นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow

ปัญหาหนักและหลักสำหรับเทคนิค Lateral flow เริ่มจาก การเตรียมอนุภาคทอง ( Colloidal gold particle, CG) การเตรียมอนุภาคทองตามวิธีต่างๆ เช่น ใช้ 1% stock solution ของ hydrogen tetrachloroaurate trihydrate ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เติมลงในน้ำขจัดอิออน 500... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 07 ธันวาคม 2558 08:50 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2558 08:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า

โจทย์วิจัยฮาลาลได้จากเสียงลูกค้า วันอังคารที่ผ่านมา 24 พฤศจิกายน ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสินค้า OTOP เรื่อง สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการคะ ซึ่งในวันสัมมนาจะมีผู้ประกอบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2558 05:02 แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2558 05:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Lateral Flow test

Lateral Flow test ทุกองค์ประกอบสำคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Sample pad ตัวอย่างของเราที่จะใช้ 2. Conjugate released pad ส่วนที่อยู่ของ for Gold conjugate+ recombinant protein 3. Membrane (Large pore-size nitrocellulose membrane)ส่วนนี้สำค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2558 01:13 แก้ไข: 23 พฤศจิกายน 2558 01:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฮารอม ในส่วนผสมของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

อาหารฮาลาลสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงมีหลายอย่างคะเช่นคือหาข้อมูลจาก website ประเทศบรูไน จะมีส่วนผสมอาหารที่เรารู้จักกันเช่น แอลกอฮอล์ พวกไขมันหรือเจลาตินคือกลัวว่าจะเป็นส่วนของหมู หรือบางชนิดอาจไม่คุ้นคือ L-cysteine ได้จากผมของมนุษย์และขนสัตว์ ซึ่งไม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2558 00:39 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2558 00:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Degenerate primer

Degenerate primer คืออะไรน่า การเพิ่มปริมารณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองหรือที่รู้จักกันว่าการทำ PCR (Polymerase Chain Reaction) จะต้องมีส่วนสำคัญคะ Primer Primer : สำหรับใช้ทำ PCR ปกติจะมีความยาวประมาณ 15-30 nucleotides มี GC content ประมาณ 50% หร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 28 ตุลาคม 2558 05:36 แก้ไข: 28 ตุลาคม 2558 05:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

ตอนนี้กำลังระดมสมองเขียนโครงการวิจัยสำหรับฮาลาล จะมีหลายอย่างที่ยังต้องหาคำตอบต่อไป เช่นการเชือดสัตว์ สำหรับกฎเกณฑ์การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม สัตว์ที่นำมาเชือด 1) เป็นสัตว์ที่ศาสนาอิสลามอนุมัติให้บริโภคได้เมื่อผ่านการเชือด 2) มีกรรมวิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 23 ตุลาคม 2558 13:24 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2558 13:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสำหรับ Freeze dryer II ปัญหาที่อาจพบเกี่ยวกับคำถามที่ว่าตัวอย่างที่ทำแห้งใช้เวลานานเท่าไรถึงจะแห้ง ควรชี้แจงอย่างไร ซึ่งการแห้งของตัวอย่างขึ้นอยู่กับธรรมชาติของตัวอย่าง องคประกอบของน้ำในตัวอย่าง รวมทั้งปริมาณ ควา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 16 ตุลาคม 2558 02:41 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2558 02:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer I

ข้อสงสัยและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Freeze dryer ตัวอย่างที่มีน้ำตาลเป็นองคประกอบสามารถทำแห้งได้แต่ต้องมีน้ำตาลไม่เกินกี่ % เนื่องจากตัวอย่างที่มีน้ำตาลเป็นองคประกอบทำให้เมื่องนำมาทำแห้งจะทำให้ตัวอย่างเกิดละลายและทำให้คุณภาพการทำแห้งได้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 15 ตุลาคม 2558 03:27 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2558 03:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การอบรมเครื่อง freeze dryer (I)

สำหรับการอบรมเครื่อง freeze dryer (I) เช้านี้อุณหภูมิเป็นเลขตัวเดียวคะ ที่ 2 องศาเซลเซียสซึ่งเมื่อคืนนี้อุณหภูมิติดลบหนึ่งองศานะคะ หนาวมาก เราเข้าไปที่โรงงานผู้ผลิตเครื่อง Freeze dryer เวลา 8.30 น. ผู้ดูแลเราได้นำไปดูผลิตภัณฑ์ของบริษัท C... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 13 ตุลาคม 2558 04:07 แก้ไข: 13 ตุลาคม 2558 04:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Rapid yeast and Mold

สำหรับการตรวจสอบยีสต์และราในอาหาร เชื้อยีสต์และราสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่หลากหลาย ทั้งในวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและในสภาพแวดล้อมการผลิต ตอนนี้มักจะใช้อาหารสำเร็จรูปโดยจะมีสารที่ตรวจสอบยีสต์และราอยู่ จะใช้เวลาทดสอบประมาณ 5 วันนะค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 17:04 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 17:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]