นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 29 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สังคมมิติเดียว 1509 1
จิตบริการและการเปิดใจ 1110 1
ถนนแบ่งปันหรือแบ่งปันถนน 1020 0
หดหู่ใจ 1: สังคมการศึกษา 1284 3
ระบบการทำงานที่ตามสะดวกของผู้ให้บริการ 1133 0
การไร้จริยธรรมเป็นการเพิ่มต้นทุนต่อสังคม 1040 0
สังคมเพี้ยน? 1870 1
Car Video Recorder: ของเล่นชิ้นใหม่ 1237 2
ความไร้ระเบียบ 1598 3
การตรวจแนวโน้มการเป็นเบาหวาน 1412 4
การเรียนรู้ประชาธิปไตย 1203 1
เมื่อต้องไปโรงพักหาดใหญ่ 1479 2
สังคม "ขาใหญ่" 1673 8
การถ่ายรูปบัตรเมื่อนำรถยนต์ผ่านเข้าม.อ.มีประสิทธิผลจริงหรือ? 1287 3
เมื่อหายนะมาเยือนในชั่วพริบตา 1462 3
ประชาธิปไตยที่นำไปสู่การเป็นอนารยชน 1456 1
ระบบการตรวจยานพาหนะผ่านเข้าออกม.อ. 2393 8
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สรรพากรเรื่องภาษี 2554 1930 0
สุนทรียะเกินพอดี: กรณีศึกษาป้ายทะเบียนรถยนต์ 1925 2
สังคมไร้ละอาย 2090 0
จิตบริการที่ต่างกันในสถานที่ทำงานเดียวกัน 2469 9
เขียน share แก้ง่วง 1835 4
ไร้เดียงสา ไร้ประสบการณ์ ไร้สามัญสำนึก 1801 0
จุดมืดฤาจะเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมไทย 1897 2
วิกฤตในระบบการศึกษาไทย: มุมมองคนธรรมดา1 2083 3
ตรวจสุขภาพประจำปี 2554 กับข้อร้องเรียน 1920 3
ระบบการลงทะเบียนเจ้าปัญหา? 1817 3
ศรีธนญชัยและอิ๊กคิวซัง 2096 0
เลือกตั้ง..ใครได้ประโยชน์ 1517 4