นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3113
ความเห็น: 0

การใช้งานขา GPIO บน ESP8266

ESP8266

การใช้งานขา GPIO บน ESP8266

ก่อนอื่น มาคลายความสงสัยกันก่อน ว่า GPIO คืออะไร ? …  GPIO  ย่อมาจาก General Purpose Input/Output เรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆว่า พอร์ตเอนกประสงค์ ที่เป็นได้ทั้ง อินพุต และ เอาต์พุต คือเราสามารถควบคุม คอนโทรลให้เป็นลอจิก “1” หรือ ลอจิก “0” ได้ ตามใจชอบ โดยที่จะสามารถควบคุมได้แต่ละ pin เหมือนไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไป

1. มารู้จักโมดูล ESP8266 ที่มีขายและ ใช้งานทั่วไปๆ กันก่อนเลยครับ 

โมดูลที่นิยมใช้งานทั่วไป ๆ ของ ESP8266  มีอยู่ 2 รุ่น ได้แก่ ESP8266-01 และ ESP8266-12  ทั้งตัวมีเสา กับไม่มีเสา ซึ่งเป็นสิ้งค้าของบริษัท AI-THINKER

ESP8266-01

0w
lc

โมดูล ESP8266-01 รุ่นนี้ มีขาใช้งาน 8 ขา ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 3.3 โวลต์ มีขา GPIO 2 ขา และขาการสื่อสารแบบ UART คือ TX และ RX

ESP8266-12

dfgfddf
HTB1dK.tGVXXXXcLXXXXq6xXFXXX7

โมดูล ESP8266-12 รุ่นนี้ มีขาใช้งาน 16 ขา ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 3.3 โวลต์ มีขา GPIO 9 ขา,  มีขา ADC 1 ขา, มีขาการสื่อสารแบบ UART , ในขา GPIO จะมีขาใช้งานในการสื่อสารอื่นแฝงอยู่ทั้งแบบ I2C และ SPI

จะเห็นได้ว่าภายในโมดูล ESP8266 จะประกอบไปด้วย ชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ และ ชิพที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ WIFI นั่นหมายถึงเราจะสามารถใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถต่อ WIFI ได้นั่นเอง

 

2. มารู้จัก break out board สำหรับ โมดูล ESP8266 กันต่อเลยครับ

break out board สำหรับ โมดูล ESP8266 ที่นิยมใช้งานทั่วไป ๆ มีอยู่หลายรุ่นเลยทีเดียว เช่น บอร์ด DW.mini.ESP8266 ของ Deaware, บอร์ด NodeMCU ของ Seeedstudio เป็นต้น

บอร์ด DW.mini.ESP8266 ของ Deaware

687474703a2f2f3132382e3139392e3230332e3231302f64776d696e696573705f737570706f72742f696d616765732f70696e6f75742e706e67

ตารางขาใช้งาน GPIO ของโมดูล ESP8266-12

pin_functions

บอร์ด NodeMCU Development ของ Seeedstudio

df994028721a8bdf

บอร์ด NodeMCU V1  ของ Seeedstudio

B8qvKO0IAAAaKjU

ซึ่ง break out board สำหรับ โมดูล ESP8266 ในแต่ละบริษัทที่ผลิตออกมานั้นล้วนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อ อำนวยความสะดวกสะบายในการต่อใช้งาน ให้กับผู้ใช้งาน ทั้งสิ้น ในบางรุ่นอาจจะมี ไม่โครคอนโทรลเลอร์เพิ่มเข้ามาซึ่งจะช่วยในการประมวลผล หรือช่วยในการสื่อสาร นั่นเอง

สำหรับ การเริ่มต้นใช้งาน ESP8266 ผ่าน Arduino IDE สามารถตามอ่านได้จากตอนที่ 1 >> Click

ในการทดสอบ ผมขออณุญาติใช้ บอร์ด DW.mini.ESP8266 ของ Deaware ในการ Demo บทความในครั้งนี้ครับ ในบอร์ดรุ่น อื่น ๆ นั้น สามารถหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แหล่งข้อมูลดีดี ข้างล่างบทความได้เลย

3. การใช้งาน Digital I/O ของ ESP8266 สามารถใช้งานคำสั่ง digitalWrite, digitalRead ได้เช่นเดียวกับการใช้งาน Digital I/O ของ Arduino โดยกำหนดหมายเลขของ Pin ที่ต้องการใช้งาน

ตัวอย่างการต่อวงจร Digital Output 

687474703a2f2f3132382e3139392e3230332e3231302f64776d696e696573705f737570706f72742f696d616765732f776972696e675f667464692e706e67

ตัวอย่างโปรแกรม Digital Output 

view rawBlink.ino hosted with  by GitHub

จาก Code ตัวอย่าง จะใช้ขา GPIO1 ซึ่งเป็นขาที่ใช้สื่อสารกับ Serial Port โดยตรง แบบ UART จะมี LED สีน้ำเงิน ต่ออยู่เพื่อแสดงสถานะ การส่งข้อมูล (หากใช้งานขา GPIO1 จะไม่สามารถใช้งาน Serial Port ได้) การทำงานของ โปรแกรมคือ LED บนบอร์ด DW.mini.ESP8266 จะกระพริบ ทุกๆ 1 วินาที เหมือนกับตัวอย่าง Example : Blink บน Arduino IDE


ตัวอย่างการต่อวงจร Digital Input 

Capture1

ตัวอย่างโปรแกรม Digital Input

  /*Button*/
  // set pin numbers:
  const int buttonPin = 16; // the number of the pushbutton pin
  const int ledPin = 1; // the number of the LED pin
   
  // variables will change:
  int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
   
  void setup() {
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  }
   
  void loop() {
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
   
  // check if the pushbutton is pressed.
  // if it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
  // turn LED on:
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
  else {
  // turn LED off:
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  }
view rawbotton.ino hosted with  by GitHub

จาก โปรแกรมตัวอย่าง Digital Output จะเพิ่ม ปุ่ม (botton) เข้ามาเพื่อรับค่า Digital Input ที่มี ลอจิก “0” กับ ลอจิก “1” โดยมีตัวต้านทานต่อแบบ Pull Down อยู่ จะทำให้ สวิทต์ มีสภาวะการทำงานแบบ Active HIGH การทำงานของโปรแกรม หากมีการกด ปุ่ม (botton) ไฟ LED บนบอร์ด จะติด และหากปล่อย ปุ่ม (botton) ไฟ LED บนบอร์ด ก็จะดับ


วีดีโอสาธิต การทดลอง Digital I/O ของ ESP8266


4. การใช้งาน Analog I/O (ADC) และ (PWM) ของ ESP8266 สามารถใช้งานคำสั่ง analogWrite, analogRead ได้เช่นเดียวกับการใช้งาน Analog I/O ของ Arduino เลยครับ

ตัวอย่างการต่อวงจร Analog Input (ADC)

Capture2

*** ขา ADC ของ ESP8266 สามารถรับแรงดันได้สูงสุด 1V ความละเอียด 10 บิต ที่ 1023

ตัวอย่างโปรแกรม Analog Input (ADC)

  /*
  Analog input, analog output, serial output
  */
   
  // These constants won't change. They're used to give names
  // to the pins used:
  const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
   
  int sensorValue = 0; // value read from the pot
   
  void setup() {
  // initialize serial communications at 9600 bps:
  Serial.begin(115200);
  }
   
  void loop() {
  // read the analog in value:
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
   
  // print the results to the serial monitor:
  Serial.print("sensor = " );
  Serial.println(sensorValue);
   
  delay(50);
  }
view rawADC.ino hosted with  by GitHub

จาก โปรแกรมตัวอย่าง Analog Input (ADC) เป็นการอ่านค่า ระดับแรงดันที่ตกคร่อม ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสง (LDR) โดยต่อแบบ แบ่งแรงดันที่แหล่งจ่าย 3.3V ใช้ตัวต้านทาน (R 220กิโลโอห์ม) เป็นตัวแบ่งแรงดันไม่ให้แรงดันมาตกคร่อม (LDR) มากจนเกินไป ซึ่ง LDR มีค่าความต้านทานสูงสุด ที่ 100 กิโลโอห์ม จะมีแรงดันสูงสุดตกคร่อม (LDR) ประมาณ 1V และต่อขาสัญญาณไปเข้าขา ADC ของ ESP8266 ซึ่งขา ADC มีขื่อคือขา A0 และปริ้นค่าออกทาง Serial Port.


ตัวอย่างการต่อวงจร Analog Output (PWM) ความถี่ปกติ 1KHz

Capture3

ตัวอย่างโปรแกรม Analog Output (PWM) ความถี่ปกติ 1KHz

  /*
  RGB Fading
  */
   
  #include <EEPROM.h>
  const int maxdelay = 99;
  const int maxmode = 4;
  const int redpin = 16; // LED connected to digital pin 11
  const int bluepin = 14; // LED connected to digital pin 10
  const int greenpin = 12; // LED connected to digital pin 9
  int oldr = 1023;
  int oldg = 1023;
  int oldb = 1023;
  int mode = 1;
  int delayval = 1;
  char* modes[]={"","Fade smoothly with variable delay","Pulse in and out","Fade in steps--broken","Blink"};
   
  void setup() {
  // nothing happens in setup
  analogWrite(redpin,oldr);
  analogWrite(bluepin,oldb);
  analogWrite(greenpin,oldg);
  randomSeed(analogRead(0));
  Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
  delayval = constrain(EEPROM.read(0),1,maxdelay);
  mode = constrain(EEPROM.read(1),1,maxmode);
  Serial.println("Reading settings from EEPROM...");
  Serial.print("Mode is ");
  Serial.println(mode);
  Serial.print("Delay is ");
  Serial.println(delayval);
  }
   
  void loop() {
  if ( Serial.available() > 2) { // there must be 3 or more characters in the buffer
  char cmd = Serial.read();
  char arg1 = Serial.read();
  char arg2 = Serial.read();
  int arg = ((arg1-'0')*10)+(arg2-'0'); // convert the args from ascii and stick them together
  Serial.flush();
  Serial.print("Received cmd:");
  Serial.print(cmd);
  Serial.println(arg);
  switch (cmd) {
  case 'm':
  mode=constrain(arg,1,maxmode);
  Serial.print("Setting mode to ");
  Serial.print(mode);
  Serial.print(" (");
  Serial.print(modes[mode]);
  Serial.println(")");
  EEPROM.write(1,mode);
  break;
  case 'd':
  delayval=constrain(arg,1,99);
  Serial.print("Setting delayval to ");
  Serial.println(delayval);
  EEPROM.write(0,delayval);
  break;
  default:
  Serial.println("Invalid command, doing nothing.");
  Serial.print("Mode is still '");
  Serial.print(mode);
  Serial.print("', delay is still '");
  Serial.print(delayval);
  Serial.println("'");
  break;
  }
  }
   
  switch (mode) {
  case 1:
  random_fade3(delayval);
  break;
  case 2:
  random_fade1();
  break;
  case 3:
  random_fade2();
  break;
  default:
  random_blink();
  }
  }
   
  void random_fade1() {
  int newr = random(1,1023);
  int newg = random(1,1023);
  int newb = random(1,1023);
   
  int scale = 51;
  for (int i = 0; i <= scale; i +=1) {
  analogWrite(redpin, 1023-(i*(newr/scale)));
  analogWrite(greenpin, 1023-(i*(newg/scale)));
  analogWrite(bluepin, 1023-(i*(newb/scale)));
  delay(delayval);
  }
  for (int i = scale; i > 0; i -=1) {
  analogWrite(redpin, 1023-(i*(newr/scale)));
  analogWrite(greenpin, 1023-(i*(newg/scale)));
  analogWrite(bluepin, 1023-(i*(newb/scale)));
  delay(delayval);
  }
  }
  void random_fade2() {
  int newr = random(1,1023);
  int newg = random(1,1023);
  int newb = random(1,1023);
   
   
  int scale = 1023;
  float rscale=(oldr-newr)/scale;
  float gscale=(oldg-newg)/scale;
  float bscale=(oldb-newb)/scale;
  for (int i = 0; i <= scale; i +=1) {
  analogWrite(redpin, oldr-int(float(i)*rscale));
  analogWrite(greenpin, oldg-int(float(i)*gscale));
  analogWrite(bluepin, oldb-int(float(i)*bscale));
  delay(delayval);
  }
   
   
  oldb = newb;
  oldr = newr;
  oldg = newg;
  }
   
  void random_fade3(int delayval) {
  int newr = random(1,1023);
  int newg = random(1,1023);
  int newb = random(1,1023);
   
  fade_one(dela
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2559 22:46 แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2559 22:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ