นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1000
ความเห็น: 0

อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria

อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria

อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria

     TQA THAILAND QUALITY AWARD ถือว่าเป็นรางวัลระดับโลก เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น

วันแรกช่วงเช้าวิทยากรให้ระบุเหตุผลที่แต่ละคนเข้ามาอบรมเพื่ออะไร โดยหลักๆ ก็จะเป็นต้อง

การทราบหรือรู้จัก TQA แล้วนำเอาไปพัฒนาหน่วยงานที่อยู่และต้องการเขียน TQA เพื่อขอรับรางวัลคะ

โดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

-          เกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ มีการปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

-          เกณฑ์มีเจตจำนงที่เรียบง่าย คือช่วยให้องค์กรไม่ว่าจะขนาดใด เพื่อตอบคำถาม 3 ข้อคือ

  1.      องค์กรดำเนินการได้ดีเท่าที่ควรเป็นหรือไม่
  2.      รู้ได้อย่างไร
  3.      ควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร

-          เกณฑ์ส่งเสริมให้เกิดมุมมองเชิงระบบ หมายถึง การบริหารจัดการองค์ประกอบทั้งหมดขององค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

เอาละเรามาดูลักษณะที่สำคัญของเกณฑ์กันคะ

-          การมุ่งเน้นที่ค่านิยมและแนวคิดหลัก ค่านิยมที่กล่าวถึงคือค่านิยมของเกณฑ์นะคะ จะมี 11 ประการ

-          มุ่งเน้นกระบวนการ คือวิธีการต่างๆที่องค์กรใช้เพื่อทำให้งานสำเร็จ ซึ่งเครื่องมือนี่หน่วยงานเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงานคะ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติช่วยให้องค์กรตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการตาม 4 ปัจจัย ( แนวทาง-การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ-การเรียนรู้-การบูรณาการ)

-          การมุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยประเมินผลลัพท์จาก 3 มุมมอง

1 มุมมองภายนอก จากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นมององค์กรอย่างไร

2. มุมมองภายใน การปฏิบัติการขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร

3. มุมมองอนาคต องค์กรเรียนรู้และเติบโดยหรือไม่

- การมุ่งเน้นการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกัน การปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างเกณฑ์หมวดต่างๆ

- การมุ่งเน้นการปรับปรุง ช่วยให้องค์กรเข้าใจองค์กรมากขึ้นและประเมินตัวได้ดีขึ้น มีการถ่ายทอดกระบวนการไปสู่การปฏิบัติในระดับพัฒนาการใด ผลลัพธ์ดีใหม องค์กรเรียนรู้และปรับปรุงหรือไม่ และแนวทางตอบสนองได้ดีในระดับใด

- เกณฑ์รางวัลฯ สามารถปรับใช้ได้ เกณฑ์สนับสนุนให้องค์กรใช้แนวทางที่สร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนได้และยืดหยุ่น สนับสนุนให้องค์กรเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลที่สุดเพื่อช่วยให้องค์กรปรับปรุง

โดยในวันแรกจะมีหัวข้อสำคัญอื่นเช่น ประโยชน์ในยการพัฒนาองค์กรและตนเอง ระดับพัฒนาการ ค่านิยมหลักและเจตจำนง TQA framework รูปแบบหัวข้อของเกณฑ์ รวมทั้งโครงร่างองค์กร สุดท้ายวันแรกจะเป็นหมวด 7 หมวดของผลลัพธ์คะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2559 08:20 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2559 08:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.112.123
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ