นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1269
ความเห็น: 0

วุฒิภาวะทางอารมณ์:ปัจจัยสำคัญของคน ทีมงาน องค์กรแห่งความสำเร็จ

 

วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Maturity) คือ

การมีความสมดุลระหว่างความรู้สึกของตัวตนของเรากับความสามารถและความยินดี ที่จะสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างซื่อตรง ให้ความร่วมมือและมีความหมาย

 

คน ที่มีวุฒิภาวะจะสามารถเผชิญหน้าและจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตด้วยความรับผิดชอบและสามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองควบคู่ไปกับคำนึงถึงผู้อื่นด้วย

 

คนที่มีวุฒิภาวะจะมีความมั่นใจในตนเองและมีจิตใจมั่นคงพอที่จะรับมือความจริงและตอบสนองด้วยการกระทำอย่างสร้างสรรค์และเต็มความสามารถ

 

คน ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จะเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ ส่วนคนที่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์จะมีพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนทั้งต่อตัว เองและผู้อื่น

 

สรุปสั้นๆ คือ วุฒิภาวะทางอารมณ์ คือ การกระทำด้วยความรับผิดชอบในการกระทำของตน(Intergrity)


ลักษณะของคนที่มีวุฒิภาวะ โดยทั่วๆไป คือ มี ความสุข มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ มีความคิดสร้างสรรค์ และไว้ใจได้ โดยรวมแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบทางบวกกับคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อม


ใน ทางตรงกันข้าม คนที่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์จะเป็นคนที่ไม่มีความสุข ไว้ใจไม่ได้ ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีประสิทธิภาพ เหล่านี้สร้างผลกระทบทางลบกับผู้อื่น


ดร.เอ็ด มอร์เลอร์(Ed Morler,Ph.D) ได้กล่าวถึง บูรณาการความรู้บุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมกับระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ จากหนังสือ ชื่อ Intergrating the Enneagram of Personality with the Levels of Emotional Maturity และได้แบ่งกลุ่มตามระดับวุฒิภาวะอย่างเป็นรูปธรรม เป็น 6 ระดับ ดังนี้


ระดับ 6 ผู้นำ (Leader) มีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองอยู่เสมอ ซื่อตรง เปิดรับและมองสิ่งต่างๆ อย่างรอบด้าน มีความสุขและสนุกกับชีวิต มองปัญหาต่างๆ เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

 

ระดับ 5 สร้างสรรค์ (Doer) ในระดับนี้คือคนที่มองโลกในแง่บวก มีความสนใจในสิ่งต่างๆ มีความสุขพอสมควร มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ แต่มักจะยอมรับสิ่งต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อสิ่งนั้นได้รับการพิสูจน์แล้ว

 

ระดับ 4 ผู้เอาตัวรอดได้ (Coper) มัก เมินเฉยหรือไม่แย่แสต่อสิ่งใดๆ ใช้ชีวิตหรือทำอะไรเพียงแค่ให้ตัวเองอยู่รอดได้เท่านั้น ซื่อตรงบ้าง ไม่ซื่อตรงบ้าง ทำตัวกระแสสังคมเพื่อความสะดวก ขาดความมุ่งมั่น รอให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเอง

 

ระดับ 3 ผู้ต่อต้าน (Opposer) ชอบต่อต้าน ไม่เป็นมิตร แสดงความโกรธออกมาอย่างเปิดเผยเพื่อประกาศตนว่าไม่กลัวอะไรชอบข่มขู่คุกคามเพื่อควบคุมผู้อื่น

 

ระดับ 2 จอมเล่ห์เหลี่ยม (Manipulator) คน ที่อยู่ในขั้นนี้รู้สึกกลัวเกินไปที่จะแสดงความร้ายกาจออกมาอย่างเปิดเผย จึงปกปิดซ่อนเร้นสิ่งเหล่านี้ไว้ข้างใน มักโกหก หรือทำตัวและสร้างภาพว่าตนเป็นคนดี แต่ที่จริงชอบแก้แค้นและเอาแต่ได้

 

ระดับ 1 ผู้เคราะห์ร้าย (Victim) คนในขั้นนี้อยู่ในสภาพท้อแท้สิ้นหวัง หมดอาลัยตายอยาก พร่ำบ่นคร้ำครวญเพื่อเรียกร้องความสงสาร หรืออาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกผิด ขอบพูดทำนอง “ไม่ใช่ความผิดของฉัน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตัวเอง

 

ผู้อ่าน ลองทบทวนคนในระดับทั้ง 6 นี้แล้วลองประเมินตัวเองว่าคุณอยู่ในระดับไหน โดยให้คนรอบข้างที่รู้จักและสนิทสนม สังเกต สิ่งที่คุณมักทำหรือ พูดบ่อยๆ มาสนับสนุน หลายๆคน ดูว่าเขาเห็นด้วยกับคุณหรือไม่


http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/siriraj/index.php?option=com_content&task=view&id=623&Itemid=381

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มีนาคม 2559 20:53 แก้ไข: 07 มีนาคม 2559 20:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 Wawa, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.13.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ