นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (3) จดหมายถึงเอื้อย"บัวเงิน" (1)

จดหมายถึงเอื้อยบัวเงิน เป็นจดหมายที่ได้แต่งขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจจากตัวละครคือ เอื้อย"บัวเงิน" (เอื้อย(ภาษาเหนือ) หมายถึง พี่) .............................................................................................. ถึงเอื้อยบัวเงิน น้อง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 30 กันยายน 2554 09:17 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2561 17:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) ถามว่ารักแค่ไหน

หลายวันก่อนไปค้น ซีดีเพลงที่บ้านเพื่อมาเปิดฟังในรถยนต์ เจออัลบั้มที่ซื้อไว้นานแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่โปรดปรานมาก ในอัลบั้มนี้รวมเพลงของนักร้องหลาย ๆ คนเป็นแนวเพลงเพื่อชีวิต เพลงแรกคือ “นึกเสียว่าสงสาร” นักร้อง อ้อย กระท้อน ฟังเนื้อเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 07 กันยายน 2554 17:04 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2561 17:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) โครงการ นบ.ม.อ.2 : เปิดโลกทัศน์ที่ญี่ปุ่น

หลังจากที่ไปเปิดโลกทัศน์ญี่ปุ่น..เมื่อต้นปี ในวันที่ 12-16 มกราคม 2553 กลุ่มงานบริการวิชาการได้ติดต่อให้ขยายผล กว่าจะได้ฤกษ์ เป็นวิทยากรกิจกรรมขยายผลเวลาก็ล่วงเลยไป ช่วงเที่ยง วันที่ 1 กรกฏาคม 2553 มีผู้เข้าประมาณ64 คน บรรยากาศเป็นกันเอง ทานอาหาร.... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 02 กรกฎาคม 2553 16:37 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2553 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) จากหาดใหญ่ถึงสินมานะฟาร์ม

การอบรม นบ. ม.อ.2 ในครั้งนี้ พวกเราต้องไปไกลถึงสุราษฎร์ธานี เมื่องคนดี เจ้าของสโลแกน " เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ" ออกเดินทางประมาณบ่าย 2 โมงครึ่ง ของวันที่ 7 ตุลาคม 2552 กว่าจะถึงเมืองสุราษฎร์ก็ค่ำแล้วค่ะ น้องดวงพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 14 ตุลาคม 2552 17:40 แก้ไข: 28 ธันวาคม 2552 17:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน

การเรียน นบ.ม.อ. 2 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ช่วงเช้าเริ่มต้น ในหัวข้อ " การบริหารงานวิชาการ" วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิตโดยท่านเริ่มด้วย เจตคติที่ดีของตนเอง การมองโลกในแง่ดี ต้องแก้ไขที่ตนเองก่อน คิดดี ทำดี จริงใจ ต้องปล่อยวา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 25 สิงหาคม 2552 17:17 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2553 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เรียนรู้การจัดการความรู้

การเรียน นบ.ม.อ. 2 ในวันที่ 31 ก.ค. 2552 ได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้จากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลางเดือน โพชนา ซึ่งได้ให้ทำกิจกรรม วาดหัวใจ ลงในกระดาษ แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ห้องที่ 1 เขียนชื่อ-สกุลตนเองทั้งชื่อจริงและ ชื่อเล่น สถานที่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 22 สิงหาคม 2552 19:23 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2553 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การดูแลสุขภาพ

ครั้งที่ 2 จากการเป็นนักเรียนหลักสูตร นบ.ม.อ.2 ต้องเรียนรู้กลุ่มวิชา การบริหารตนเอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 หัวข้อ ” ผู้บริหารกับการดูแลสุขภาพ” และ หัวข้อ “จิตแจ่มใส กายแข็งแรง” วันที่ 2 พฤษภาคม 2552 หัวข้อ “กินอย่างไร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 11 มิถุนายน 2552 17:48 แก้ไข: 19 มิถุนายน 2552 13:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) เครือข่าย Bolg เพื่อการเรียนรู้

วันที่ 30 พ.ค. 52 นักเรียน นบ.ม.อ. 2 ได้เรียนรู้การสร้างเครือข่าย Blog เพื่อการเรียนรู้ โดยท่านวิทยากร "คนธรรมดา" รศ.ชาคริต ทองอุไร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการแบ่งปันความรู้ การต่อยอดความรู้ เป็นการเรียนลัดจากผู้รู้ การสร้างเครือข่ายจึง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 02 มิถุนายน 2552 10:26 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2553 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เรียนรู้คุณธรรม-จริยธรรม

ครั้งที่ 3 ของการเป็นนักเรียน นบ.ม.อ.2 ในวันที่ 29 พ.ค. 52 เป็นการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร ทีมวิทยากร รศ.สายบัว ชี้เจริญ และรศ.ฐิติมา สุนทรสัจ ได้เชิญ วิทยากรพิเศษ 2 ท่านคือ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลากรศาลรัฐธรรมนูญ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 30 พฤษภาคม 2552 14:12 แก้ไข: 02 มิถุนายน 2553 09:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) เรียนรู้นพลักษณ์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น

ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (นบ.ม.อ.) รุ่นที่ 2 ซึ่งปฐมนิเทศระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2552 หลังจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร แนะนำหลักสูตรซึ่งต้องเรียนประมาณ 159 ชั่วโมง รวมแล้วประมาณ 6 เดือนกว่าจะจบหลั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มิกกี้   สร้าง: 02 เมษายน 2552 17:42 แก้ไข: 30 พฤษภาคม 2552 14:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]