นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาสำหรับการทดสอบ Lateral flow 819 0
แก้อาการท้องเสียด้วยโยเกิร์ต 747 0
แสงซินโครตรอน 860 0
OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1304 0
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) 1016 0
16S rRNA จำแนกจุลินทรีย์ 1675 0
เครื่อง Bio analyzer 728 0
lateral flow technique 813 1
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 829 0
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 843 0
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 851 0
Geographical Indication (GI) 717 0
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก 708 0
การเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอาาหารฮาลาลจากมาเลเซีย 1013 0
INVENTIONS GENEVA 1848 1
พิธีเปิดงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 928 0
อุปกรณ์ช่วยทำกายภาพสำหรับสุนัข 983 2
45 th Internation Exhibition of Invention Geneva 2549 0
การทดสอบระบบการทำงานของเครื่อง Next generation sequencer 762 0
การทำความสะอาด flow cell 799 0
การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) 528 0
Megnetic purification 580 0
การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer 588 0
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 623 0
การฆ่าเชื้อ 673 0
ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 810 0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 712 0
LAMP 625 0
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1183 0
Next-generation Sequencer 801 0
Clostridium perfringens ในน้ำ 1077 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 664 0
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล 668 0
วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ 693 0
World HAPEX 2016 463 0
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 697 0
การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular 658 0
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ 652 1
ความลับทางการค้า 697 1
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 857 0
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility 911 2
การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 564 0
Next-generation Sequencer 1009 0
อาหารและ ยา 948 0
การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 646 0
ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ 673 1
อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria 635 0
ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 689 0
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด 645 0
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ 941 0
ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow 643 0
โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า 641 0
Lateral Flow test 791 0
ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 650 0
Degenerate primer 2457 0
การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 693 0
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II 641 0
ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I 668 0
การอบรมเครื่อง freeze dryer (I) 887 3
Rapid yeast and Mold 829 0
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล 602 0
Wold HAPEX 2015 870 0
Thai Coaching Model 688 0
Leader as a Coach 934 0
สปาฮาลาล 824 0
นวัตกรรมด้านการเกษตร 1105 0
World HAPEX 2015 749 0
3M Petrifilm™ Salmonella Express System 1623 0
งานรายาเฟสติวัล2558 932 0
กิจกรรม วิ...จากใจ 752 1
ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer 667 0
เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial 714 0
พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer 909 0
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน 559 0
เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus 978 0
จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 770 2
shelf life 672 0
กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58 837 2
ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย 601 0
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 715 0
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 528 0
piston pipette 703 0
เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ 793 0
การทำ PT มีประโยชน์ 1063 0
อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 791 1
การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ 974 1
การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 1106 0
ลูกน้องต้องการอะไรน่า 865 2
ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม 3930 0
Germination index 2505 0
วันประชุม R2R Expo 1038 0
R2R 718 0
สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ 818 0
เยี่ยมชม SGS 1248 0
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาล 873 0
นำเสอนนวัตกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2/2557 1053 1
ความปลอดภัยในการใช้Autoclave 1416 2
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ 900 0
จริยธรรมกับการวิจัย 747 0
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา UBD 1309 1