นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล

วิธีที่ตรวจหาการปลอมปนในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล ซึ่งการตรวจสอบจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตมีหลายวิธีด้วยกัน ยกตัวอย่าง 2 วิธี การหาชนิดสัตว์โดยใช้เทคนิค PCR แล้วนำไปหาลำดับเบสด้วย DNA Sequence เช่นการหาลำดับเบสในส่วน ITS , COI ในสิ่งมีช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 27 กันยายน 2558 06:24 แก้ไข: 27 กันยายน 2558 06:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Wold HAPEX 2015

บรรยากาศงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานาชาติด้านฮาลาล 2558 ซึ่งจะมีจัดการประชุมสัมมนาวิชาการวันที่ 10-11 ที่ผ่านมาแต่งานแสดงสินค้ามีตั้งแต่ 10-13 คะ สำหรับวันที่ 11 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความจำเป็นของการใช้งานวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 13 กันยายน 2558 10:01 แก้ไข: 13 กันยายน 2558 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Thai Coaching Model

Thai Coaching Model 1. หัวใจสำคัญของการโค้ชวิถีไทย คือ สติ 2. ต้องอยู่บนพื้นฐานของสติใช้พรหมวิหารธรรม พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้รับการโค้ชด้วยจิต เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับการโค้ชจะต้องมีความรู้สึกศรัทธาและไว้วางใจในต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 06 กันยายน 2558 06:53 แก้ไข: 06 กันยายน 2558 06:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Leader as a Coach

เพิ่งจบไปสำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Leader as a Coach ก่อนมาอบรมดิฉันไม่รู้จักว่า Coach คืออะไร คิดว่าเหมือนโค้ชฟุตบอลแน่เลยคะ วันแรกที่มาเรียน เมื่อท่านประธานเปิดงาน ท่านวิทยากรก็คุยให้เราเข้าใจคำว่าโค้ช ก็คือคนสร้างแรงบันดาลใจให้บุค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 28 สิงหาคม 2558 21:55 แก้ไข: 28 สิงหาคม 2558 21:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สปาฮาลาล

เดือนกันยายนนี้จะมีงาน HAPEX 2015 ในงานได้ทั้งวิชาการ และจำหน่ายสินค้าฮาลาลทั้งในและนอกประเทศ หลายคนสนใจบริการทั้งการท่องเที่ยว และสปา สำหรับสปาฮาลาลก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสปาฮาลาลก็จะมีข้อปฏิบัติอะไรบ้าง เช่น 1.ต้องมี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 23 สิงหาคม 2558 16:58 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2558 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นวัตกรรมด้านการเกษตร

การประชุม Research 2BIZ งานวิจัยใช้จริง...จากหิ้งสู่ห้าง จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม ที่โรงแรมบางกอกชฎา จัดโดยสวก.ในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้งานได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร หรือทางด้านอาหาร เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 14 สิงหาคม 2558 02:59 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2558 02:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) World HAPEX 2015

งานแถลงข่าว งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานชาด้านฮาลาล 2558 (World HAPEX 2015) ซึ่งแถลงข่าวที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยในงานแถลงข่าว กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 04 สิงหาคม 2558 04:49 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2558 04:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 3M Petrifilm™ Salmonella Express System

3M Petrifilm™ Salmonella Express System เชื้อก่อโรคทางเดินอาหารเป็นพิษ เชื้อหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะตรวจทั้งในน้ำดื่มและอาหารคือเชื้อ Salmonella sp. เชื้อตัวนี้ทำให้เกิด อาการที่เห็นชัดคือ ปวดท้อง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน หนาวสั่น มีไข้ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 25 กรกฎาคม 2558 15:23 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2558 15:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) งานรายาเฟสติวัล2558

สำหรับงานรายาเฟสติวัล 2558 ( Raya Festivaol 2015) เริ่มขึ้นเมื่อวานนี้ที่ Central festival หาดใหญ่ค่ะ โดยเป็นความร่วมมือของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้างCentral โดยงานจัดขึ้นภายในวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 คะ โดยเมื่อวานมีพิธีเปิด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 18 กรกฎาคม 2558 09:23 แก้ไข: 18 กรกฎาคม 2558 09:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กิจกรรม วิ...จากใจ

กิจกรรมคาราวาน วิ...จากใจ ได้ไปร่วมกิจกรรมคาราวานวิ...จากใจ กับสำนักวิจัยฯ โดยจัดที่ มอ. สุราษฎร์ฯ กิจกรรมจัดในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เมื่อวันศุกร์คะ โดยในงาน ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ฯ ได้นำเสนอสรุปผลงานการดำเนินงานด้านวิจัย เช่น งานว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 11 กรกฎาคม 2558 10:04 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2558 10:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]