นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1604 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1326 6
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1200 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 3226 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1477 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1527 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1167 3
แนะนำ Proudputt 1191 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1145 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 1636 10
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 1055 3
การปรับปรุงหลักสูตร 955 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 1012 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 854 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 895 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 839 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 895 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1054 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1363 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1484 2
Connect & Development ของ P&G 1174 0
Informal Learning: Starbucks 955 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 976 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1090 5
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1116 4
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 868 1
รักตัวเอง 866 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 969 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1123 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 872 0
เฉียด 1096 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 956 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 898 0
ตั้งเป้า 1300 1
PQCDSMEE 1458 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1099 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 794 0
การเงินและการพัฒนา 775 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 957 0
Digital Economy (1) 1258 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 889 1
Core vs. Context 1036 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2119 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1486 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 907 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 926 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 3434 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1467 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1078 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 685 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1106 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 684 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1073 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 770 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 1014 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 815 0
Pay for Performance: P4P 801 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 836 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 845 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 744 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1072 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 865 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 806 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1103 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 762 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1706 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1596 8
Push The Limit 1110 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 968 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1152 1
ขอสลบแพร๊บ 1190 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 1015 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1632 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 8935 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1184 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 883 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 862 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 861 4
รักองค์กร 971 2
ตาแก่ขี้บ่น 1069 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 777 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 894 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 831 1
เวลา TQA 2558 950 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1158 1
รีบแล้วลืม 893 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1081 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 808 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 839 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 958 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1104 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 719 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1646 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2683 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 1003 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 893 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 899 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 827 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 1006 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 771 0