นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 46 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาหน้างาน_ตัวอย่างฟิล์มบางกับ SEM 1792 3
วิธีเตรียมตัวอย่างพลาสติกอัดยาง 1089 0
CPD_เปลี่ยนกระจก 1129 0
วิธีเตรียมตัวอย่างยางสำหรับ SEM 1189 0
เยี่ยมเยียน Flowcytometer ที่วข.สุราษฎร์ 908 1
Sputter coater ทำสุญญากาศช้าผิดปกติ 1016 1
สถานะการบ่งชี้ของ ADDA 1206 0
เครื่องมือ 5 ลำดับสูงสุด ของงานวิเคราะห์โครงสร้างฯ [C] 1495 1
การเรียนการสอน Zprinter 1083 0
เครื่อง Ion beam Milling 1497 1
อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง SEM5800 865 0
เปลี่ยน viewing window ของ CPD 870 0
วิถีแห่ง....TEM.... 1267 5
CCD Camera กำลังเดินทางมาหาเรา 1084 3
เลือก CPD หรือ HMDS กับตัวอย่างทางชีวภาพ 1784 4
SEM-5800:EDX ไม่ปรากฎ peak 1104 4
คร้งแรกของ Zprinter 1040 1
Flowcytometer ย้ายพำนักไปอยู่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ 1061 3
SEM5800: ภาพคลุมเครือ 1151 3
SEM-Quanta:BSED กับเทคนิคใหม่ทางด้านยาง 1376 3
การจองคิวปกติของ SEM 1137 0
Zprinter กับ error code 10106 1215 2
SEM5200 ปรับหาสัญญาณไม่ได้ 1231 0
Z printer : แกนค้าง 1079 0
ภารกิจพิชิตดาว 1000 2
บริการส่งตัวอย่างทางด่วน SEM 3 ช่องทาง 1068 0
Z printer เกิดปัญหา ท่อ binder เกี่ยวแกน 1256 0
เพชร ตัด กระจก 9193 1
SEM-JSM5200 กับสถานะ DP Wait 1201 1
เมื่อ Stage ของ SEM5800 เลื่อนตำแหน่งอัตโนมัติ 1340 4
ทองแผ่นเดียวกัน ของ Sputter Coater(2) 2965 3
ทองแผ่นเดียวกันของเครื่อง Sputter coater 1723 6
ข้อพึงระวังในการใช้เครื่อง CPD 1634 1
อากาศร้อนมีผลกับเครื่องมือวิจัยฯ หรือไม่ 1827 1
เปิดให้บริการทางด่วน SEM-JSM5800 และ SEM-Quanta 1661 7
เปิดให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วย SEM-Quanta ในวันเสาร์ 1745 4
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 มีนาคม 2554 งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 1614 4
เทคนิคการเตรียมตัวอย่างโฟมยางธรรมชาติเพื่อตรวจสอบด้วยเครื่อง SEM 4195 1
CPD(Critical Point Drier, CPD7501 ยี่ห้อ Polaron) 2007 1
Z Printer (ตัวอย่างกะโหลก) 2076 2
เต่ากับกระต่าย 1668 3
คอมฯ เก่า หรือเรารีบ 1229 7
OL Aperture ของ SEM5800 1164 5
Z Printer 2669 5
ทำอย่างไรเมื่อเครื่องมือวิจัยเสีย 1299 2
เครื่อง SEM ใช้ได้แล้วค่ะ 2404 5