นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 3597
ความเห็น: 0

ชวนประดับธงเฉลิมพระเกียรติฯ และแต่งม่วง

เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ตลอดปี ๕๘ และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ ตลอดเดือนเมษายน ๕๘

 

 

         ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ความว่า

         คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ขอเชิญชวน ดังนี้

         ๑. เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   ส่วนผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์เป็นสีม่วง

         ๒. เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์  ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘  หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสม

 

 

 

                                                         


       อนึ่ง กรณีที่มีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งขอพระราชทานพระราชานุญาตไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๖๔๐ – ๑ ต่อ ๑๒๓

 

ภาพประกอบจาก Internet

created: 29 January 2015 13:44 Modified: 29 January 2015 14:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.51.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ