นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาสำหรับการทดสอบ Lateral flow 1295 0
แก้อาการท้องเสียด้วยโยเกิร์ต 1164 0
แสงซินโครตรอน 1328 0
OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2089 0
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) 1547 0
16S rRNA จำแนกจุลินทรีย์ 2458 0
เครื่อง Bio analyzer 1657 0
lateral flow technique 1143 1
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 1255 0
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 1242 0
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 1172 0
Geographical Indication (GI) 1016 0
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก 1066 0
การเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอาาหารฮาลาลจากมาเลเซีย 1427 0
INVENTIONS GENEVA 2767 1
พิธีเปิดงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 1351 0
อุปกรณ์ช่วยทำกายภาพสำหรับสุนัข 1411 2
45 th Internation Exhibition of Invention Geneva 5005 1
การทดสอบระบบการทำงานของเครื่อง Next generation sequencer 1123 0
การทำความสะอาด flow cell 1096 0
การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) 838 0
Megnetic purification 1187 0
การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer 920 0
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 940 0
การฆ่าเชื้อ 977 0
ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 1197 0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 1017 0
LAMP 947 0
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1631 0
Next-generation Sequencer 1139 0
Clostridium perfringens ในน้ำ 1485 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 932 0
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล 1001 0
วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ 972 0
World HAPEX 2016 705 0
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 946 0
การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular 942 0
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ 904 1
ความลับทางการค้า 907 1
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1146 0
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility 1213 2
การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 851 0
Next-generation Sequencer 1336 0
อาหารและ ยา 1206 0
การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 880 0
ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ 953 1
อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria 918 0
ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 953 0
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด 893 0
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ 1245 0
ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow 935 0
โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า 854 0
Lateral Flow test 1103 0
ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 972 0
Degenerate primer 3025 0
การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 1030 0
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II 870 0
ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I 904 0
การอบรมเครื่อง freeze dryer (I) 1107 3
Rapid yeast and Mold 1183 0
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล 803 0
Wold HAPEX 2015 1142 0
Thai Coaching Model 893 0
Leader as a Coach 1214 0
สปาฮาลาล 1089 0
นวัตกรรมด้านการเกษตร 1378 0
World HAPEX 2015 972 0
3M Petrifilm™ Salmonella Express System 2155 0
งานรายาเฟสติวัล2558 1188 0
กิจกรรม วิ...จากใจ 990 1
ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer 904 0
เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial 988 0
พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer 1152 0
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน 812 0
เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus 1249 0
จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 1013 2
shelf life 916 0
กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58 1088 2
ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย 800 0
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 973 0
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 775 0
piston pipette 957 0
เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ 1031 0
การทำ PT มีประโยชน์ 1357 0
อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 1048 1
การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ 1254 1
การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 1372 0
ลูกน้องต้องการอะไรน่า 1163 2
ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม 4625 0
Germination index 3129 0
วันประชุม R2R Expo 1454 0
R2R 925 0
สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ 1083 0
เยี่ยมชม SGS 1670 0
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาล 1147 0
นำเสอนนวัตกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2/2557 1311 1
ความปลอดภัยในการใช้Autoclave 1822 2
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ 1118 0
จริยธรรมกับการวิจัย 950 0
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา UBD 1532 1