นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 749
ความเห็น: 0

การฆ่าเชื้อ

การฆ่าเชื้อ

        การปฏิบัติทางจุลชีววิทยา

การเตรียมอาหารและการฆ่าเชื้ออาหารเป็นสิ่งสำคัญ


เนื่องจากถ้ามีการฆ่าเชื้อน้อยไปจะเกิดการปนเปื้อนได้ หรือมากไปอาหารก็เสื่อมสภาพได้

  การฆ่าเชื้อที่นิยมใช้จะนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ Autoclave แต่จะมีการฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่นๆ คือ

วิธีการฆ่าเชื้อ การฆ่าเชื้อในที่นี้หมายถึง การทำลายสิ่งที่มีชีวิตต่างๆ ทั้งหมดที่ปะปนอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ 

และการทำลายเชื้อที่ติดอยู่ในจานเลี้ยงเชื้อ (Petri dish), pipet, เครื่องแก้วต่างๆ เข็มเขี่ยเชื้อ โต๊ะปฏิบัติการ ในตู้เขี่ยเชื้อหรือตู้ย้ายเชื้อ และเชื้อโรคในดิน

 

วิธีการฆ่าเชื้อแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีใหญ่ คือ

                  1. วิธีการทางฟิสิกส์

                  ก . การฆ่าเชื้อแบบใช้ความร้อนแห้ง (hot-air sterilization)

 เป็นการฆ่าเชื้อในตู้อบความร้อน (hot-air sterilization) ที่ใช้กระแสไฟฟ้า

ใช้สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องแก้วต่างๆ เช่น จานเลี้ยงเชื้อ หลอดทดลอง pipet , flask , beaker

จานเลี้ยงเชื้อควรบรรจุอยู่ในกระบอกโลหะที่มิดชิด 

ส่วนหลอดทดลอง flask และ beaker ต้องปิดปากด้วย aluminum foil เพื่อป้องกันจุลินทรีย์เข้าไป หลังจากที่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว อุณหภูมิที่ใช้คือ 160-180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

การฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อและของเหลวต่างๆไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้เพราะของเหลวจะเดือดกลายเป็นไอแห้งไปหมด

                  ข . การฆ่าเชื้อแบบใช้ความร้อนชื้นโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอ (autoclave or pressure cooker) การฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave เป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนจากไอน้ำเดือดภายใต้สภาพแรงกดดัน

ความร้อนแฝงที่ได้จากไอน้ำเดือดภายใต้ความดัน จะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ทำให้การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้น

 การฆ่าเชื้อด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ทุกชนิด

ปฏิบัติได้ง่าย สิ้นเปลืองเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายน้อย

วิธีนี้ปกตินิยมใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 lb/in 2 เป็นเวลา 15-20 นาที ทั้งนี้เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณและสิ่งของที่นำมาฆ่าเชื้อ การที่กำหนดว่าต้องฆ่าเชื้อที่ความดันใดความดันหนึ่งเพราะอุณหภูมิภายในเครื่อง autoclave จะมีความสัมพันธ์กับความดันไอน้ำในหม้อ autoclave นั้น

ค . วิธีฆ่าเชื้อแบบใช้เปลวไฟโดยตรง เป็นการฆ่าเชื้อเครื่องมือขนาดเล็กต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ฆ่าเชื้อที่ปลายเข็มเขี่ยและปากคีบ โดยลนกับเปลวไฟของตะเกียงแอลกอฮอล์จนร้อนแดง

 ง . การฆ่าเชื้อด้วยแสง Ultraviolet (Ultraviolet radiation) ใช้สำหรับทำลายเชื้อที่ปะปนอยูในอากาศในตู้เขี่ยเชื้อ

                  2. วิธีการทางเคมี

ก . การฆ่าเชื้อบนโต๊ะปฏิบัติการ และการฆ่าเชื้อที่ติดอยู่ภายนอกชิ้นส่วนของพืช นิยมใช้แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% หรือ sodium hypochlorite 1 กรัมละลายในน้ำ 140 c.c. หรือ

อาจใช้ Clorox ผสมน้ำในอัตราส่วน 1: 10 แทน sodium hypochlorite ก็ได้

                  ข . การฆ่าเชื้อโดยการรมด้วยสารเคมี (fumigation) การฆ่าเชื้อวิธีนี้สารเคมีอาจเป็นของแข็งหรือของเหลว เมื่อทำปฏิกิริยากับสารอื่นหรือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะระเหยเป็นแก๊ส กระจายไปฆ่าเชื้อ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/forest/fo27/web/lab2.htm

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มกราคม 2560 06:13 แก้ไข: 08 มกราคม 2560 06:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki และ Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.125.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ