นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาสำหรับการทดสอบ Lateral flow 713 0
แก้อาการท้องเสียด้วยโยเกิร์ต 661 0
แสงซินโครตรอน 772 0
OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1173 0
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) 919 0
16S rRNA จำแนกจุลินทรีย์ 1578 0
เครื่อง Bio analyzer 655 0
lateral flow technique 742 1
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 733 0
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 771 0
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 796 0
Geographical Indication (GI) 649 0
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก 633 0
การเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอาาหารฮาลาลจากมาเลเซีย 940 0
INVENTIONS GENEVA 1683 1
พิธีเปิดงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 855 0
อุปกรณ์ช่วยทำกายภาพสำหรับสุนัข 901 2
45 th Internation Exhibition of Invention Geneva 2290 0
การทดสอบระบบการทำงานของเครื่อง Next generation sequencer 685 0
การทำความสะอาด flow cell 737 0
การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) 477 0
Megnetic purification 519 0
การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer 525 0
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 573 0
การฆ่าเชื้อ 621 0
ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 739 0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 664 0
LAMP 576 0
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1078 0
Next-generation Sequencer 733 0
Clostridium perfringens ในน้ำ 1022 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 616 0
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล 604 0
วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ 642 0
World HAPEX 2016 434 0
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 648 0
การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular 619 0
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ 606 1
ความลับทางการค้า 662 1
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 796 0
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility 850 2
การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 529 0
Next-generation Sequencer 932 0
อาหารและ ยา 895 0
การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 609 0
ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ 629 1
อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria 598 0
ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 655 0
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด 591 0
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ 876 0
ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow 606 0
โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า 611 0
Lateral Flow test 743 0
ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 595 0
Degenerate primer 2310 0
การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 641 0
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II 610 0
ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I 617 0
การอบรมเครื่อง freeze dryer (I) 848 3
Rapid yeast and Mold 785 0
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล 577 0
Wold HAPEX 2015 825 0
Thai Coaching Model 647 0
Leader as a Coach 887 0
สปาฮาลาล 782 0
นวัตกรรมด้านการเกษตร 1031 0
World HAPEX 2015 713 0
3M Petrifilm™ Salmonella Express System 1511 0
งานรายาเฟสติวัล2558 892 0
กิจกรรม วิ...จากใจ 713 1
ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer 640 0
เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial 667 0
พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer 856 0
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน 537 0
เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus 932 0
จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 730 2
shelf life 641 0
กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58 806 2
ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย 582 0
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 690 0
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 512 0
piston pipette 677 0
เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ 764 0
การทำ PT มีประโยชน์ 1014 0
อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 735 1
การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ 925 1
การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 1059 0
ลูกน้องต้องการอะไรน่า 811 2
ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม 3806 0
Germination index 2379 0
วันประชุม R2R Expo 994 0
R2R 683 0
สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ 780 0
เยี่ยมชม SGS 1195 0
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาล 839 0
นำเสอนนวัตกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2/2557 983 1
ความปลอดภัยในการใช้Autoclave 1376 2
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ 863 0
จริยธรรมกับการวิจัย 732 0
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา UBD 1266 1