ทัศนคติที่ต้องมาก่อนความเก่ง แต่สถาบันการศึกษายังติดอยู่ในกับดักความเก่งนี้ ซึ่งผู้ร่วมรับผิดชอบก็คือ สกอ. สมศ.

 

ถึงแม้ว่าเราจะพบกับปัญหาข้อนี้ แต่ก็ต้องเดินหน้าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไป ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำคือ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้มาก ๆ การอบรมเชิงวิชาการนั้นน้อยลงหน่อยก็ได้ ดังที่ผมมักจะพบเจอว่า อบรมคราใดก็มีคนที่ใฝ่รู้เข้าร่วมอบรมอยู่เสมอ คนที่เราอยากให้มาเข้าอบรมเสียบ้างมักไม่เข้าร่วมอบรม หรือมีคนที่เข้าร่วมอบรมบ่อย ๆ แต่ไม่ค่อยได้นำผลการอบรมไปต่อยอดในการใช้งาน

 

ช่วงอายุของผู้ที่เข้าอบรมก็น่าจะมีความสำคัญนะครับ ผมคิดว่าในช่วง 30-40 ปี นี้น่าจะเหมาะสม ช่วงอายุระดับนี้การปรับเปลี่ยนทัศนคติน่าจะยังพอทำได้อยู่ อายุมากกว่านี้ก็ปรับเปลี่ยนยาก เพราะเริ่มคุ้นเคยกับการไม่ต้องปรับเปลี่ยนไปแล้ว

 

ถ้าจะให้ผมเลือกการจัดอบรมด้านวิชาการ กับด้านทัศนคติ ผมเลือกกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติก่อนครับ

 

ผม..เอง

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 July 2012 09:48 Modified: 30 July 2012 09:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Bravo1, Ico24 DaDa, and 12 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เป็นปัญหาที่ปัตตานีมากครับ และก็คิดเหมือนกันกับคุณคนธรรมดาด้วย

 

แล้วก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าการคัดกรองคนแบบเน้นทัศนคติ นั้นทำอย่างไร ใช้ทำแบบทดสอบ หรือ สัมภาษณ์สักชั่วโมงจะได้ไหมครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
30 July 2012 12:25
#79316

เราอาจจะมองที่ตนเองเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะมองในภาพรวม หรือที่ผลประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆ

อยู่ที่ว่าจะยอมคายหรือจะ(กล้ำ)กลืนกันต่อไป

เราเอง

น่าสนใจมากค่ะ

แต่ว่าขยายขอบข่ายเรื่องช่วงอายุดีใหมคะ อิอิ

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
14 August 2012 09:02
#79776

ขอมีส่วนร่วมสำหรับความคิดนี้ค่ะ "กลับสู่สมดุลที่ยั่งยืน"

เริ่ม 02 ก.ค.นี้นะคะ คืนสู่เหย้าชาว 102

ขอบคุณสงขลานครินทร์ ที่ช่วยให้เข้าใจ เข้าถึงและร่วมพัฒนาคุณค่าคนคะ

ด้วยความขอบคุณ

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ