นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 873
ความเห็น: 0

การสร้างแบรนด์ : ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

     จากมุมมองทางการตลาดที่เป็นการแสวงหาวิธีที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ได้เน้นแต่กิจกรรมที่มุ่งเน้นแต่ทางด้านการขายแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้บทบาทของการตลาดได้กลายเป็นตัวกำหนดและชี้นำแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเป็นตัวกำหนดการทำงานของฝ่ายอื่นๆ ด้วย 

     การพัฒนาสินค้าต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า การคัดเลือกพนักงานในการทำงานต้องมีทักษะสอดคล้องกับทิศทางการตลาด การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกขององค์กรก็ต้องสอดคล้องกับนโยบายของการตลาด เพราะในที่สุดแล้วการดำเนินธุรกิจโดยรวมทั้งหมดต้องอยู่ในทิศทางของธุรกิจ ที่สำคัญทุกกิจกรรมต้องสอดคล้องผ่านกลยุทธ์การสร้างแบรนด์

     แบรนด์สินค้าจึงมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้น จากเดิมที่มีความหมายเป็นแค่สัญลักษณ์ ตรายี่ห้อหรือชื่อของสินค้า แต่ในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณค่าโดยรวมของทั้งธุรกิจเพราะในความหมายของการรับรู้ของผู้บริโภค การเลือกซื้อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนั้นมีความหมายถึงคุณค่าที่ผู้บริโภคคาดว่าจะได้รับจากแบรนด์สินค้านั้น และถ้ารับรู้ได้ว่ามีคุณค่ามากก็จะส่งผลให้ราคาของสินค้าสูงขึ้นตามมา

     องค์กรธุรกิจในปัจจุบันจึงมีการมุ่งเน้นแบรนด์สินค้าให้มีคุณค่ามากขึ้นในสายตาและการรับรู้ของผู้บริโภค  การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายโดยคู่แข่งขัน แต่คุณค่าของแบรนด์ที่มีองค์ประกอบและความหมายในคุณค่าทั้งหมดนั้น ยากที่คู่แข่งขันจะสามารถเลียนแบบได้ เพราะองค์ประกอบของคุณค่าของแบรนด์ในสายตาของลูกค้าไม่ใช่แค่ประโยชน์ใช้สอยเท่านั้นแต่เป็นคุณค่าที่ลูกค้าสามารถรับรู้และสัมผัสได้ผ่านทางตราสินค้า

     การพัฒนาองค์การในปัจจุบันจึงได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ และเปลี่ยนรูปแบบจากการที่แบรนด์เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาดแต่เพียงฝ่ายเดียว มาเป็นการกำหนดให้แบรนด์คือนโยบายของธุรกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการผลิต ที่ต้องผลิตสินค้าที่ประหยัดพลังงานตามทิศทางของแบรนด์โตโยต้า วิธีการเลือกพนักงานที่ต้องทำงานที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วให้สอดคล้องกับแบรนด์ ธนาคารกรุงไทยที่ต้องการเป็น Convenience Bank พนักงานรวมไปถึงผู้บริหารที่ต้องเป็นตัวแทนสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ได้ การสร้างแบรนด์แห่งนวัตกรรมนั้น ความเป็นนวัตกรรมจะต้องถูกถ่ายทอดไปยังทุกๆ ส่วนขององค์กรให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นในทุกฝ่าย 

ที่มา http://library.acc.chula.ac.th/

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2560 22:37 แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2560 22:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.224.127.143
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ