นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 40 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
จุดปกติ 1433 0
ปิติ กับ สุข 1239 0
อารมณ์ 1257 0
สาระสำคัญของการดำเนินชีวิต 1401 1
คูณ และ โทษ 1216 0
เมื่อแปลง A - Z มาเป็นตัวเลข แล้วอะไรจะเกิดขึ้น 1405 0
บางคนเรียกว่า ศาสต์บำบัดทางจิต หรือ ปรัชญา 1295 0
ก่อนพุทธกาล 3 1426 0
ก่อนพุทธกาล 2 1002 0
ก่อนพุทธกาล 1229 0
ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข 3 ตอนจบ 1748 2
ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข 2 1771 0
ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข 1235 0
683 1148 1
วันสำคัญทางศาสนาพุทธ มาฆบูชา 1147 0
วันสำคัญทางศาสนาพุทธ อาสาฬหบูชา 840 0
ใครคือ เจ้า เจ้า คือใคร Who are you ? 1044 2
เมตตา 1245 0
วิธีคิด ตามหลักพุทธธรรม 1064 0
ปรัชญา คือจุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์ 1272 0
จริยธรรม ตอนสุดท้าย 1157 0
เรายืนอยู่ท่ามกลาง ไก่ 3 ตัว และ เสือ 3 ตัว 1144 0
จริยธรรม ยังคงอยู่ ร่วมกับไอที 1188 2
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พค ของทุกปี 3843 0
มาทำความเข้าใจในเรื่อง ทุกข์ ใจ 970 2
สุขภาพกาย และ ใจ ของเราดีหรือยัง ? 1180 1
ความสุข 944 0
หลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่2 1194 0
การเอาเปรียบผู้บริโภค รถปิคอัฟ (ตอน 2) 2186 4
การเอาเปรียบผู้บริโภค กับรถปิคอัฟรุ่นใหม่ 1805 1
ลูกรักพ่อ 1608 0
4วิธีหน้าใสๆๆๆๆๆๆ แบบธรรมชาติ [C] 1650 0
เรื่อง เห็ดๆ 1703 3
ออกกำลังกายและรับประทานอาหารตาม กรุ๊ฟเลือด 1705 1
5 วิธีกับ การแก้ไอ โดยสมุนไพรแบบ ไทยๆ 5001 2
การนั่งสมาธิ วิทันตสาสมาธิ แบบหลวงพ่อวิริยังค์ 8823 2
วิธีเดินจงกรม แบบหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ หลวงพ่อวิริยังค์ 6050 3
วิทันตสาสมาธิ 3690 8
หม้อแปลง ต้นสาเก กับรังผึ้ง 2356 4
แก้ CAR เลขที่ 002/54 1702 1