นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อั้ม
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 1699
ความเห็น: 0

การดำเนินการเมื่อต้องการส่งตัวอย่างโปรตีนมาทดสอบ Protein sequence

การดำเนินการเมื่อต้องการส่งตัวอย่างโปรตีนมาทดสอบ Protein sequence

การดำเนินการเมื่อต้องการส่งตัวอย่างโปรตีนมาทดสอบ Protein sequence

1. เตรียมตัวอย่างโปรตีนที่ต้องบริสุทธิ์

2. จัดส่งตัวอย่างตามลักษณะตัวอย่างและแนบเอกสารข้อมูลตัวอย่างและความต้องการทดสอบมายังศูนย์บริการที่รับทดสอบ

สำหรับที่ศูนย์เครื่องมือฯ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ข้อมูลของตัวอย่างที่ต้องแนบมาด้วย มีดังนี้

1. ชื่อตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข) (a-z, 0-9) ความยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร
2. น้ำหนักโมเลกุลของสารตัวอย่าง (kDa)
3. ความเข้มข้นของสารตัวอย่าง (pmol/ul) โดยปริมาณโปรตีนต้องมีอย่างน้อย 20 pmol (สำหรับไม่เกิน 20 ลำดับกรดอะมิโน)

4. จำนวนกรดอะมิโนที่ต้องการวิเคราะห์ (กรดอะมิโนหรือ residue)
5. กรณีที่เป็นของเหลว ควรละลายอยู่ใน volatile solvent ได้แก่ water, acetic acid, trifuloroacetic acid, triethylamine หรือ acetonitrile (all reagents and solvents must be of the highest purity available) และไม่ควรมี SDS เกิน 0.01%

6. ใบรับรองจากหน่วยงานและใบขอใช้บริการทดสอบตัวอย่าง ซึ่ง download แบบฟอร์มได้ที่ www.sec.psu.ac.th


อัตราค่าบริการ มีดังนี้

1. ค่า set up เริ่มต้น 2,000 บาท (ค่า set upจะพิจารณาตามจำนวนครั้งที่มีการปรับสภาวะ ซึ่งต้องชำระค่า set up ก่อนการทดสอบตัวอย่างทุกครั้ง)
2. ค่าบริการทดสอบหาลำดับกรดอะมิโน ราคากรดอะมิโนละ 1,000 บาท

3. ค่าจัดส่งผลทางไปรษณีย์ 50 บาท/ครั้ง
กรณีที่ทดสอบไม่ได้ เนื่องด้วยการเตรียมตัวอย่างหรือธรรมชาติของตัวอย่าง คิดเฉพาะค่า set up ซึ่งต้องชำระค่า set up ก่อนการทดสอบตัวอย่างทุกครั้ง โดยในส่วนของค่าบริการทดสอบจะเรียกเก็บโดยทำหนังสือแจ้งในภายหลัง

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 10:07 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ