นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1993 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1882 15
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1684 5
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 3684 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1950 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1988 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1597 3
แนะนำ Proudputt 1633 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1529 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 2181 10
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 1503 7
การปรับปรุงหลักสูตร 1270 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 1360 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 1173 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 1239 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 1123 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 1260 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1420 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1723 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1943 2
Connect & Development ของ P&G 1553 0
Informal Learning: Starbucks 1239 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 1337 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1547 8
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1449 4
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 1130 1
รักตัวเอง 1195 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 1308 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1469 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 1133 0
เฉียด 1415 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 1272 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 1250 0
ตั้งเป้า 1619 1
PQCDSMEE 1859 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1425 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 1114 0
การเงินและการพัฒนา 1124 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 1276 0
Digital Economy (1) 1587 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 1239 1
Core vs. Context 1429 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2529 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1882 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 1230 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 1281 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 4082 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1992 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1450 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 985 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1474 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 987 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1446 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 1048 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 1322 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 1124 0
Pay for Performance: P4P 1055 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 1173 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 1133 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 999 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1401 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 1144 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 1109 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1467 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 1016 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 2072 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1964 8
Push The Limit 1482 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 1292 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1481 1
ขอสลบแพร๊บ 1492 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 1311 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 2043 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 10267 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1494 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 1144 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 1164 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 1130 4
รักองค์กร 1244 2
ตาแก่ขี้บ่น 1377 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 1070 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 1192 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 1148 1
เวลา TQA 2558 1215 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1492 1
รีบแล้วลืม 1199 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1472 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 1108 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 1122 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 1324 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1403 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 1017 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1989 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 3103 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 1332 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 1195 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 1212 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 1090 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 1280 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 1032 0