นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ

รายการวิทยุที่จะออกอากาศวันที่ 3 มีนาคม 2558 ทางสถานีวิทยุของมอ. เรื่องที่นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ค่ะ โดยผู้ที่เป็นวิทยากรคือคุณรุสนี กุลวิจิตร หัวหน้าฝ่ายบริการฯ ซึ่งเดือนมีนาคมจะมีด้วยกัน 3 หลักสูต... more »
By คิดบวก   created: 28 Febuary 2015 09:21 Modified: 28 Febuary 2015 09:21 [ Report Abuse ]

(0) piston pipette

วันนี้มีอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอบเทียบ piston pipette ซึ่งจัดอบรมโดยสถาบันมาตรวิทยา สถานที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหลวง ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม 15 คนจากหลายที่ทั้งหน่วยงานราชการ บริษัท ดิฉันเป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรมเนื่องจากเป็นผู้สอบเท... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 19 Febuary 2015 19:03 Modified: 19 Febuary 2015 19:12 [ Report Abuse ]

(0) เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ

เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ ใน genus Listeria มีมากกว่า 10 ชนิด แต่ที่มักทำให้เกิดโรคในคนก็คือ Listeria monocytogenes ( LM) แหล่งของ LM คือดิน น้ำ โคลนและหญ้าหมัก ปริมาณเชื้อ เมื่อรับเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดโรค 100-107 CFU อัตราการตายประมาณ 20... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 28 January 2015 04:29 Modified: 28 January 2015 04:30 [ Report Abuse ]

(0) การทำ PT มีประโยชน์

สัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้ไปอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 24 January 2015 21:20 Modified: 24 January 2015 21:20 [ Report Abuse ]

(1) อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อก่อโรค หรือการทดสอบหาจุลทรีย์ที่ชี้บ่งความสะอาด อุณหภูมิร้อนเกินไปเชื้อจุลินทรีย์ก็ตายหรือไม่เจริญผลจะเป็นลบปลอม แต่ถ้าอุณหภูมิน้อยเกินไป นอกจากจะเกิดบวกปลอมได้เหมือนกันค่ะ เพร... more »
By คิดบวก   created: 17 January 2015 14:23 Modified: 17 January 2015 14:23 [ Report Abuse ]

(1) การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ

สำหรับกิจกรรมของทีม CSR กิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมการให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ สำหรับศุกร์ที่ผ่านมาทีม CSR ได้ไปอัดรายการวิทยุการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มปี 2558 ค่ะ ทีมงานจะสุ่มซื้อผัก ผลไม้จากต... more »
By คิดบวก   created: 30 November 2014 12:24 Modified: 30 November 2014 12:24 [ Report Abuse ]

(0) การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร

การทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร สำหรับการเตรียมตัวอย่างตาม Bacteriological Analytical Manual ซึ่งมักเรียกย่อว่า BAM การเตรียมตัวอย่างอาหาร เราต้องเตรียมอาหารสำหรับทำเจือจางก่อนน่ะค่ะ มีสารหรืออาหารที่ใช้สำหรับทำเจือจางหลายชนิดเหมือนกันน่ะค่... more »
By คิดบวก   created: 07 November 2014 16:15 Modified: 07 November 2014 16:15 [ Report Abuse ]

(2) ลูกน้องต้องการอะไรน่า

วิธีการเป็นตัวอย่างที่ลูกน้องต้องการคุณจะต้องนึกหลัก 4 ประการ 1 มีเป้าหมายที่มีความหมายสำหรับเขา 2. มีระดับความก้าวหน้าที่เห็นชัด 3 สามารถควบคุมกระบวนการบรรลุได้เอง 4 ผลรางวัลเป็นสิ่งที่น่าพอใจ จะทำให้คุณสร้างความมีสุข และความคิดสร้างสรรค์ของ... more »
By คิดบวก   created: 27 October 2014 04:46 Modified: 27 October 2014 04:46 [ Report Abuse ]

(0) ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม

ในแหล่งน้ำธรรมชาติมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิด การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียในกลุ่ม Fecal Coliforms นั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมน้ำบริโภค เพราะการตรวจพบแบคทีเรียกลุ่มนี้แสดงถึงสุขลักษณะที่ไม่ดีหรือความไม่สะอาดของน้ำต่อการนำมาบริโภค เนื่อง... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 18 October 2014 11:16 Modified: 18 October 2014 11:25 [ Report Abuse ]

(0) Germination index

อาทิตย์นี้ได้ไปอบรมการทดสอบการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ วิธีที่ใช้คือการหา Germination Index การย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ของปุ๋ยอินทรีย์ สามารถวัดได้ด้วยวิธีการทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ด (Germination index) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถวัดสารที่เ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 03 October 2014 17:22 Modified: 03 October 2014 17:22 [ Report Abuse ]