นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1426
ความเห็น: 0

การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมที่จัดมีทั้งสิ้น 4 วัน คือ ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

           ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติให้ความช่วยเหลือบรรเทาผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ซึ่งเกิดจากพายุดีเปรสชั่นเมื่อคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา  ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่  และสร้างความเสียหายในพื้นที่เกษตรในวงกว้าง     โดยพื้นที่ที่คณะฯ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ได้แก่ พื้นที่อำเภอหาดใหญ่    อำเภอควนเนียง (ตำบลบางเหรียง)   อำเภอเทพา   และอำเภอสทิงพระ   โดยอาหารที่ปรุงเสร็จบางส่วนได้ส่งไปยังตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมทั้งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) สาขาภาคใต้  ได้รับอาหารและข้าวกล่องไปบริจาคเอง     นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักศึกษาของภาควิชาวาริชศาสตร์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาพืชศาสตร์ได้นำข้าวสาร ไข่  และอาหารแห้ง จากตึกกิจกรรมนักศึกษา และโรงอาหารคณะฯ มาปรุงสุก  แล้วนำไปส่งตึกกิจกรรมนักศึกษา และโรงอาหารคณะฯ  เพื่อสมทบอีกส่วนหนึ่งด้วย

            สำหรับการให้ความช่วยเหลือบรรเทาครั้งนี้ คณะฯ ได้ใช้พื้นที่โรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นพื้นที่ในการปรุงอาหารสุกพร้อมรับประทานได้ โดยอุปกรณ์เครื่องครัวได้ใช้จากร้านค้าที่โรงอาหารคณะฯ   บางส่วนได้ใช้พื้นที่ลานทรัพย์สัมพันธ์ (ใต้อาคาร 2)  และพื้นที่อาคารปฏิบัติการของภาควิชาพืชศาสตร์  การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 วัน ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2553
 

            และกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ   รวมทั้งคณะฯ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการสนับสนุนสิ่งของบริจาค ได้แก่                
      
            
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) สาขาภาคใต้   นำโดย คุณวรพงษ์ เอื้อสุจริตกุล (ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่
1)  บริจาคประเภทไข่ไก่ เนื้อไก่ ข้าวสาร และอุปกรณ์เครื่องปรุงอาหาร           
      
             
- คณะวิทยาศาสตร์
   สนับสนุนน้ำดื่ม           
 
            
- ภาควิชาสัตวศาสตร์ สนับสนุนน้ำดื่ม
           

            
- ร้านค้าที่จำหน่ายในงานเกษตรภาคใต้ คือ ร้านแม่จรินทร์  และหมู่ย่างอ่างทอง  บริจาคเป็นเงินจำนวน  10,080 บาท 


 
            นอกจากนี้ยังมีบุคลากรในคณะฯ ที่บริจาคเครื่องปรุงอาหารสมทบส่วนหนึ่ง  โดยกิจกรรมทั้งหมดได้มีการจัดทำเป็นระบบสารสนเทศ อยู่ในเว็บไซต์คณะทรัพยากรธรรมชาติ หรือติดต่อโดยตรงได้ที่  http://natres.psu.ac.th/flood2010/index.htm   

             
การจัดทำเว็บไซต์นี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณศรีนรา  แมเร๊าะ  ภาควิชาพัฒนาการเกษตร  เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้มีการบันทึกภาพไว้ทุก ๆ กิจกรรม  รวมทั้งได้นำภาพถ่ายของบุคลากรในคณะฯ ที่ได้ถ่ายภาพไว้ มาจัดเก็บเป็นคลังภาพกิจกรรมของคณะฯ โดยภาพทั้งหมดได้รวบรวมอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
            

             
ที่ประชุมรับทราบ
  (วาระแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2553)
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 ธันวาคม 2553 15:56 แก้ไข: 05 ธันวาคม 2553 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ