นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1253
ความเห็น: 0

Training Need ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

จิตบริการ (Service Mind)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดแผนจัดฝึกอบรมเรื่อง “จิตบริการ (Service Mind)” ในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2556  ซึ่งเป็นการ Refresh ให้กับบุคลากรทุกคนเพื่อทบทวนตัวเอง และทบทวนภารกิจที่บุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ ทุกคนปฏิบัติตนกับผู้ที่มาติดต่อขอใช้บริการ  ซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการกับศูนย์เครื่องมือฯ คือ ผู้ที่จะประเมินว่าการให้บริการของเราดีหรือไม่เพียงใด  ตามค่านิยมที่ศูนย์เครื่องมือฯ พยายามปลูกฝังในส่วนของ Service Mind  ซึ่งตัวอักษร 11 ตัว ที่เราจะต้องขับเคลื่อนมีความหมายที่ลึกซึ้ง ในกระบวนการปฏิบัติงานและการวัดประสิทธิผล

 

Service Mind  คือ การมีจิตใจในการให้บริการ มีความเต็มใจในการให้บริการซึ่งความหมายของ คำว่า  service และ mind  มีดังนี้

S = Smile แปลว่า ยิ้มแย้ม
E = enthusiasm แปลว่า ความกระตือรือร้น
R = rapidness แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
V = value แปลว่า มีคุณค่า
I = impression แปลว่า ความประทับใจ
C = courtesy แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน
E = endurance แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์
 

และ 

M = make believe แปลว่า มีความเชื่อ
I = insist แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ
N = necessitate แปลว่า การให้ความสำคัญ
D = devote แปลว่า อุทิศตน

สำหรับกิจกรรมและการ Refresh ค่านิยม เรื่อง Service Mind จะตื่นตา ตื่นใจ เพียงใดบุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ ทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับทีมกิจกรรมของเรา พร้อมทั้งความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กร    ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ กำหนดจัดกิจกรรมสำหรับการ Refresh ในเดือน กรกฎาคม 2556 เตรียมความพร้อมกันทุกคนและทุกทีมคุณภาพ  ซึ่งความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ น่ะค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 พฤษภาคม 2556 19:43 แก้ไข: 18 พฤษภาคม 2556 19:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Kathi Noodee, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.233.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ