นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1773 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1575 9
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1401 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 3436 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1678 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1725 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1349 3
แนะนำ Proudputt 1373 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1309 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 1888 10
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 1215 4
การปรับปรุงหลักสูตร 1074 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 1160 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 990 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 1030 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 941 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 1030 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1209 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1528 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1684 2
Connect & Development ของ P&G 1326 0
Informal Learning: Starbucks 1060 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 1122 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1231 5
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1251 4
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 982 1
รักตัวเอง 987 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 1114 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1270 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 974 0
เฉียด 1226 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 1076 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 1054 0
ตั้งเป้า 1451 1
PQCDSMEE 1640 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1243 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 933 0
การเงินและการพัฒนา 919 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 1099 0
Digital Economy (1) 1395 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 1024 1
Core vs. Context 1182 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2293 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1649 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 1029 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 1063 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 3758 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1686 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1216 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 805 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1270 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 803 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1212 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 894 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 1149 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 947 0
Pay for Performance: P4P 909 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 981 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 971 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 862 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1216 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 989 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 925 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1225 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 863 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1877 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1748 8
Push The Limit 1279 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 1115 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1302 1
ขอสลบแพร๊บ 1321 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 1138 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1799 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 9635 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1319 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 999 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 991 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 966 4
รักองค์กร 1085 2
ตาแก่ขี้บ่น 1203 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 899 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 1006 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 954 1
เวลา TQA 2558 1061 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1295 1
รีบแล้วลืม 1017 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1221 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 938 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 955 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 1092 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1218 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 837 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1793 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2857 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 1154 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 1024 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 1035 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 934 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 1123 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 878 0