นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR 1688 3
ม.อ.เมื่อย่างเข้าสู่ 50 ปี 1465 8
ปฏิบัติงานตามพระราชนิพนธ์ 1287 1
วิกฤตอุดมศึกษาของไทย 1 3334 6
การประเมินตามระบบ มคอ. 1577 5
กรณีศึกษา: การจัดการคำบ่น 1620 5
เวลาของการเปลี่ยนแปลง 1249 3
แนะนำ Proudputt 1277 1
เรียนรู้จากไทยพีบีเอส 1220 1
องค์กรใหญ่ต้องเข้มแข็ง 1758 10
ของขวัญปีใหม่จากการเจ้าหน้าที่ 2559: บริการเหนือความคาดหมาย 1127 3
การปรับปรุงหลักสูตร 1014 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Taobao.com และ Customer Focus 1084 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: Customer Focus 914 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: ค่านิยมและระบบการประเมินผล 949 0
เรียนรู้จาก Alibaba's World: วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 883 0
ALIBABA'S WORLD: อาลีบาบามังกรปฏิวัติโลก 958 0
ปกปิด VS. เปิดเผย 1120 1
รับการตรวจประเมินระบบ TQA 2558 1448 2
11 ปี กับอีก 4 เดือน @ SEC 1591 2
Connect & Development ของ P&G 1247 0
Informal Learning: Starbucks 1000 0
ไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งมีความสวยงาม 1054 3
การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 1138 5
เล็ก ๆ แต่สำคัญ 1187 4
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ: กลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพ 929 1
รักตัวเอง 929 1
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่บาปของมนุษย์ยังคงเดิม 1037 4
UKM29: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1186 0
การพัฒนาต้องรู้ลึก 920 0
เฉียด 1158 2
เลื่อนเงินเดือน 2/2558 1012 1
บริบทที่เปลี่ยนไป: ทรัพยากรเวลาสำคัญมาก 971 0
ตั้งเป้า 1375 1
PQCDSMEE 1535 0
ลุ้นระทึกเดือนสิงหาคม 1168 2
บริบทยุคนี้ทำให้เรารู้กว้างแต่ไม่ลึก? 854 0
การเงินและการพัฒนา 848 0
ปัญหาการศึกษาของไทยไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่น ๆ 1029 0
Digital Economy (1) 1325 0
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร 947 1
Core vs. Context 1117 1
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management 2193 0
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่ 1569 1
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง 964 3
ทำไมต้องดูแลสังคม? 991 1
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 3589 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 1583 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement 1149 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency) 740 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel 1187 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 736 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์ 1130 1
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System 828 0
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process 1082 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ 879 0
Pay for Performance: P4P 851 0
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ 911 1
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม 900 1
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ 800 0
ชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป 1138 2
ความโลภและความเห็นแก่ตัว: มุมบวกและลบ 923 1
มีปัญหาแต่ไม่เห็น 864 1
ขวางโลก: การเลือกข้างแบบไร้สติ 1159 3
AAR ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ 2558 805 0
รูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรม: The Ten Types of Innovation (Larrey Keeley) 1784 0
นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด 1666 8
Push The Limit 1187 0
ไล่ล่าหาฝันกันต่อไป: TQA 1036 0
SEC News ฉบับปฐมฤกษ์ 1220 1
ขอสลบแพร๊บ 1253 1
Self Transformative Learning & Salutogenesis 1066 0
เรียนรู้จากภาคเอกชน CEO Masterpiece & Crochet 1698 0
ประชาสัมพันธ์ต้องไม่คลุมเครือ 9233 4
Rohingya: กรณีศึกษาในมุมมองหลากมิติของความคิด 1242 2
ข้อกำหนดที่สำคัญใน TQA: Key Requirements 940 0
งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ 933 2
ปัญหาเชิงโครงสร้าง: โรคข้อเข่าเสื่อม 909 4
รักองค์กร 1022 2
ตาแก่ขี้บ่น 1135 1
การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา brochure 838 3
การสร้างคุณค่าของตัวเองและองค์กร 943 2
จริยธรรม (ethics): ประเด็นที่ต้องพัฒนา 887 1
เวลา TQA 2558 1007 0
ลูกน้องเก่งเพราะหัวหน้าเข้มแข็ง 1220 1
รีบแล้วลืม 947 1
เรียนรู้กับศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ 1139 0
We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff 868 1
ทำเลสำคัญต่อการทำธุรกิจ 882 0
อันความรู้ รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว: Volatile Matter 1013 0
chefs vs นักวิทยาศาสตร์ 1147 0
วัฒนธรรมไทยที่ต้องแก้ไขเหมือนกัน 774 5
Kaizen คือการพัฒนางานที่ละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง 1700 0
pH น้ำกลั่นมีค่าต่ำกว่า 7 และไม่เป็นกลาง 2766 2
เรียนรู้จาก"อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา" 1062 0
การเรียนรู้: ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน 957 0
สื่อสารใน share.psu ของชาว SEC มีเงินโบนัสให้ 953 0
กระบวนการ VS ผลลัพธ์: กรณีศึกษาลีกวนยู 881 0
ประสิทธิภาพระบบราชการไทย 1066 1
การทำงานจริง ๆ คือ การท้าทายขีดจำกัด 823 0