นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
Ico64
อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2733
ความเห็น: 2

นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์ นางสาวพรทิพย์ แสงศิลป์ และ นายเอกชัย สาริกขา

 

                  ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น (Best practice) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม B ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 4 ด้าน ได้แก่ 

                          1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                          2. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น
                          3. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
                          4. ด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

                 นางสาวพรทิพย์ แสงศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากธรรมชาติ เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งหัวข้อโครงงานที่นำเสนอและได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น คือ การลดการผลิตสารสีน้ำตาลจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยตานีจากผลงานนี้ นักศึกษาจะต้องขึ้นไปนำเสนอผลงานเพื่อการแข่งขันระดับชาติ ณ กรุงเทพมหานคร ประมาณเดือนพฤษภาคม 2556 ต่อไป
                
พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีย้อนหลังกับนายเอกชัย สาริกขา ซึ่งเป็นนักศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554 เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชในปาล์มน้ำมันอายุต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันระดับเครือข่ายฯ จากงานวันสหกิจศึกษาไทย ซึ่งขึ้นรับรางวัล ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม B ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการฝึกหัด บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ฝึกสหกิจศึกษา

 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 มีนาคม 2556 14:32 แก้ไข: 19 มีนาคม 2556 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 J, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

 ยินดีด้วยค่ะ

แสดงความยินดีกับน้อง ๆ ด้วยครับ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ