นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1761
ความเห็น: 0

การอยู่กับปัจจุบัน โดยพระไพศาล วิสาโล

สร้างกรรมดี เปรียบเหมือนกับการเติมน้ำที่ใสสะอาดลงในภาชนะ

เรื่อราวดี ๆ ใน Facebook  ที่แบ่งปัน มีมากมาย ในเมื่อคนเราต้องอยู่กับปัจจุบัน และไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้น ดีหรือไม่ดี ถ้าเราทำกรรมดีจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น


การอยู่กับปัจจุบัน

ไม่เอาความผิดพลาดในอดีต

มาครุ่นคิดให้เป็นทุกข์นั้น

เป็นเพียงการทำให้วิบาก

หรือผลของกรรมในอดีตนั้น...

ไม่เพิ่มพูนขึ้นเท่านั้น

แต่ไม่สามารถตัดกรรมหรือวิบากได้

 

กรรมใด ๆ ที่ทำไปแล้ว

เราไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

วิบากกรรมก็ต้องเกิดขึ้น

และอาจส่งผลมาถึงปัจจุบัน

 

สิ่งที่เราควรทำก็คือ

ยอมรับผลแห่งกรรมนั้น ไม่ตีโพยตีพาย

ถ้าสามารถทำใจให้ไม่เป็นทุกข์

เมื่อประสบวิบากกรรมนั้น ก็ยิ่งดี

เพราะหากเป็นทุกข์

ก็ย่อมนำไปสู่การปรุงแต่ง

หรือเกิดการกระทำอันใหม่ขึ้นที่ไม่ดี

ทำให้เกิดวิบากตามมาอีก

 

การตัดกรรมและการแก้กรรมนั้น

เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ดังที่กล่าวไปแล้ว

เป็นแค่สำนวนหรือคำพูดจูงใจเท่านั้น

แต่ไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้า

สิ่งที่ทำได้นอกจากที่กล่าวมาก็คือ

สร้างกรรมดีขึ้นมาเพื่อบรรเทาผลแห่งกรรมนั้น

 

เปรียบเหมือนกับการเติมน้ำที่ใสสะอาด

ลงในภาชนะที่มีน้ำดำคล้ำน้อยลง

ที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะฝุ่นโคลนลดน้อยลง

มันยังเท่าเดิม

แต่ผลเสียลดน้อยลง

เพราะมีน้ำสะอาดมาช่วยบรรเทา

 

พระไพศาล  วิสาโล

เครดิต Facebook  @ Nat Cha ร้อย8-พัน9

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 December 2013 17:06 Modified: 12 December 2013 17:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.132.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ