นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) Clostridium perfringens ในน้ำ

การทดสอบเชื้อบางชนิดที่ไม่ต้องการอากาศ หรือที่เรียกว่า anaerobic bacteria ยกตัวอย่างเช่น เชื้อ Clostridium perfringens เป็นแบคทีเรียก่อโรค (pathogen) มีลักษณะสำคัญคือ แกรมบวก รูปร่างเป็นท่อน สร้างสปอร์ เจริญได้ในที่ไม่มีอากาศ (anaerobic bacter... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 18 September 2016 10:53 Modified: 18 September 2016 10:53 [ Report Abuse ]

(0) การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล

การประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี มอ. ซึ่งเริ่มมีผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบริษัทด้านการตรวจสอบ เช่น 3M หน่วย่งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มีหลายหน่วย... more »
By คิดบวก   created: 09 September 2016 11:30 Modified: 09 September 2016 11:32 [ Report Abuse ]

(0) การนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล

สำหรับกิจกรรมประชุมวิชาการด้านฮาลาล ณ Conference room 3 เริ่มพิธีเปิด มีการอัญเชิญ คัมภีร์อัลกุรอ่าน หลังจากนั้นรองผอ.สถาบันฮาลาลกล่าวเปิดงานคะ เริ่มการนำเสนอผลงานวิจัยด้านฮาลาล - เรื่องการพัฒนา ชุดตรวจ Immunodiagnostic อย่างรวดเร็วสำหรับต... more »
By คิดบวก   created: 02 September 2016 16:21 Modified: 02 September 2016 16:21 [ Report Abuse ]

(0) วันแรกงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙

สำหรับ งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๙ วันแรก ซึ่งมีร้านแสดงสินค้าและหน่วยงานวิชาการต่างๆหลายแห่ง โดยวันนี้พิธีเปิดเริ่มประมาณ 3 โมงครึ่งคะ จะมีกล่าวโอวาทและขอพร โดย ท่านจุฬาราชมนตรี และต่อจากนั้นประธานเปิดงา... more »
By คิดบวก   created: 01 September 2016 20:16 Modified: 01 September 2016 20:16 [ Report Abuse ]

(0) World HAPEX 2016

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2559 (World HAPEX 2016) ซึ่งจัดโดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2559 ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ สร้า... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 28 August 2016 15:34 Modified: 28 August 2016 15:34 [ Report Abuse ]

(0) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล

จันทร์ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสไปที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปัตตานี ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปานาแระ จังหวัดปัตตานี จากตัวอำเภอ ขับเรื่อยไป เรียบตามชายหาดที่ระยะทางยาว จากหอนาฬิกาของตัวอำเภอปานาเระ ขับต่อไปอีกประมาณ... more »
By คิดบวก   created: 11 August 2016 05:29 Modified: 11 August 2016 05:31 [ Report Abuse ]

(0) การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular

การตรวจสอบสัตว์ที่มีหลายชนิด (สปีชีส์) ด้วยเทคนิค molecular เนื่องจากสัตว์บางชนิดเราไม่รู้ว่าเขาเป็นชนิดใดกันแน่ แต่สิ่งที่ต้องการคืออยากหาเทคนิคที่สามารถบอกได้ว่าสิ่งส่งตรวจคือสัตว์จำพวกนี้หรือไม่ เอายกตัวอย่างคะ เช่น เราพบสิ่งแปลกปลอมในตัวอ... more »
By คิดบวก   created: 07 August 2016 15:09 Modified: 07 August 2016 15:09 [ Report Abuse ]

(1) ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙

งาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ Phuket Andaman Halal 2016 ระยะเวลาจัดงานวันที่ 21-24 กรกฎาคม ที่เวทีกลาง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต พอดีได้มีโอกาสไปร่วมงานวันที่ 21-23 ภายในงานจะมีสองส่วนนะคะ ส่วนแรกจะเป็นส่วนวิชาการมีการจ... more »
By คิดบวก   created: 26 July 2016 04:23 Modified: 26 July 2016 04:26 [ Report Abuse ]

(1) ความลับทางการค้า

ความลับทางการค้า คือ ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้โดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคล เช่น สูตรเครื่องดื่มโค้ก ที่แม้จะมีการพยายามทำเลียนแบบก็ยังไม่เหมือนนะคะ โดยเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าเนื่องจากการเป็นความลับและเป็น ข้อมูลที... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 03 July 2016 10:00 Modified: 03 July 2016 10:00 [ Report Abuse ]

(0) ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร ความหมายคือว่า การสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ลิขสิทธิ์ คือทรัพย์สินทางปัญญาที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน เกิดอารมณ์คล้อยตามในงานนั้นๆคะ - งานวรรณกรรม - ง... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 26 June 2016 20:44 Modified: 26 June 2016 20:44 [ Report Abuse ]