นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาสำหรับการทดสอบ Lateral flow 1184 0
แก้อาการท้องเสียด้วยโยเกิร์ต 1056 0
แสงซินโครตรอน 1228 0
OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1892 0
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) 1392 0
16S rRNA จำแนกจุลินทรีย์ 2197 0
เครื่อง Bio analyzer 1544 0
lateral flow technique 1048 1
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 1137 0
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 1124 0
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 1083 0
Geographical Indication (GI) 923 0
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก 955 0
การเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอาาหารฮาลาลจากมาเลเซีย 1327 0
INVENTIONS GENEVA 2529 1
พิธีเปิดงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 1237 0
อุปกรณ์ช่วยทำกายภาพสำหรับสุนัข 1288 2
45 th Internation Exhibition of Invention Geneva 4596 0
การทดสอบระบบการทำงานของเครื่อง Next generation sequencer 1019 0
การทำความสะอาด flow cell 1004 0
การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) 754 0
Megnetic purification 1084 0
การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer 821 0
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 845 0
การฆ่าเชื้อ 874 0
ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 1100 0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 916 0
LAMP 848 0
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1499 0
Next-generation Sequencer 1029 0
Clostridium perfringens ในน้ำ 1367 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 851 0
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล 903 0
วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ 885 0
World HAPEX 2016 627 0
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 868 0
การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular 848 0
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ 833 1
ความลับทางการค้า 842 1
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1063 0
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility 1123 2
การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 740 0
Next-generation Sequencer 1233 0
อาหารและ ยา 1133 0
การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 797 0
ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ 867 1
อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria 817 0
ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 865 0
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด 803 0
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ 1155 0
ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow 845 0
โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า 771 0
Lateral Flow test 990 0
ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 869 0
Degenerate primer 2844 0
การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 946 0
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II 799 0
ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I 837 0
การอบรมเครื่อง freeze dryer (I) 1031 3
Rapid yeast and Mold 1064 0
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล 728 0
Wold HAPEX 2015 1050 0
Thai Coaching Model 827 0
Leader as a Coach 1128 0
สปาฮาลาล 1013 0
นวัตกรรมด้านการเกษตร 1286 0
World HAPEX 2015 891 0
3M Petrifilm™ Salmonella Express System 1974 0
งานรายาเฟสติวัล2558 1103 0
กิจกรรม วิ...จากใจ 893 1
ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer 804 0
เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial 886 0
พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer 1060 0
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน 726 0
เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus 1164 0
จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 920 2
shelf life 831 0
กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58 1011 2
ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย 729 0
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 894 0
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 695 0
piston pipette 872 0
เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ 953 0
การทำ PT มีประโยชน์ 1259 0
อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 949 1
การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ 1157 1
การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 1279 0
ลูกน้องต้องการอะไรน่า 1066 2
ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม 4408 0
Germination index 2925 0
วันประชุม R2R Expo 1292 0
R2R 843 0
สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ 998 0
เยี่ยมชม SGS 1525 0
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาล 1055 0
นำเสอนนวัตกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2/2557 1228 1
ความปลอดภัยในการใช้Autoclave 1676 2
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ 1037 0
จริยธรรมกับการวิจัย 877 0
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา UBD 1458 1