นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ผีเสื้อทรนง
Ico64
นางสาว เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1391
ความเห็น: 0

ประเภทการจัดอบรมให้บุคคลภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญอบรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

   คณะวิศวกรรมศาสตร์มีพันธกิจหนึ่งในด้านบริการวิชาการแก่ชุมชมและสังคม ซึ่งหน่วยบริการวิชากรเชิงวิศวกรรม เป็นหน่วยงานของคณะฯ ในการจัดอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก โดยมีการจัดอบรมหลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้

   1. Public Training  เป็นการจัดอบรมหลักสูตรทั่วไปที่จัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากหลากหลายหน่วยงานมาอบรมร่วมกัน

   2. Inhouse Training เป็นการจัดอบรม ณ สถานที่ของหน่วยงานนั้นๆ โดยผู้เข้าอบรมจะเป็นบุคลากรเฉพาะหน่วยงานนั้นๆ หรือเป็นหลักสูตรอบรมที่หน่วยงานต้องการให้จัด ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหน่วยงานผู้จัดจ่ายทั้งหมด

   3. Training Fund เป็นการจัดอบรมที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการจัดอบรมให้กับหน่วยงานนั้นๆ  และเฉพาะบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหน่วยงานผู้จัดจ่ายร้อยละ 50 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 สนับสนุน ร้อยละ 50

 สำหรับรายละเอียดหลักสูตรการจัดอบรม วัน เวลาและสถานที่ในการจัด โปรดติดตามได้ในฉบับต่อไป

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 12 September 2011 13:20 Modified: 12 September 2011 13:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 mandala, Ico24 ~>aRuNaN<~, and Ico24 ผีเสื้อทรนง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.166.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ