นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาสำหรับการทดสอบ Lateral flow 1612 0
แก้อาการท้องเสียด้วยโยเกิร์ต 1418 0
แสงซินโครตรอน 1622 0
OPEN LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2459 0
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) 1887 0
16S rRNA จำแนกจุลินทรีย์ 3029 0
เครื่อง Bio analyzer 1979 0
lateral flow technique 1405 1
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 1611 0
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 1571 0
งานด้านนวัตกรรมการนำของที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 1428 0
Geographical Indication (GI) 1275 0
การหาลำดับดีเอ็นเอของจีโนมขนาดเล็ก 1321 0
การเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยตรวจสอบอาาหารฮาลาลจากมาเลเซีย 1718 0
INVENTIONS GENEVA 3360 1
พิธีเปิดงาน 45th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA 1642 0
อุปกรณ์ช่วยทำกายภาพสำหรับสุนัข 1700 2
45 th Internation Exhibition of Invention Geneva 7716 1
การทดสอบระบบการทำงานของเครื่อง Next generation sequencer 1375 0
การทำความสะอาด flow cell 1333 0
การดูแลรักษาเครื่อง Next Generation Sequence (NGS) 1042 0
Megnetic purification 1436 0
การอบรมและปฏิบัติการเครื่อง Next generation sequencer 1144 0
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 2 1167 0
การฆ่าเชื้อ 1268 0
ตัวอย่างที่ใส่ในขวด Vial เพื่อทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 1439 0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 1246 0
LAMP 1188 0
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1980 0
Next-generation Sequencer 1452 0
Clostridium perfringens ในน้ำ 1816 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 1162 0
การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล 1263 0
วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ 1199 0
World HAPEX 2016 911 0
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 1153 0
การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular 1229 0
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ 1152 1
ความลับทางการค้า 1121 1
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1374 0
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent Mobility 1451 2
การตรวจหาสัตว์กลุ่ม Ruminant ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 1106 0
Next-generation Sequencer 1579 0
อาหารและ ยา 1431 0
การจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล 1087 0
ประชุมเครือข่ายการวิจัยเชิงพาณิชย์ 1177 1
อบรมวันแรกสำหรับหลักสูตร TQA criteria 1174 0
ขั้นเริ่มการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 1192 0
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบผล Lateral flow ไม่ชัด 1120 0
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ 1462 0
ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow 1167 0
โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า 1101 0
Lateral Flow test 1379 0
ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 1212 0
Degenerate primer 3489 0
การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 1339 0
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II 1087 0
ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I 1090 0
การอบรมเครื่อง freeze dryer (I) 1307 3
Rapid yeast and Mold 1565 0
วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล 1034 0
Wold HAPEX 2015 1387 0
Thai Coaching Model 1101 0
Leader as a Coach 1437 0
สปาฮาลาล 1350 0
นวัตกรรมด้านการเกษตร 1638 0
World HAPEX 2015 1196 0
3M Petrifilm™ Salmonella Express System 2651 0
งานรายาเฟสติวัล2558 1420 0
กิจกรรม วิ...จากใจ 1257 1
ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer 1152 0
เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial 1263 0
พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer 1397 0
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน 1046 0
เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus 1527 0
จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง 1284 2
shelf life 1173 0
กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58 1333 2
ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย 1060 0
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 1235 0
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 1025 0
piston pipette 1170 0
เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ 1278 0
การทำ PT มีประโยชน์ 1584 0
อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 1280 1
การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ 1486 1
การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 1637 0
ลูกน้องต้องการอะไรน่า 1413 2
ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม 5132 0
Germination index 3617 0
วันประชุม R2R Expo 1754 0
R2R 1123 0
สัมนาเชิงปฏิบัติการฯ 1322 0
เยี่ยมชม SGS 1962 0
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารฮาลาล 1406 0
นำเสอนนวัตกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2/2557 1567 1
ความปลอดภัยในการใช้Autoclave 2158 2
เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ 1357 0
จริยธรรมกับการวิจัย 1180 0
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา UBD 1754 1