นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 4034
ความเห็น: 3

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ: ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงรุก

Everything OK? Then, change it!

 ผมได้รับการติดต่อให้เขียนบทความที่ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการประเมินให้เป็นหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อลงข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน โดยเขาส่งตัวอย่างมาให้ดูด้วย ผมก็จดๆจ้องๆ เริ่มเขียนแล้วก็หยุด เอาเอกสารที่เขารวมเป็นเล่มที่แจกในงานเวทีคุณภาพเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 มาดู แล้วก็ร่างไปได้เกือบหนึ่งหน้า A4 แต่ก็ไม่ค่อยจะถูกใจ เพราะดูเป็นหลักการมากเกินไป กลัวคนอ่านจะเบื่อ (เพราะผมอยากให้บทความที่ผมเขียนดูไม่น่าเบื่อ) แรกก็คิดจะอธิบายด้วยภาพ แต่ก็หาโปรแกรมเขียนรูปเหมาะๆไม่ได้ เวลาก็กระชั้นเข้ามาเพราะเลขาฯศูนย์ฯบอกว่าเขาทวงบทความแล้วน่ะ ผมก็ว่างั้นใช้ PhotoScape ทำก็แล้วกัน เขียนในแนว storytelling และเอาไปลงใน share.psu ด้วย หากไม่ถูกใจเจ้าภาพเดี๋ยวค่อยเขียนให้ใหม่ก็แล้วกัน 

goal

 

ผมลองร่างภาพโดยรวมในสิ่งที่ผมได้พยายามทำมาในระยะ 5 ปีเศษ ที่ผ่านมาที่ศูนย์เครื่องมือฯ โดยจับเอาความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นจุดสูงสุดในระบบ Balanced Scorecard และเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนของศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและบริการใหม่อยู่ตลอดเวลา และสำหรับเงินรายได้ของการบริการนั้น เราขอให้พอเพียงในการดำเนินงานก็พอ

 
ระบบคุณภาพที่มีอยู่เดิมคือ ISO 9000 นั้นได้ช่วยให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งต่อมาศูนย์ฯได้ขอ version ใหม่ และเพิ่มระบบ ISO/IEC 17025 ได้อีก 4 รายการ
 ด้วยความที่เป็นองค์กรขนาดเล็ก แนวคิด “Small but Smart” จึงถูกนำมาใช้ เราต้องคิดหาวิธีทำงานจำนวนมากด้วยคนจำนวนน้อย ดังนั้นระบบ IT จึงถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นข้อมูลหนึ่งเดียวที่จะไม่ต้องสับสน และทุกฝ่ายสามารถเข้ามา share ใช้ร่วมกัน ดังนั้นสำนักงานขนาดเล็กที่มี เลขานุการ 1 นักวิชาการศึกษาที่ทำหน้าที่ QMR 1 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 นักวิชาการพัสดุ 1 พนักงานรับตัวอย่าง 1 พนักงานเก็บเอกสาร 1 รวม 6 ชีวิต จึงต้องทำงานทดแทนกันให้ได้และทุกอย่างต้องทันตามเวลากำหนด 
วัฒนธรรมองค์กร ในการเสียสละ มีจิตบริการ รับผิดชอบ ทุ่มเท รักและสามัคคี ใฝ่รู้ คิดเป็นทำเป็น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งการสื่อสารที่มีขั้นตอนที่น้อยที่สุด ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสัมมนาและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด
รวมพลังแปลงร่าง  

การเรียนรู้และทำงานหนักให้ผลดีต่อผู้ปฏิบัติเอง ในแนวคิดที่ว่า หากเราเรียนรู้ในระหว่างที่ทำงานไปด้วยและทำงานหนักเป็น 2 เท่าของคนอื่น นั่นหมายความว่า เมื่อเราเริ่มงานเมื่ออายุ 25 ปี ภายใน 10 ปีที่ทำงาน เราจะเก่งเท่ากับคนอื่นที่ทำงานมา 20 ปี นั่นคือเมื่อเราอายุ 35 ปี เราก็เก่งเท่ากับคนอายุ 45 ปี และแน่นอนว่าผู้ที่มีความสามารถมากกว่า ย่อมสามารถเลือกทางเดินของชีวิตได้มากกว่า และเป็นที่ยอมรับของสังคมได้มากกว่าเช่นกัน การคิดว่าการทำงานมากเป็นคนโง่ เป็นแนวคิดในเชิงลบอย่างมาก

 
การคิดเชิงรุก/นอกกรอบจากแนวปฏิบัติทั่วไป ได้ถูกกำหนดเป็นนโยบาย การสร้างเครือข่ายทางสังคม วิชาการ กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ถูกนำมาปฏิบัติ การรุกเข้าหาลูกค้า การรักษาลูกค้าเดิม การสร้างฐานลูกค้าใหม่ในอนาคต ทำโดยการเปิดหน่วยบริการชุมชนคาร์ฟูร์ ในแนวคิดเดียวกับ ธรรมะ Delivery ของพระมหาสมปอง และ Management by feet ของ DTAC ที่ให้ผู้บริหารเดินเข้าหากลุ่มลูกค้ามากขึ้น เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ บริการในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ มิใช่บริการในสิ่งที่เราพร้อมจะให้บริการ
 การเก็บความรู้ไว้ในองค์กรถูกดำเนินการโดยกลุ่ม KM และการพัฒนาในการรับผิดชอบงานได้ถูกมอบหมายไปยังผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ “Fail faster, Succeed sooner” เพราะจะเดินจะวิ่งให้เร็ว เราก็ต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาก่อนทั้งนั้น 
เราตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย การเป็นผู้นำมิใช่การเดินตามทางเดินที่มีคนถากถางเอาไว้แล้ว แต่ต้องบุกเบิกและทิ้งทางเดินไว้เบื้องหลัง Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail”
 การบริหารเชิงรุก ต้องปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง  If you think you’re good, you’re dead. Success in the past has no implication for success in the future…The formulae for yesterday’s success are almost guaranteed to be formulae for failure tomorrow. 

Sigve Brekke เขียนไว้ว่า

Everything OK? Then, change it! 

ผม..เอง

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 มิถุนายน 2551 15:51 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2551 16:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาอ่าน ชื่นชม ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง...ค่ะ...

ผมรู้จักและใช้บริการศูนย์เครื่องมือฯ นานมาแล้วตั้งแต่ทำงานวิจัยอยู่ที่คณะทรัพย์ฯ เคยเอาเครื่องมือไปซ่อม สมัยยังอยู่ที่สถานีวิทยุ มอ. ได้เฝ้ามองเห็นการก้าวย่างสู่ความสำเร็จอย่างเป็นขั้นตอนครับ

(^-------^)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ