นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4135
ความเห็น: 7

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ดีอย่างที่โฆษณาจริงหรือ? (ตอน 2 -ตอนจบ)

ผมว่าหากเราตอบคำถามเหล่านี้ได้เป็นที่น่าพอใจ แล้วค่อยไปสมัครสมาชิกสมาคมฯทั้ง 2 จะดีกว่าไหมครับ?

ก่อนกลับมา search หาข้อมูลเกียวกับ สสอค. และ สส.ชสอ. ผมได้ไปที่ สอ.มอ. มาก่อนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมทั้ง 2 นี้ แต่ได้รับคำตอบว่า ทาง สอ.มอ. ไม่มีข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้แจ้งข่าวไปแล้ว ผมรู้สึกประหลาดใจ(ไม่มากนัก) และได้ปรารภกับเจ้าหน้าที่ สอ.มอ. ไปว่า ผมเป็นห่วงนะว่าถ้าเกิดความเสียหายกับสมาชิกที่แห่กันมาสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯทั้ง 2 นี้ สอ.มอ. จะโดนด่าเอานะครับ

ระหว่างนั้นเจอคนที่พอรู้จักและคุยกันได้ก็แอบเตือนไปบ้างว่า ขอให้หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจจะดีไหม? เพราะผมเชื่อว่าโฆษณาเชิญชวนที่ที่ส่งกันมานั้น น่าจะทำให้เข้าใจผิด (mislead) อยู่ไม่น้อย

เท่าที่ผมพอมีความรู้อยู่บ้าง (อาจจะเพราะอยู่มานานกว่าชาวบ้านเขา :) ก็เลยพอรู้บ้าง) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ไม่ใช่บริษัทประกันชีวิต และน่าจะมีกฎหมายรองรับคล้าย ๆ กับสหกรณ์ต่างๆ ว่าสมาคมฯทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ไ่้ด้บ้าง ซึ่งหมายความว่ากฎหมายมักไม่ให้สมาคมประเภทนี้รับความเสี่ยง นั่นหมายความว่าเงินที่จ่ายให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตก็ต้องมาจากค่าบำรุงจากสมาชิก และสมาคมไม่สามารถรับการขาดทุนใด ๆ ได้  การทำงานของสมาคมฯคล้าย ๆ กับให้สมาชิกลงขันกัน ใครตายก็เอาเงินในขันไปแบ่งกัน เงินในขันจะมากเพียงใดขึ้นกับ (1) จำนวนสมาชิก และ (2) เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกแต่ละคนในแต่ละเดือน ส่วนเงินที่คนตายจะได้ก็ขึ้นกับ (1) เงินในขัน และ (2) เดือนนั้นมีคนตายกี่คน

ที่พูดมาี้ข้างตนนี้แปลว่า

1. ถ้าสมาชิกจ่ายค่าบำรุงเท่า ๆ กันทุกเดือน คนตายก็จะได้รับเงินไม่เท่ากัน เพราะถ้าเดือนไหนสมาชิกตายเยอะ ตัวหารเยอะ เงินในขันก็แบ่งกันได้น้อย

2. ถ้าสมาชิกจ่ายค่าบำรุงผันแปรตามจำนวนคนที่ตายในแต่ละเดือน เช่น ศพละ 20 บาท คนตายก็จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากันทุกศพ แต่สมาชิกจะมีรายจ่ายในแต่ละเดือนไม่แน่นอน

เท่าที่ผมทราบสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯไม่ได้ operate ด้วยหลักการข้อที่ 1 แต่ใช้หลักการข้อที่ 2 และจากข้อบังคับของ สส.ชสอ. ที่ผม post ไปก่อนหน้านี้ สส.ชอส. ก็ใช้วิธีตามข้อ 2 นี้

ดังนั้นที่บอกว่าเราจะต้องจ่ายให้กับสมาคมฯทั้ง 2 ปีละ 7,000 บาท (3000 บาท + 4000 บาท) นั้น ไม่จริงครับ เงินจำนวนนี้เขาเรียกว่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่สมาคมฯเอาไปเก็แช่เย็นไว้ก่อน เพื่อว่าเวลามีคนตายจะได้เอาเงินก้อนนี้ทดรองจ่ายไปก่อน และสมาคมฯยังจะคงเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสมาชิกอีกศพละ 20 บาท ถ้าเดือนไหนมีคนตาย 50 คน สมาชิกก็ต้องจ่ายอีกเดือนละ 1,000 บาทครับ และถ้าสมาคมฯมีสมาชิกสัก 50,000 คน คนตายก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพละ 1 ล้านบาท (แต่สมาคมฯมีหักค่าดำเนินการอีกศพละ 6 บาท)

จาก web site ของ สสอค. เพียงสมาคมเดียว ซึ่งอยู่ที่นี่ครับ

http://www.thaiftsc.com/index.html

ถึง 31 มี.ค. 2554 สมาคมฯ มีสมาชิกแล้ว 106,568 คน และในปี 2554 ณ ถึง วันที่ 22 เมษายน 2554 มียอดผู้เสียชีวิตแล้ว 120 คน เฉลี่ยราวเดือนละ 30 คน

ซึ่งก็น่าจะสามารถจ่ายค่าสงเคราะห์ได้ถึงศพละ 2 ล้านกว่าบาท จึงมีคำถามว่าที่ผ่านมาถ้า สสอค. (สมาคมเดียว) จ่ายให้แค่ศพละ 600,000 บาท เงินที่เหลือเอาไปไหนครับ? สมาคมมีความโปร่งใสในการดำเนินงานเพียงใด

ผมคิดว่าการที่เราจะตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรใด โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ อย่างน้อยเราน่าจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้เสียก่อน

1. ข้อบังคับหรือกฎระเบียบขององค์กร เพื่อดูวัตถุประสงค์ขององค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในฐานะสมาชิก

2. บัญชีงบดุลขององค์กร เพื่อดูสถานะทางการเงินขององค์กร ซึ่งในกรณีนี้ผมไม่สามารถหาดูได้เพราะเข้าใจว่าสมาคมฯเพิ่งจัดตั้งในปีนี้ และยังดำเนินกงานมาไม่ครบปี จึงยังไม่มีบัญชีงบดุลเผยแพร่

3. กรรมการบริหารองค์กรเป็นใคร มีที่มาอย่างไร ตัวบุคคลน่าเชื่อถือหรือไม่ ในกรณีของสมาคมฯทั้ง 2 นี้ ผมก็ตอบคำถามนี้ไม่ไ่ด้ เพราะดูรายชื่อแล้วก็ไม่รู้จักใครแม้แต่คนเดียว

3. องค์กรนี้ตั้งอยู่ที่ไหน สำหรับ สสอค. นั้นตั้งอยู่ที่ จ. เลย ดินแดนอิสานบ้านเฮา ที่ดูเหมือนกำลังเป็นข่าวเรื่องทุจริตการซื้อ-ขายลอตเตอรี่กันอยู่นะครับ (ผมไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเรื่องนี้ ว่าสหกรณ์ใดบ้างที่กำลังมีข่าวว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ใครทราบช่วยแบ่งปันข้อมูลด้วยครับ)

4. สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์แอบแฝงอย่างอื่นหรือไม่?

ผมว่าหากเราตอบคำถามเหล่านี้ได้เป็นที่น่าพอใจ แล้วค่อยไปสมัครสมาชิกสมาคมฯทั้ง 2 จะดีกว่าไหมครับ? การมองอะไรว่ามีแต่ได้แต่เพียงด้านเดียวน่าจะทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะครับ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กรกฎาคม 2554 16:32 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2557 02:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 มิกกี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มี Link ข่าวแชร์ลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ. เลย มาให้อ่านครับ

http://news.thaipbs.or.th/content/ตำรวจพบหลักฐานแชร์ลูกโซ่ลอตเตอรี่จำนวนมาก

http://mgr.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000087553

http://www.gotoloei.com/cmt/read.php?tid=1221&page=e

Ico48
หญิง [IP: 182.93.180.181]
20 มิถุนายน 2557 09:23
#98738

ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้คำแนะนำ

Ico48
ครู58 [IP: 171.4.248.198]
14 ธันวาคม 2557 08:31
#101022

ผมมีความสงสัยเช่นเดียวกับ อ.ปราโมทย์ ตั้งแต่ปีแรกที่สมาคมนี้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วครับ แต่ไม่ทราบจะหาข้อมูลได้ที่ไหน

-ในเนตก็แทบจะไม่มีข้อมูล (จนถึงปัจจุบันนี้)

-ไปสอบถามที่สหกรณ่ครูประจำจังหวัดก็มีแต่เพียงความเห็นส่วนตัวของ ผจก.สหกรณ่ เท่านั้น

-สอบถามเพื่อนๆ ก็ไม่มีใครทราบรายละเอียด แต่ทุกคนก็แห่ไปสมัครตามๆกันไปเท่านั้น

และผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้สมัครเป็นสมาชิกทั้ง 2สมาคม เสียเงินค่าบำรุงปีละเกือบ1หมื่นบาท และกลางปีมีเรียกเก็บเพิ่มอีก 1600บาท

ปีนี้ผมว่าจะลาออกจากสมาคมทั้ง 2แห่งนี้ เพราะมีความรู้สึกไม่ชอบมาพากล มันเหมือนแชร่ลูกโซ่จริงๆ ครับ เอาความโลภมาล่อคน รายละเอียดคนเสียชีวิตเป็นใคร อยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่มีใครรู้

มาปีนี้เปิดรับสมัครขยายอายุสมาชิกเป็น 60ปี อีกแล้ว

เรื่องที่ผมสงสัยมากคือ ทำไมสมาชิกได้รับผลประโยชน่ตอบแทนมากมายขนาดนั้น

เช่น ค่าบำรุง 2แห่งปีละ1หมื่น ถ้าตายได้รับ 1.2ล้านบาท

ถ้าผมเป็นสมาชิก 10ปี ผมจ่ายไปแค่ 1แสน ผมก็ยังได้กำไร 1.1ล้านบาท

ถ้า 20 ปี ผมจ่ายไปเพียง 2แสนบาท ผมก็ยังกำไรมหาศาลอยู่ดี

ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้

ในระยะปีแรกๆ มีเงินจ่ายให้จริงเพื่อ "เรียกแขก" แต่ในระยะยาวอาจมีปัญหาได้

ถึงเวลานั้นสมาชิกจะทำอย่างไรครับ แล้วใครจะรับผืดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ??

ขอบคุณคุณ ครู58 ที่เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นครับ

เรื่อง นี้ผมเขียนไปเมื่อ ก.ค. 2554 3 ปีกว่าแล้ว ตอนนั้นเจอคนที่รู้จักกันก็เตือน ๆ ไปบ้าง แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อผมครับ 555 ทุกวันนี้หลายคนก็ยังดีใจที่เห็นคนตายได้เงินกันมากมาย และรอว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวลูกหลานตัวเองได้รับโชคแบบนั้นบ้าง ก็หวังว่าจะดีใจกันไปได้อีกนาน ๆ นะครับ ผมไม่ได้อิจฉาใครเพราะผมเลือกที่จะไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมเอง ทั้ง ๆ ที่ผมอายุมากแล้ว ซึ่งถ้าเข้าก็อาจจะได้รับประโยชน์ก่อนสมาคมจะเจ๊ง แต่ก็ไม่อยากไปสนับสนุนคนโกงนะครับ

หลังจากเขียนบทความไปแล้ว ต่อมาอีกไม่นานผมก็พบว่าผู้บริกหารสมาคมฯ กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มเดียวกับผู้มีข่าวเกี่ยวกับการโกงแชร์ลอตเตอรี่ในอิสาน และขยันตั้งชมรมแบบนี้มากมายหลายชมรม รวมทั้งมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นแล้วกับบางแห่ง โดยที่ทางราชการไม่สามารถทำไรได้มากนัก เพราะพวกนี้เขี้ยวและรู้ช่องโหว่ของกฎหมายดี

การขยายอายุสมาชิกออกไป เป็น 60 ปี ถ้าจริงตามที่ ครู58 ว่ามา ก็น่าจะเป็นสัญญาณร้ายบอกว่าสายป่านแชร์ลูกโซ่ใกล้หมด ต้องขยายฐานเพื่อจะได้อยู่ต่อไปอีกสักพัก การรับเอาคนอายุมากเข้ามาเป็ฯสมาชิกไม่สามารถมองเป็นอื่นได้ เพราะมันมีแต่จะทำให้ฐานะทางการเงินของสมาคมแย่ลง และเป็นการทำให้สมาชิกกลุ่มนี้ได้เปรียบสมาชิกที่อยู่มาก่อนนานแล้ว ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่สมควรทำ เว้นแต่กรรมการมีวาระซ่อนเร้นเป็นอย่างอื่น

ปัจจุบัน ผมเป็นกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. (สส.มอ.) เรามีระเบียบไม่รับสมาชิกที่อายุเกิน 55 ปี และเราค่อนข้างเคร่งครัดกับข้อนี้มาก ผมจะลองเปรียบเทียบผลตอบแทนของ สส.มอ. กับ 2 สมาคมที่ว่านี้คือ สมาคมฯสงเคราะห์ครูไทย และ ชสอ. (ผู้บริหาร 2 สมาคมฯ นี้คือคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งทำให้ผมสงสัยในเจตนาว่าทำไมต้องสมาคมซ้ำซ้อนที่มีวัตถุประสงค์เหมือน ๆ กัน)

สมาคม จำนวนสมาชิก จำนวนศพ ศพละ (บ) จ่าย/เดือน (บ) ผลตอบแทน (บ) ผลตอบแทน (เท่า)
สงเคราะห์ครูไทย        267,356 160 2.35 376 628286.6            1,670.98
ชสอ.       210,023 130 2.86 371.8      600,655.78            1,615.53
สส.มอ.          6,953 1 20 20      139,060.00            6,953.00

อันนี้เป็นตารางแสดงข้อมูลเดือน ต.ค. 2557 ที่ผ่านมา (แต่ข้อมูลจะคล้าย ๆ แบบนี้ทุกเดือนไม่แตกต่างไปมากครับ) จะเห็นว่า สส.มอ. จ่ายผลตอบแทนดีกว่าอีก 2 สมาคมเป็นอย่างมาก เพราะจ่ายถึงเกือบ 7000 เท่าของค่าใช้จ่ายที่สมาชิกต้องจ่ายรายเดือน ขณะที่อีก 2 สมาคมจ่ายเพียงราว 1600 เท่า ตัวเลขนี้บอกอะไรครับ มันบอกว่า

1. การบริหาร 2 สมาคมที่ว่าด้อยประสิทธิภาพกว่า สส.มอ. มาก ทั้ง ๆ ที่เป็นสมาคมใหญ่ ควรจะได้เปรียบในเรื่อง economy of scale s
2. อัตราการตายต่อสมาชิกทั้งหมดต่อเดือน ของ 2 สมาคมนี้เท่ากับ 0.06% ขณะที่ของ สส.มอ. เท่ากับ 0.01% แสดงว่าสมาชิกของ 2 สมาคมนี้น่าจะสุขภาพไม่ดีหรืออยู่ในวัยชรามาก ซึ่งเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง

ผมว่าจะเขียนเรื่องนี้ต่อมาตั้งนานแล้ว แต่ไม่ค่อยว่าง และรู้สึกว่าคนจะไม่สนใจสักเท่าไหร่ วันนี้ก็กำลังยุ่งเตรียมบรรยายพรุ่งนี้อยู่นะครับ แต่เห็น ครู58 เขียนมาเลยอดใจไม่ได้ต้องร่วมเขียนด้วยครับ ทั้ง ๆที่ยังไม่ว่างหาข้อมูลเพิ่มเติม

Ico48
ครู58 [IP: 27.55.192.248]
17 ธันวาคม 2557 04:49
#101039

ทั้ง 2แห่งกำลังเปิดรับสมาชิกเพิ่มดังนี้ครับ [url=http://www.uppic.org/share-4686_5490A872.html][img]http://www.uppic.org/image-4686_5490A872.jpg[/img][/url]

Ico48
ครู58 [IP: 27.55.192.248]
17 ธันวาคม 2557 05:05
#101040

(ขออภัยด้วยครับ หน้าเพจไม่รองรับ bb code)

อธิบายเอาแล้วกัน

ครูไทย

เปิดรับสมาชิกเพิ่มกรณีพิเศษ ทั้ง 2ประเภท คือทั้งประเภทสามัญ/สมทบ อายุไม่เกิน 50ปีคือไม่เกิดก่อนปี2507 ซึ่งประเภทสมทบคือบุตร/คู่สมรส

ชสอ.(ชุมนุมสหกรณ่ออมทรัพย่)

ก็เปิดรับสมาชิกเพิ่มกรณีพิเศษเช่นเดียวกัน คือรับทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ ที่อายุไม่เกิน 60ปี (ไม่เกิดก่อน 2497) ซึ่งประเภทสมทบนั้นหมายถึงคู่สมรสอย่างเดียวครับ

-- เปิดรับสมัครถึง 31ธค. 2557 --

มันเป็นรางบอกเหตุแล้วใช่ไหมครับ !!!

Ico48
ครู58 [IP: 27.55.192.248]
17 ธันวาคม 2557 05:29
#101041

องค่กร/ธุรกิจ ประเภทนี้ ที่เปิดรับสมาชิกแบบไม่มีการจำกัดคุณสมบัตินั้น ผมว่าน่าหวาดเสียวครับ เช่นไม่จำกัดอายุ ไม่มีการตรวจสุขภาพ ฯลฯ โดยใช้ผลประโยชน่ตอบแทนในอัตราสูงมากผิดปกติมาเป็น"ตัวล่อ" และคนในสังคมก็ไม่ตรวจสอบเสียด้วยสิครับ

เรื่องของความโลภ มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับ อย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยครับที่ถูกหลอก นี่ขนาดครูบาอาจารย์ นักวิชาการทั้งหลายแหล่ยังแห่ไปสมัครกันเพียบ!!

นอกจากนี้ขบวนการยุติธรรมของประเทศเรา(กม.+จนท.) ก็ยังไม่สามารถจัดการกับคนขี้โกง นักต้มตุ๋น ได้เฉียบขาด จึงมีข่าวการทุจริตอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเสมอโดยไม่สามารถจับตัวคนผิดมาเข้าคุกได้ อาทิ

-ผู้บริหารกองทุน กบข.เอาเงินไปลงทุน ขาดทุนย่อยยับนับแสนล้านบาท ยังหาตัวคนผิดมาลงโทษไม่ได้

-โครงการรับจำนำข้าว ผลาญเงินของชาติไป6-8แสนล้านบาท ก็ทำท่าว่าจะหลุด

-โครงการทางด่วนโฮปเวล

-โครงการขยะที่คลองด่าน

และอีกสารพัดโครงการที่โกงประเทศชาติประชาชน

ดังนั้น ไทยแลนด์ ก็คือ แฮปปี้แลนด์ของพวกขี้โกงนั่นเองครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ