นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1799
ความเห็น: 0

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558

ยึดประโยชน์งาน เสียสละ สุจริต

ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี คือ วันข้าราชการพลเรือน เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยขอกำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 นั้นเอง

 

โดยจุดประสงค์คือ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไว้ทุกกระทรวง ทบวง จนไปถึงกรม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ จึงประกาศให้วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  จึงขอน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเผยแพร่ใน Share PSU  แห่งนี้  เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงาน


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ปีพุทธศักราช 2558 

ยึดประโยชน์งาน เสียสละ สุจริต

 

 

ขอบคุณข้อมุลจาก  สำนักงาน ก.พ. และ innnew 


หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 เมษายน 2558 14:01 แก้ไข: 03 เมษายน 2558 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.254.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ