นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1454 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1083 3
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1057 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 1115 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1208 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1314 4
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 951 2
แนะนำ Proudputt 1000 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 983 0
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 1346 8
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 872 2
การปรับปรุงหลักสูตร 866 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 880 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 765 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 824 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 765 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 802 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 964 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1229 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1326 2
Connect & Development ของ P&G 1038 0
Informal Learning: Starbucks 839 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 864 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 948 3
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 946 0
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 778 1
รักตัวเอง 761 0
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 804 3
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1006 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 756 0
เฉียด 945 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 872 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 810 0
ตั้งเป้า 1216 1
PQCDSMEE 1315 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1003 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 715 0
การเงินและการพัฒนา 701 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 871 0
Digital Economy (1) 1142 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 770 0
Core vs. Context 925 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 1951 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1351 0
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 805 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 779 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 3058 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1289 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 953 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 612 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1005 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 616 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 963 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 698 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 926 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 744 0
Pay for Performance: P4P 718 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 727 0
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 763 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 656 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 924 1
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 779 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 705 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 971 2
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 682 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1598 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1486 8
Push The Limit 992 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 883 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1059 1
ขอสลบแพร๊บ 1086 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 924 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1482 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 8252 3
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1067 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 786 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 770 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 778 4
รักองค์กร 869 2
ตาแก่ขี้บ่น 970 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 688 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 783 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 747 1
เวลา TQA 2558 847 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1049 1
รีบแล้วลืม 801 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 978 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 731 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 726 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 855 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1010 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 642 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1494 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2516 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 889 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 775 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 779 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 727 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 904 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 674 0