นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อั้ม
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(0) การดำเนินการเมื่อต้องการส่งตัวอย่างโปรตีนมาทดสอบ Protein sequence

การดำเนินการเมื่อต้องการส่งตัวอย่างโปรตีนมาทดสอบ Protein sequence 1. เตรียมตัวอย่างโปรตีนที่ต้องบริสุทธิ์2. จัดส่งตัวอย่างตามลักษณะตัวอย่างและแนบเอกสารข้อมูลตัวอย่างและความต้องการทดสอบมายังศูนย์บริการที่รับทดสอบสำหรับที่ศูนย์เครื่องมือฯ มีรายละเอี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อั้ม   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 10:07 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ข้อควรระวังในการเตรียมตัวอย่าง protein sequence (2)

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวอย่าง protein sequence(ต่อ)2. The sample solutionของเหลวที่มาจากการเตรียมด้วยเทคนิค Chromatography เช่น HPLC หรือ FPLC หากมีความเข้มข้นเกลือสูง ต้อง desalt ออก และตัวอย่างจะต้องแช่เย็นในระหว่างการเก็บและการจัดส่ง (ในกรณีที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อั้ม   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 09:52 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ข้อควรระวังในการเตรียมตัวอย่างโปรตีนสำหรับทำ protein sequence

ข้อควรระวังการเตรียมตัวอย่างโปรตีนสำหรับทำ protein sequenceสำหรับการเตรียมตัวอย่าง เพื่อการถ่ายโอนโปรตีนไปยังแผ่น PVDF1. การเตรียมตัวอย่างโปรตีนโดยเทคนิค Electrophoresisเตรียม gel electrophoresis ตามชนิดหรือขนาดของโปรตีนที่ต้องการแยก ข้อควรระวังคื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อั้ม   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 09:44 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หากเราต้องการเตรียมตัวอย่างโปรตีนที่เป็น intracellular protein ต้องทำอย่างไรบ้าง

คำถามหากเราต้องการเตรียมตัวอย่างโปรตีนที่เป็น intracellular protein ต้องทำอย่างไรบ้างคำตอบintracellular protein จะอยู่ในเซลล์ ซึ่งหากต้องการสกัดออกมา จะต้องทำให้เซลล์แตก โดยอาจทำได้หลายแบบ ได้แก่Sonication ใช้ ultrasonic wave ในการทำให้เกิด shear ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อั้ม   สร้าง: 03 ตุลาคม 2551 15:01 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) 2D-gel electrophoresis

2D-gel electrophoresisคำถามจากผู้มาขอใช้บริการการทำ 2D-gel electrophoresis มีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างคำตอบจริงๆ แล้ว 2D-gel electrophoresis เป็นชุดเครื่องมือที่ทำงานต่อเนื่องกันโดยเริ่มจาก1. ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างโปรตีน (Protein extraction and... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อั้ม   สร้าง: 20 สิงหาคม 2551 12:00 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเลือกใช้วิธีการ Colorimetric methods

การเลือกใช้วิธีการ Colorimetric methods ในการวัดปริมาณโปรตีนแต่ละวิธี จะขึ้นกับอะไรได้บ้าง สามารถดูได้จากตาราง เพื่อให้สามารถเลือกใช้วิธีการได้เหมาะสมกับงานที่ต้องการAssaySensitivityAccuracyInterferenceBiuret0 – 1 mgVery high, independent on... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อั้ม   สร้าง: 04 ธันวาคม 2550 12:06 แก้ไข: 03 ตุลาคม 2551 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) Protein quantitation

การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน (Protein quantitation) มีหลายวิธี ได้แก่1. Absorption at 280 nm (semi-quantitative) ซึ่งกรดอะมิโน tryptophan (tyrosine) residues (Trp) ซึ่งเป็นองค์ประกอบในโปรตีนมีโครงสร้างที่สามารถดูดกลืนแสงได้ดีที่ 280 nm 2. Colorimetric... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อั้ม   สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 12:01 แก้ไข: 03 ตุลาคม 2551 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (2) ความสำคัญของการศึกษาโปรตีน

โปรตีนเป็นชีวโมเลกุลที่สำคัญในวัฎจักรการดำรงชีวิต ซึ่งกระบวนการทางชีวเคมีในสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยเอนไซม์ซึ่งเป็นโปรตีนเพื่อช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรคบางชนิดเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโปรตีน ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรตีนช่วยท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อั้ม   สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 18:10 แก้ไข: 03 ตุลาคม 2551 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]