นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1206
ความเห็น: 0

จะออกนอกระบบหรือไม่ หาคำตอบได้ในวันนี้

 

เป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายในกลางปี 2559  

เพื่อให้บุคลากรได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการจะออกนอกระบบหรือไม่ (เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) 


หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดโครงการขยายผล


 เรื่อง  "จะออกนอกระบบหรือไม่ หาคำตอบได้ในวันนี้"

 
โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 12.00-13.00 น.


มีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ  41 คน

 

ข้อมูลที่ได้จากการบรรยาย เพื่อประกอบการตัดสินใจ คือ

 • บำนาญ ณ วันที่ออกจากราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และบำนาญ ณ วันเกษียณอายุราชการ

 • ส่วนต่างของรายได้ระหว่างออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และยังคงเป็นข้าราชการจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

 • เงินเดือนปัจจุบันที่เป็นข้าราชการเต็มขั้นหรือยัง  และเพดานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละระดับ
  เช่น ระดับรองศาสตราจารย์ ระดับชำนาญการ  ระดับชำนาญงาน เป็นต้น


 • การนำเงินส่วนต่างไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

 • หากออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว สัญญาจ้างเป็นอย่างไร ครั้งละกี่ปี

 • ศึกษาข้อมูลร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผ่านกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
  (โดยเฉพาะในมาตรา 90 , 91 ,92 ,93 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือยังคงอยู่เป็นข้าราชการ)


  สามารถศึกษาพ.ร.บ. ม.อ. ได้จาก website กองการเจ้าหน้าที่ออกนอกระบบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละคนมีข้อมูลแตกต่างกัน 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 January 2016 14:25 Modified: 22 January 2016 09:51 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 pompom, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ