นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 1628 1
ปูนขาว 1449 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1373 0
ค่าความร้อน 1307 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1931 0
Fluoride ในน้ำ 945 0
Group frequencies 1851 0
แร่ Pyrite 1369 1
ขนาดของ Mesh 2837 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1394 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 2233 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 1031 0
PT (Proficiency Testing) 1003 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 1130 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 2719 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 1029 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 1150 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1337 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 1107 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 1259 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1247 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 1190 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1297 0
MLSS และ MLVSS 3463 0
TEA คืออะไร 1251 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1713 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1358 0
ความดันไอ 4304 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 1244 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 1185 0
สารพิษในอากาศ 956 0
ความหนาแน่น 1700 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1292 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 963 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 1043 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1960 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 1146 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 1025 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 1047 0
น้ำมันขัน 2133 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1587 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1659 1
วิธีดูมุกแท้ 1121 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1597 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1404 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 1134 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 1217 0
กฏหมายน่ารู้ 896 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 1228 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 1004 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 1176 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1612 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1304 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1574 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1675 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 1089 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 1124 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 898 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 1059 0
ค่า MONG คืออะไร 1271 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4549 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 1044 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1460 0
weathering and degradation paint and polymer 1230 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1033 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 1031 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 810 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 970 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 768 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1262 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 1035 0
สารสำคัญในฟักข้าว 1115 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 1083 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 1334 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1162 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1314 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1695 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 1056 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3545 1
มาตรฐานของยาง STR 1804 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 1144 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 979 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1274 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2990 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1325 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 940 0
self-heating temperature 1100 2
เรื่องของรังนก 1154 3
specific heat capacity (2) 1458 2
specific heat capacity 1352 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 1099 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 1028 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 1130 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 1057 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 1236 2
ไขมันทรานส์ 1057 3
มาตรฐานของสมุนไพร 903 0
ปลาไหลเผือก 1203 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1178 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1391 2