นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 46 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาหน้างาน_ตัวอย่างฟิล์มบางกับ SEM 1633 3
วิธีเตรียมตัวอย่างพลาสติกอัดยาง 1002 0
CPD_เปลี่ยนกระจก 1021 0
วิธีเตรียมตัวอย่างยางสำหรับ SEM 1119 0
เยี่ยมเยียน Flowcytometer ที่วข.สุราษฎร์ 851 1
Sputter coater ทำสุญญากาศช้าผิดปกติ 951 1
สถานะการบ่งชี้ของ ADDA 1128 0
เครื่องมือ 5 ลำดับสูงสุด ของงานวิเคราะห์โครงสร้างฯ [C] 1439 1
การเรียนการสอน Zprinter 1005 0
เครื่อง Ion beam Milling 1410 1
อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง SEM5800 807 0
เปลี่ยน viewing window ของ CPD 796 0
วิถีแห่ง....TEM.... 1216 5
CCD Camera กำลังเดินทางมาหาเรา 1005 3
เลือก CPD หรือ HMDS กับตัวอย่างทางชีวภาพ 1723 4
SEM-5800:EDX ไม่ปรากฎ peak 1047 4
คร้งแรกของ Zprinter 957 1
Flowcytometer ย้ายพำนักไปอยู่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ 998 3
SEM5800: ภาพคลุมเครือ 1078 3
SEM-Quanta:BSED กับเทคนิคใหม่ทางด้านยาง 1308 3
การจองคิวปกติของ SEM 1059 0
Zprinter กับ error code 10106 1152 2
SEM5200 ปรับหาสัญญาณไม่ได้ 1176 0
Z printer : แกนค้าง 1007 0
ภารกิจพิชิตดาว 940 2
บริการส่งตัวอย่างทางด่วน SEM 3 ช่องทาง 1018 0
Z printer เกิดปัญหา ท่อ binder เกี่ยวแกน 1200 0
เพชร ตัด กระจก 9085 1
SEM-JSM5200 กับสถานะ DP Wait 1128 1
เมื่อ Stage ของ SEM5800 เลื่อนตำแหน่งอัตโนมัติ 1282 4
ทองแผ่นเดียวกัน ของ Sputter Coater(2) 2881 3
ทองแผ่นเดียวกันของเครื่อง Sputter coater 1644 6
ข้อพึงระวังในการใช้เครื่อง CPD 1564 1
อากาศร้อนมีผลกับเครื่องมือวิจัยฯ หรือไม่ 1749 1
เปิดให้บริการทางด่วน SEM-JSM5800 และ SEM-Quanta 1591 7
เปิดให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วย SEM-Quanta ในวันเสาร์ 1669 4
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 มีนาคม 2554 งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 1543 4
เทคนิคการเตรียมตัวอย่างโฟมยางธรรมชาติเพื่อตรวจสอบด้วยเครื่อง SEM 4079 1
CPD(Critical Point Drier, CPD7501 ยี่ห้อ Polaron) 1934 1
Z Printer (ตัวอย่างกะโหลก) 1996 2
เต่ากับกระต่าย 1584 3
คอมฯ เก่า หรือเรารีบ 1155 7
OL Aperture ของ SEM5800 1102 5
Z Printer 2581 5
ทำอย่างไรเมื่อเครื่องมือวิจัยเสีย 1237 2
เครื่อง SEM ใช้ได้แล้วค่ะ 2348 5