นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข 3 ตอนจบ

ในเมื่อคนทำสวนยางมีจุดมุ่งหมายว่า จะทำสวนยางพาราทำไม ? งานที่เกิดขึ้นมาจากความมุ่งหมายเพื่อให้ต้นยางเจริญงอกงามในที่สุดแล้ว เราก็บรรลุเป้าหมาย และได้รับความสุขเกิดขึ้นในระหว่างนั้นก่อนบรรลุเป้าหมาย เมื่องานเดินหน้าไปเรื่อยๆตามระบบเราก็มีความอิ่มเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kk   สร้าง: 07 สิงหาคม 2556 11:02 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2556 12:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข 2

เหตุใดจึงบอกว่างานกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามเหตุและปัจจัย เพราะเรื่องของธรรมชาตินั้นอยู่ที่ว่า เราต้องปฏิบัติให้ถูก คือให้ถูก ตามเหตุและปัจจัย คือดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามกฏธรรมชาติ แล้วงานก็สามารถที่จะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kk   สร้าง: 07 สิงหาคม 2556 10:33 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2556 10:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข

อย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข เมื่อทำงานตรงไปตรงมากับธรรมชาติ เท่านั้น ไม่ต้องประสานอะไรกันงานก็มาด้วยกันกับความสุข เรื่องงานกับความสุข คล้ายๆกับว่า เป็นคนละเรื่องคนละทาง จึงทำอย่างไรที่จะประสานกันให้ งานกับความสุขมาอยู่ด้วยกัน แต่แท้ที่จ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kk   สร้าง: 07 สิงหาคม 2556 10:00 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2556 10:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) 683

ได้นำเสนอ วันสำคัญทางศาสนาพุทธ มา 3 ตอนแล้ว วันนี้จะบอกถึงเคล็ดลับความจำ ลำดับเหตุการณ์เกิดก่อนหลังกล่าวคือ ให้จำเลข 6 8 3 6 คือ เดือน 6 วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 8 คือ เดือน 8 วันอาฬสหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เข้าพรรษา (ระยะเวลา 3... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kk   สร้าง: 02 สิงหาคม 2556 14:56 แก้ไข: 03 กันยายน 2556 15:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วันสำคัญทางศาสนาพุทธ มาฆบูชา

มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kk   สร้าง: 02 สิงหาคม 2556 08:59 แก้ไข: 02 สิงหาคม 2556 08:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วันสำคัญทางศาสนาพุทธ อาสาฬหบูชา

วันขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kk   สร้าง: 01 สิงหาคม 2556 10:19 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2556 12:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ใครคือ เจ้า เจ้า คือใคร Who are you ?

นกบินในอากาศ ไม่มีรอยให้เห็น นอกจากเหยียบบนพื้นดิน ปลาว่ายในทะเล ยังไม่รู้ว่า ทะเลกว้างใหญ่เพียงใด ? ใครคือ เจ้า เจ้า คือใคร Who are you ? ในเค้า มีเรา ในเรา มีเค้า เค้าคือเรา เราคือเขา ฉันคือ เธอ เธอคือฉัน อยากรู้จักฉัน หาตัวเธอ ให้เจอเสียก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kk   สร้าง: 30 กรกฎาคม 2556 15:47 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2556 08:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เมตตา

คนโดยทั่วไป มักจะเข้าใจว่า การที่จะทำให้คนอื่นเมตตาหรือรักเรานั้น เราต้องเอาของไปแจกไปให้เขาก่อน แล้วเขาก็จะรักเรา นิยมชมชอบนับถือเรา เพียงแต่ เรา ทำใจให้มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นก่อน นั้น คือ วิธีการปฏิบัติที่เรียกว่า การแผ่เมตตา การฝึกแผ่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kk   สร้าง: 26 กรกฎาคม 2556 13:23 แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2556 21:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิธีคิด ตามหลักพุทธธรรม

คนเรานั้นจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้นั้น ต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และรวมถึงความสุขที่เอื้อต่อผู้อื่น กล่าวคือ 1. จะต้องปฏิบัติต่อตัวเองถูกต้อง 2.ต่อสภาพแวดล้อม 3.ต่อสังคม 4.ต่อวัตถุ /เทคโนโลยี ส่วนคำว่า กรรมทางไตรทวาร คือ กายกรรม วจีกรรม มโนก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kk   สร้าง: 18 กรกฎาคม 2556 17:41 แก้ไข: 18 กรกฎาคม 2556 17:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปรัชญา คือจุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์

มนุษย์ เล็กกว่าช้าง แต่สามารถ ขี่มันได้มนุษย์ วิ่งเร็วได้น้อยกว่าม้า แต่สามารถ สร้างรถยนต์ให้วิ่งเร็วกว่ามันได้มนุษย์ บินไม่ได้เหมือนนก แต่สร้างเครื่ิองบิน ให้บินได้เร็วและไกลกว่านี่คือ ผลจากสตืปัญญา ทางความคิด ของมนุษย์ ปรัขญา มาจาก ภาษาสันสกฤต ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kk   สร้าง: 17 กรกฎาคม 2556 23:12 แก้ไข: 18 กรกฎาคม 2556 10:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]