นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

Page Visits: 3625
comment: 0

ชวนประดับธงเฉลิมพระเกียรติฯ และแต่งม่วง

เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ตลอดปี ๕๘ และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ ตลอดเดือนเมษายน ๕๘

 

 

         ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ความว่า

         คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ขอเชิญชวน ดังนี้

         ๑. เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   ส่วนผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์เป็นสีม่วง

         ๒. เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์  ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘  หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสม

 

 

 

                                                         


       อนึ่ง กรณีที่มีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งขอพระราชทานพระราชานุญาตไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๖๔๐ – ๑ ต่อ ๑๒๓

 

ภาพประกอบจาก Internet

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มกราคม 2558 13:44 แก้ไข: 29 มกราคม 2558 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.190.82
Message:  
Load Editor
   
Cancel or