นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สินีนาถ บุญพรหมสุข
Ico64
สินีนาถ บุญพรหมสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1751
ความเห็น: 0

ช่วงเวลา ...ตามระเบียบฯ

ช่วงเวลา...ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

KM_2 ช่วงเวลา... ตามระเบียบฯ

 เพลง เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย

ศิลปิน พาราด็อกซ์
อัลบั้ม X (Ten Years After)

“…

ต้องอ่านตำรา นอนดึกตื่นเช้า
ต้องกวดวิชา ต้องเป็นคนดี
เป็นคนพิเศษ ต้องทันสมัย
มีเรื่องมากมายให้รู้ ให้อยากลอง
ต้องเล่นกีฬา ต้องดูทีวี
ต้องหัดดนตรี ต้องมีความรักปัญหาหัวใจ
ไม่มีใครรู้ ชีวิตฉันมันสับสน มันวุ่นวาย

…”

ฮืมมม!!! ดูแล้วน่าจะเป็นชีวิตจริงของวัยรุ่นหลายๆคน เลยนะเนี้ย เพราะพวกหนูจะมาติดต่อเพื่อขอทำโน้น นี่ นั้น ก็ต่อเมื่อเวลามันพ้นช่วงแล้วหรือไม่ก็มาเอาวันสุดท้ายของช่วงเวลาทำกิจกรรม สุดท้ายแล้วพวกหนูก็ทำไม่ทัน เจอปัญหา/อุปสรรคนาๆ ทั้งหาอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจำวิชาไม่เจอ  เอกสารไม่ครบ ...บลาๆๆๆ  สุดท้ายก็ต้องยื่นเรื่องหลังวันที่กำหนด เป็นเหตุให้ต้องชำระ “ค่าธรรมเนียมปรับสาย” อดกินขนมไปหลายวันเลยนะ

วันนี้เลยขอรวบรวม ช่วงเวลาของกิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางการทำกิจกรรมให้ตรงช่วงเวลา

กิจกรรม

ช่วงเวลา

อ้างอิงระเบียบฯ

การลงทะเบียนเรียน

- ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาค...

10.1.1

 

- ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพิ่ม – ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา

ภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติและภายใน 2 วันแรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน

10.1.2

 

- ในภาคการศึกษาปกติใด หาก นศ.ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น

10.1.3

 

- ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องกระทำภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติและภายใน 2 วันแรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน

10.1.9

การถอนรายวิชา

ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา

10.2.1.1

 

ถ้าถอนภายในสัปดาห์ที่ 3 - สัปดาห์ที่ 12 ของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์ที่ 2 - สัปดาห์ที่ 5 ของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะได้รับสัญลักษณ์ W

10.2.1.2

 

หากเลยกำหนดช่วงถอนติด W จะไม่สามารถถอนเฉพาะรายวิชาได้

10.2.1.3

การแก้สัญลักษณ์ I

ภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากนศ.ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน

11.3.3

การเทียบโอนรายวิชา

- กรณีย้ายคณะหรือสาขาวิชา ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการอนุมัติ

(ภายใน 2 สัปดาห์หลังนับจากเปิดภาคการศึกษาปกติ)

13.2

 

- กรณีสอบคัดเลือกใหม่ ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

ภายใน 2 สัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา

14.1

การลาพักการศึกษา

ภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดภาคการศึกษา

10.1.3, 16.2.1

ตารางข้างบน เป็นการสรุปช่วงกิจกรรมไว้อย่างคราวๆ ขอให้นักศึกษาติดตามวัน-เวลาของแต่ละกิจกรรมจาก

  • ปฎิทินการศึกษา
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการลงทะเบียนเรียน
  • อื่นๆ 
Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 August 2016 12:03 Modified: 25 August 2016 10:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 KaMkAeW, Ico24 Kaffee Mania, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ