นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1005
ความเห็น: 0

ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี

เรื่องราวเหล่านี้แว๊บเข้ามาในความคิดโดยที่ไม่ได้ตรึงตรองไว้ล่วงหน้า

 

ม.อ. ได้ก่อตั้งมาเกือบครบ 50 ปีแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด แต่ผมยังไม่ได้พบข้อมูลการวิเคราะห์สถานภาพของม.อ. อย่างเป็นทางการ ดังนั้นผมก็มีความเห็นส่วนตัวที่อยากบันทึกไว้ในที่นี้

 

Man: บุคลากรในคณะเก่าแก่มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง น่าจะมีทักษะด้าน IT ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก เจริญรุ่งเรืองหรือ comfort zone มาช่วงหนึ่งแล้ว มโนทัศน์ยังติดอยู่ในระบบราชการเดิม บุคลากรส่วนหนึ่งไต่เต้ามาจากการเริ่มบรรจุในระดับ ซึ 1, ซี 2

 

Material: ตัวอาคารสถานที่ดูเหมือนว่ามีพอเพียง ครุภัณฑ์อาจโบราณไปบ้าง แต่ก็พอมีเทคโนโลยีใหม่มาทดแทน ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ด้อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

 

Money: ผมประเมินว่าสถานะทางการเงินเริ่มน่าเป็นห่วง จากเงินงบประมาณที่ให้มาเคยเป็นเงินเดือนประมาณ 40% ขณะนี้น่าจะสูงเป็นระดับ 70-80% แล้ว มีงบประมาณเพื่อการพัฒนาน้อยมาก เราจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้น 6% สูงกว่าอัตราเงินเพ้อของประเทศ และรายรับน่าจะมีการเติบโตต่ำกว่า 6% นี้ เราน่าจะอยู่ในภาวะที่เงินฝืดคือไม่มีเงินจะพัฒนาตามที่ควรจะเป็น 

 

Management: ผมว่าส่วนนี้คือจุดอ่อนของ ม.อ. เราเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้อยมาก เราบริหารในระบบเก่า ดั้งเดิม ที่อาจใช้ได้ดีในบริบทเก่า แต่ในปัจจุบันใช้ไม่ได้ผล บุคลากรม.อ.มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการบริหารไม่มาก ผู้บริหารมาจากนักวิชาการ ซึ่งบางท่านพยายามเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แต่บางท่านยังใช้แนวคิดที่มีแต่เดิม ไม่ได้นำผลลัพธ์มาพิจารณาในการวางแผน ทำ continuous improvement

 

ในปัจจุบันมีการเพิ่ม Information และ Technology เข้ามาเพิ่มเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร เพิ่มจาก 4 M ซึ่ง ม.อ.น่าจะอยู่ในระดับที่ยังดีอยู่

 

การประเมินสถานภาพองค์กรเพื่อการแข่งขันอย่างแท้จริง ต้องรีบกระทำ ที่ผ่านมาเราติดกับดักอยู่กับการประเมินแบบสร้างภาพ คือ ให้ดูดีเพื่อผ่านเกณฑ์ในระดับสูง เพื่อประชาสัมพันธ์ และเราก็หลงอยู่กับคะแนนเหล่านั้น อันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 5-7 ของประเทศ แต่ความสามารถในการแข่งขันในอนาคตลดลงหรือไม่ (หากเปรียบเทียบภายในประเทศเรายังดูดี เพราะที่อื่นก็ตกต่ำลงมาเช่นกัน) เราต้องเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านที่แรงแซงขึ้นมา คงจะต้องสร้าง benchmark ในระดับ Real World มากกว่าเพื่อสร้างความสุข ความพึงพอใจเพื่อปลอบใจตัวเอง

 

ผม..เอง (แมว 61+) 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 September 2016 09:50 Modified: 20 September 2016 09:50 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ยาดม, Ico24 เปตอง, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.48.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ