นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1929
ความเห็น: 2

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ล้วนทรงคุณค่าเปี่ยมล้นด้วยหลักคุณธรรม และจริยธรรม เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตชองประชาชนชาวไทย

 

          วันพุธที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เป็นอีกวันหนึ่งในการจัดกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใน
”กิจกรรมย่อยกระดาษ”  เราได้รื้อเอกสารออกมาเพื่อนำให้ร้านวงศ์บัณฑิต  ย่อยกระดาษ จุดนัดพบคือบริเวณอาคาร 2 

          การรื้อเอกสารที่ย่อยวันนี้    ทำให้เราได้พบสิ่งดี ๆ ที่เก็บไว้คือ ปฏิทินของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๘     เป็นพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลและประชาชนชาวไทย  เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ล้วนทรงคุณค่าเปี่ยมล้นด้วยหลักคุณธรรม และจริยธรรม เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตชองประชาชนชาวไทย

          แม้ว่าอุณหภูมิในปัจจุบันของประเทศไทยค่อนข้างจะร้อนและรุนแรง  แต่พระราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ท่านสามารถนำมาเป็นหลักปฏิบัติได้ตลอด  ถ้าทุกคนในชาติตระหนักและปฎิบัติตนจริงในการดำเนินชีวิต ประเทศไทยของเราก็จะสามารถผ่านอุปสรรคทั้งหลายได้ด้วยดีและเจริญก้าวหน้าต่อไป

         จึงขออัญเชิญ พระบรมราโวาท  และพระราชดำรัส  เพื่อแบ่งปันใน Share psu  

 

“......ประเทศชาติจะอยู่ได้ ก็ด้วยความสามัคคี

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไม่ปัดแข้งกัน  หรืออิจฉาริษยากัน

ทำเช่นนั้นก็จะทำให้เมืองไทยอยู่ต่อไปได้อย่างที่เคยอยู่มา

เป็นหลายศตวรรษมาแล้ว  ไม่มีใครที่จะมาล้มเราได้  ถ้าเราไม่ล้มตนเอง.......”

(พระราชดำรัส พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดชลบุรี

ณ จิตตภาวันวิทยาลัย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี วันอาทิตย์ที่   ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๑๙)

 

 

“.....ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ

แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่า

ผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต  ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ.......”

(พระราชดำรัส  เนื่องในโอกาสที่คณะผู้อำนวยการและอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนต่าง ๆ

ในเขตอำเภอดุสิต  “กลุ่มจิตรลดา”  เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  วันอังคารที่  ๑๘   มีนาคม ๒๕๒๓)

 

 

“ …..การทำงานใด ๆ  ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก  ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย

ขอบเขต   และหลักการไว้ให้แน่นอน

เพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรง

และถูกต้องพอเหมาะพอดี   เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า

ความสิ้นเปลือง   ความเสียเปล่าทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิง.....”

(พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันศุกร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๓๐)

 

 

“.....พอเพียงนี้ก็หมายความว่า  มีกินมีอยู่  ไม่ฟุ่มเฟือย

ไม่หรูหราก็ได้  แต่ว่าพอ.   แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย

แต่ถ้าทำให้มีความสุข  ถ้าทำได้ก็สมควรจะทำ  สมควรที่จะปฏิบัติ.

อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง....”

(พระราชดำรัส  พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ  ที่เข้าเฝ้าฯ  ถวายชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลาดุสิดาลัย  

 สวนจิตรลดาฯ   พระราชวังดุสิต   วันศุกร์ที่   ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๑)

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 ตุลาคม 2556 12:07 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2556 13:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชอบทุกตอนเลยครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
ชื่อ [IP: 110.164.187.236]
30 ตุลาคม 2556 13:15
#94082

ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช้การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.132.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ