นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2581
ความเห็น: 0

OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     จากงานประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

        ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจากหลายหน่วยงาน เพื่อร่วมมือหลายๆด้านเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ละที่ ครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้จัดงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสุรนารีได้จัดงาน OPEN LAB ให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความเป็นมาของงาน      

สำหรับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อรองรับ การเรียนการสอน สาขาต่างๆ เช่น สาขาด้านทันตกรรมและช่องปาก จะมีสื่อการสอนมากมาย ให้ผู้เรียนได้ใช้ทั้งหุ่นจำลองช่องปาก และการสั่งการผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

 โมเดลฟัน

 


ภาพนี้เป็นเตียงทำฟันสำหรับเด็ก เป็นรูปการ์ตูนเพื่อเด็กเห็นจะได้ไม่กลัวการทำฟัน

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ภายในตึก


เครื่องมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น XRD, XRF, CLSM, FTIR, TEM, SEM ฯลฯ (ขอเขียนชื่อย่อ) และอีกมากนะคะ ที่รองรับทั้งการให้ส่งตัวอย่างและนักศึกษาใช้ด้วยตนเอง   นอกมีการจัดบูท ของบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ ครอบคลุมงานทดสอบต่างๆ เช่น งานตรวจสอบด้านจุลินทรีย์ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ทำให้การตรวจสอบรวดเร็วขึ้น  อุปกรณ์ที่ใช้ทวนสอบประสิทธิภาพ Autoclave คือเชื้อทนร้อน สามารถมีชีวิตอยู่ได้ที่อุณหภูมิสูงๆ

เมื่อเราทำการ Autoclave และเพาะเลี้ยงต่อหากเชื้อสามารถเจริญต่อไปได้แสดงว่า Autoclave ของเราไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ก็ต้องหาสาเหตุกันต่อไป 

งานวิเคราะห์ด้านอาหาร เช่นเยื่อใย การวิเคราะห์คุณภาพนม เครื่องมือพื้นฐานต่างๆ

สำหรับงานประชุมเครือข่ายฯ นอกจากวาระที่สำคัญต่างๆ ยังมีการร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยครั้งนี้สวทช ได้นำความรู้ด้านการตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์ เสนอให้หน่วยงานที่สนใจสามารถส่งบุคลากรมมาศึกษาดูงานจากสวทช ได้เลย สำหรับการตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์สามารถใช้ทดสอบงานด้าน อาหาร อาหารสัตว์ เกษตร ด้านยาและสารเคมี สิ่งทอ และพลังงานชีวภาพคะ มาเล่าให้ฟังคร่าวๆพอเหมาะนะคะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2560 06:05 แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2560 06:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 ดำขำ, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.218.88
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ