นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาสำหรับการทดสอบ Lateral flow 896 0
แก้อาการท้องเสียด้วยโยเกิร์ต 820 0
แสงซินโครตรอน 945 0
OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1447 0
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) 1108 0
16S rRNA จำแนกจุลินทรีย์ 1786 0
เครื่อง Bio analyzer 1382 0
lateral flow technique 872 1
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 908 0
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 924 0
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 906 0
Geographical Indication (GI) 774 0
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก 775 0
การเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอาาหารฮาลาลจากมาเลเซีย 1082 0
INVENTIONS GENEVA 1972 1
พิธีเปิดงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 989 0
อุปกรณ์ช่วยทำกายภาพสำหรับสุนัข 1060 2
45 th Internation Exhibition of Invention Geneva 2929 0
การทดสอบระบบการทำงานของเครื่อง Next generation sequencer 809 0
การทำความสะอาด flow cell 847 0
การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) 569 0
Megnetic purification 894 0
การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer 637 0
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 676 0
การฆ่าเชื้อ 715 0
ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 860 0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 766 0
LAMP 676 0
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1252 0
Next-generation Sequencer 850 0
Clostridium perfringens ในน้ำ 1139 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 711 0
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล 719 0
วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ 733 0
World HAPEX 2016 493 0
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 728 0
การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular 694 0
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ 688 1
ความลับทางการค้า 724 1
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 900 0
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility 949 2
การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 590 0
Next-generation Sequencer 1052 0
อาหารและ ยา 996 0
การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 668 0
ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ 711 1
อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria 669 0
ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 710 0
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด 672 0
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ 985 0
ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow 683 0
โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า 661 0
Lateral Flow test 821 0
ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 694 0
Degenerate primer 2553 0
การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 749 0
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II 670 0
ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I 705 0
การอบรมเครื่อง freeze dryer (I) 912 3
Rapid yeast and Mold 878 0
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล 619 0
Wold HAPEX 2015 920 0
Thai Coaching Model 720 0
Leader as a Coach 971 0
สปาฮาลาล 850 0
นวัตกรรมด้านการเกษตร 1144 0
World HAPEX 2015 780 0
3M Petrifilm™ Salmonella Express System 1699 0
งานรายาเฟสติวัล2558 977 0
กิจกรรม วิ...จากใจ 769 1
ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer 685 0
เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial 760 0
พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer 941 0
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน 597 0
เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus 1028 0
จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 789 2
shelf life 702 0
กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58 872 2
ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย 619 0
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 737 0
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 554 0
piston pipette 733 0
เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ 825 0
การทำ PT มีประโยชน์ 1097 0
อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 822 1
การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ 1002 1
การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 1148 0
ลูกน้องต้องการอะไรน่า 892 2
ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม 4033 0
Germination index 2608 0
วันประชุม R2R Expo 1083 0
R2R 739 0
สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ 849 0
เยี่ยมชม SGS 1307 0
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาล 899 0
นำเสอนนวัตกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2/2557 1091 1
ความปลอดภัยในการใช้Autoclave 1464 2
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ 925 0
จริยธรรมกับการวิจัย 767 0
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา UBD 1344 1