นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1431
ความเห็น: 1

การเปิดเรียนภาคฤดูร้อนในรายวิชาด้านสาขาการเกษตรของมหาวิทยาลัย

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร

 

 

 

               ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554   ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  (รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา)      ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำคณะฯ  และทำหน้าที่ในฐานะประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร อีกหนึ่งตำแหน่ง   ไม่ลืมที่จะนำข่าวความเคลื่อนไหวในที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรมาฝากให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบกันค่ะ    และครั้งนี้ท่านได้นำเรื่อง  การเปิดเรียนภาคฤดูร้อนในรายวิชาด้านสาขาการเกษตรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ   เสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

 
               เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาได้เลือกลงทะเบียนเรียนในช่วงภาคฤดูร้อนในรายวิชาด้านสาขาการเกษตรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในรายวิชาที่เป็นจุดเด่นในพื้นที่ต่าง ๆ    โดยจะจัดทำคู่มือการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสาขาการเกษตรทั่วประเทศไทย  ได้เลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สนใจได้ทุกมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลือกลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น    

                สำหรับคู่มือการลงทะเบียนเรียนจะประกอบด้วยรายวิชาและรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอน  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าหน่วยกิต  และค่าหอพัก  เป็นต้น  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน    ดังนั้นในส่วนคณะทรัพยากรธรรมชาติจะมีรายวิชาที่เป็นจุดเด่น ๆ ทางภาคใต้ และศักยภาพที่จะเปิดสอนได้ในภาคฤดูร้อนได้ เช่น ด้านยางพารา   ปาล์มน้ำมัน วาริชศาสตร์  ทรัพยากรชายฝั่ง  และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   เป็นต้น


Website  สภาคณบดีสาขาการเกษตร :  http://www.agricdas.org/ 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2554 16:13 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2554 16:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลรายวิชาที่จะเปิดสอนของคณะ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกสภาคณบดี คาดว่าจะเริ่มเปิดให้เลือกเรียนได้ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 หรือ ช่วง มี.ค.- พ.ค. 2555

ขอบคุณที่นำมาบันทึกขยายผล

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ