นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1288
ความเห็น: 0

รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยประกาศรางวัลส่งเสริมการใช้ระบบ http://share.psu.ac.th เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๕๓ (กันยายน ๒๕๕๒ - กันยายน ๒๕๕๓) ชื่อรางวัล "หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้เวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓" มอบแด่คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  

       ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรางวัลส่งเสริมการใช้ระบบ   http://share.psu.ac.th   เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ประจำปี  ๒๕๕๓   (กันยายน  ๒๕๕๒ - กันยายน  ๒๕๕๓)     ชื่อรางวัล

"หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้เวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓"  

       
มอบแด่คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร     โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาจากจำนวนบันทึก  การบันทึกต่อเนื่อง และเนื้อหาสาระของเรื่อง   

      
ดังนั้นคณะฯ ขอเชิญชวนภาควิชา/ หน่วยงาน บันทึกความรู้ผ่านระบบ
http://share.psu.ac.th   หรือการสกัดความรู้จากการกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา หรือเสวนา และให้บันทึกความรู้ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th   เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ 

       ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ และเชิญชวนให้ภาควิชา/หน่วยงานมาร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th    โดยเป้าหมายของการจัดการความรู้จะเน้นในด้านวิชาการมากขึ้นกว่าเดิม   และขอให้ภาควิชาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ได้รับทราบด้วย   หากอาจารย์ท่านใดไม่สะดวกในการนำข้อมูลใส่ในระบบ   ขอให้นำข้อมูลส่งให้กลุ่มงานบริการวิชาการ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป  
             


(วาระแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2553)บันทึกที่เกี่ยวข้อง :

- รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ...ประจำปี 2553
                     
- แผนการดำเนินการงานกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 ธันวาคม 2553 14:31 แก้ไข: 05 ธันวาคม 2553 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ