นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 2190 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 2418 21
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1953 6
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 3904 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 2236 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 2233 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1802 3
แนะนำ Proudputt 1853 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1709 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 2429 10
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 1763 8
การปรับปรุงหลักสูตร 1426 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 1504 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 1308 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 1390 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 1264 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 1453 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1595 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1897 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 2142 2
Connect & Development ของ P&G 1722 0
Informal Learning: Starbucks 1384 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 1516 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1847 8
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1598 4
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 1277 1
รักตัวเอง 1364 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 1484 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1640 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 1323 0
เฉียด 1563 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 1440 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 1467 0
ตั้งเป้า 1751 1
PQCDSMEE 2129 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1617 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 1241 0
การเงินและการพัฒนา 1319 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 1449 0
Digital Economy (1) 1808 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 1393 1
Core vs. Context 1654 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2700 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 2080 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 1375 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 1429 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 4424 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 2242 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1711 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 1121 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1628 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1126 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1710 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 1171 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 1449 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 1264 0
Pay for Performance: P4P 1180 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 1414 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 1313 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 1115 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1543 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 1281 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 1270 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1683 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 1162 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 2269 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 2184 8
Push The Limit 1703 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 1498 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1624 1
ขอสลบแพร๊บ 1637 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 1452 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 2196 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 10921 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1629 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 1288 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 1295 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 1329 4
รักองค์กร 1378 2
ตาแก่ขี้บ่น 1579 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 1189 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 1333 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 1295 1
เวลา TQA 2558 1353 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1640 1
รีบแล้วลืม 1382 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1722 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 1273 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 1252 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 1517 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1533 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 1151 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 2132 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 3439 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 1478 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 1389 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 1335 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 1231 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 1414 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 1167 0