นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

Page Visits: 1359
comment: 0

การประเมินค่านิยมบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์: service mind

ค่านิยมองค์กรในระบบธุรกิจสมัยใหม่จะเป็นแฟกเตอร์สำคัญ ที่บ่งบอกว่าธุรกิจนั้นจะรุ่งหรือจะร่วง

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็เน้นการประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร เช่นกัน โดยหวังว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์เหล่านี้จะเป็น Lead KPIs ที่จะบ่งบอกว่าองค์กรมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดีเพียงใด

 

ค่านิยม Service Mind ที่กำหนดไว้ก็ได้ถูกผู้บริหารระดับสูง (Senior Leaders) กำหนดพฤติกรรมออกเป็น 10 ข้อ เพื่อให้สมาชิกองค์กรรับรู้และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ

 

  • Smiling & Sympathy
  • Early Response
  • Respectful
  • Voluntariness Manner
  • Image Enhancing
  • Courtesy
  • Enthusiasm
  • Endurance
  • Devote
  • Sincere

 

ค่านิยมเหล่านี้จะมีน้ำหนักการประเมินไม่เท่ากัน และนี่ไม่ใช่การประเมินข้อสอบ จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งน้ำหนักในแต่ละข้อ เพราะเราไม่ได้กำหนดให้สอบผ่าน แต่เรากำหนดให้ทำทุกข้อให้ได้คะแนนเต็ม ทุกคนจึงต้องทำให้ดีที่สุดในทุกหัวข้อ (ผมอยากเปลี่ยนทัศนคติการเลือกทำคะแนนในบางข้อด้วย ฮา)

 

นี่คือขั้นตอนการสื่อสารองค์กร (corporate communication) ที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งองค์กรครับ

 

ผม..เอง (แมว TQA)

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 เมษายน 2556 16:39 แก้ไข: 25 เมษายน 2556 16:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.232.88
Message:  
Load Editor
   
Cancel or