นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1263
ความเห็น: 2

วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะฯ [C]

ยุคการบริหารของท่าน ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556
 
 
 
 
 

           

             คณะกรรมการประจำคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 
 

             - ผู้บริหารคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี  มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี  และสามารถดำรงตำแหน่งได้ ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

 
 

              - หัวหน้าภาควิชา  มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี  และสามารถดำรงตำแหน่งได้ ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

 
 

              - อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการลงคะแนนเสนอชื่อจากคณาจารย์ประจำ มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี  และสามารถได้รับการเลือกตั้งใหม่ซ้ำได้ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา 

 
 

              สำหรับอาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ ก่อนจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ให้มีการคัดเลือกก่อนหมดวาระ 3 เดือน   เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด  และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป      

 

              วาระการดำรงตำแหน่งคณบดีทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต)  ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2556  จนถึงวันที่  31 สิงหาคม 2560

 

  

 
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 ตุลาคม 2556 16:57 แก้ไข: 07 ตุลาคม 2556 17:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 pompom, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผู้บริหาร เฉพาะ คณบดีที่ทำหน้าที่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

รองคณบดี สามารถเป็นต่อได้ หากได้รับการแต่งตั้งในวาระคณบดีท่านใหม่

ขอบคุณค่ะ. โดยเฉพาะ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต. ดำรงตำแหน่งรองคณบดีี มาแล้ว 12 ปี ค่ะ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น