นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1884 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1712 9
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1543 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 3560 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1811 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1859 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1481 3
แนะนำ Proudputt 1499 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1418 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 2048 10
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 1340 4
การปรับปรุงหลักสูตร 1170 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 1266 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 1080 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 1132 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 1031 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 1136 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1321 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1630 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1816 2
Connect & Development ของ P&G 1437 0
Informal Learning: Starbucks 1159 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 1213 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1409 8
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1341 4
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 1052 1
รักตัวเอง 1079 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 1206 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1375 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 1047 0
เฉียด 1327 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 1179 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 1148 0
ตั้งเป้า 1530 1
PQCDSMEE 1743 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1340 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 1030 0
การเงินและการพัฒนา 1013 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 1190 0
Digital Economy (1) 1492 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 1134 1
Core vs. Context 1286 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2405 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1766 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 1115 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 1162 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 3916 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1824 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1316 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 900 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1378 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 902 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1316 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 974 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 1244 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 1044 0
Pay for Performance: P4P 985 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 1067 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 1055 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 933 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1308 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 1069 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 1014 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1335 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 940 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1983 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1855 8
Push The Limit 1379 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 1206 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1399 1
ขอสลบแพร๊บ 1399 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 1222 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1919 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 9999 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1395 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 1078 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 1078 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 1050 4
รักองค์กร 1171 2
ตาแก่ขี้บ่น 1287 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 985 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 1084 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 1053 1
เวลา TQA 2558 1150 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1389 1
รีบแล้วลืม 1111 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1347 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 1024 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 1042 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 1195 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1308 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 933 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1886 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2972 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 1243 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 1109 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 1126 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 1011 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 1209 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 950 0