นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4777
ความเห็น: 0

ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม

Fecal coliform คืออะไร

      ในแหล่งน้ำธรรมชาติมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิด การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียในกลุ่ม Fecal Coliforms นั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมน้ำบริโภค เพราะการตรวจพบแบคทีเรียกลุ่มนี้แสดงถึงสุขลักษณะที่ไม่ดีหรือความไม่สะอาดของน้ำต่อการนำมาบริโภค เนื่องจากมีการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งขับถ่ายจากคนหรือสัตว์ ดังนั้นจึงใช้เป็นดัชนีแสดงว่ามีการปนเปื้อนของสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลือดอุ่นหรือสิ่งปฏิกูลเข้ามาในน้ำนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

                Fecal Coliforms  เป็นกลุ่มของแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae  ที่มีรูปร่างท่อนสั้น ติดสีแกรมลบ สามารถหมักน้ำตาลแลคโตสให้กรด และแก๊สได้ภายใน 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส

การหาค่า MPN (Most Probable Number) คือจำนวนจุลินทรีย์สูงสุดที่มีโอกาสพบในตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ การหาค่า MPN จะใช้วิธี multiple tube technique จุลินทรีย์ที่ประเมินได้จะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและเจริญเพิ่มจำนวนในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้นั้นๆ

วิธีตรวจน่ะค่ะก็จะนำมาเลี้ยงในอาหาร

 1.1 อาหารเลี้ยงเชื้อ Lauryl tryptose borth พร้อมใส่หลอดดักแก๊ส หลังจากใส่ตัวอย่างที่ต้องการทดสอบแล้วนำไปเพาะบ่มเชื้อ อุณหภูมิ 35±0.5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทำการตรวจผล หลอดที่ให้ผลบวกจะขุ่นและเกิดแก๊สอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของหลอดดักแก๊ส ถ้าอาหารขุ่นแต่ไม่มีแก๊สให้ผลลบ นำหลอดที่เป็นบวกมาทดสอบต่อในขั้น Confirmed

1.2   อาหารเลี้ยงเชื้อ EC brothใส่หลอดดักแก๊สด้วยน่ะค่ะ        

       ถ้าในอาหาร LSTB ให้ผลบวกก็ใช้ลวดเขี่ยเชื้อจุ่มซัสเพนชันมา 1 ลูป ลงในอาหาร EC broth โดยถ่ายหนึ่งหลอดที่ให้ผลบวกจาก LSTB ต่อหนึ่งหลอดของ EC broth  บ่มที่ อุณหภูมิ 44.5±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจดูการเจริญเติบโตโดยสังเกตความขุ่นและการเกิดแก๊สในหลอดดักแก๊ส 

 ต้องขุ่นและมีแก๊สน่ะค่ะ ถึงจะนับว่าบวก นับจำนวนหลอดที่ให้ผลบวก คือหลอดที่ขุ่นและเกิดแก๊สอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของหลอดดักแก๊ส

นำจำนวนหลอดที่ให้ผลบวกมาหาค่า MPN ตัวเลขที่ได้นำไปเปิดตาราง MPN เพื่อแสดงค่าถึงปริมาณมากที่สุดของแบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์มที่พบในตัวอย่าง

ขั้นตอนต่อมาเป็นการทำ Completed test เพื่อศึกษาโดยเฉพาะต้องการทราบว่ามี E. coli  หรือไม่ โดยนำหลอดที่ให้ผลบวกจาก  BGLB หรือ ECB ไปเลี้ยงในอาหาร EMB ต่อค่ะ

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 ตุลาคม 2557 11:16 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2557 11:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ