นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) งานเกษตรภาคใต้ : ครัวตลาดเกษตร ม.อ. จากแปลงสู่คุณ

ตามบันทึกนี้ของมอนลี่ ครัวตลาดเกษตร ม.อ. จากแปลงเกษตรกร สู่ครัวตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งมีสโลแกน"จากแปลงสู่คุณ" เป็นจุดปลายน้ำที่นำผลผลิตจากแปลงเกษตรกรมาแปรรูปเป็นอาหารปลอดภัย ปราศจากผงชูรส อาหารมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ ข้าวคะน้า... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 13 August 2015 17:27 Modified: 25 September 2015 16:29 [ Report Abuse ]

(0) งานเกษตรภาคใต้ : พิธีเปิดงาน

ในเดือนสิงหาคมทุกปี งานใหญ่ของจังหวัดสงขลาคืองานเกษตรภาคใต้ ซึ่งได้เป็นงานประจำปีของจังหวัดสงขลาแล้ว ในปี 2558 จัดเป็นครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2558 โดยมีธีมงานคือ "เกษตรเชิงท่องเที่ยว" และตามบันทึก 10 สิงหา 58 : พิธีเปิดงานเกษตรภาค... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 13 August 2015 16:49 Modified: 14 August 2015 15:49 [ Report Abuse ]

(10) ภาพบรรยากาศเชิญชวนบุคลากร ม.อ. วัดความสุขด้วยเครื่องมือHAPPINOMETER ONLINE

ตามบันทึก เชิญชวนบุคลากร ม.อ. วัดความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ONLINE วันนี้ 17 มิถุนายน 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรวัดความสุขด้วยเครื่องมือHAPPINOMETER ONLINE มาดูภาพบรรยากาศค่ะ น้... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 17 June 2015 13:31 Modified: 16 August 2015 18:45 [ Report Abuse ]

(0) ลด ละ เลิก การใช้โฟม (No Foam) บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

เมื่อต้นเดือนเมษายน 2558 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือทุกคณะ/หน่วยงานลด ละ เลิก การใช้โฟม (No Foam) บรรจุอาหารภายในมหาวิทยาลัย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนดำเนินการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟม (No Foam) บรรจุอาหารทั่วป... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 12 May 2015 17:30 Modified: 18 May 2015 17:20 [ Report Abuse ]

(1) ตรวจสอบการขอคืนภาษี

การยื่นแบบเสียภาษีผ่านไปแล้ว สำหรับผู้ที่ยื่นแบบเสียภาษีไปแล้ว และมีสิทธิขอคืนภาษีได้นั้น หากผู้เสียภาษีคนใดที่ยังไม่ได้รับข้อความยืนยันจากกรมสรรพากร หรือ ได้รับเช็คคืนเงินภาษีจากทางกรมสรรพากร สามารถไปตรวจสอบสถานะของแบบรายการที่ยื่นไปแล้วว่าขณะน... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 28 April 2015 16:42 Modified: 29 April 2015 15:32 [ Report Abuse ]

(1) สงกรานต์....พื้นที่แห่งความสุข...ประจำปี ๒๕๕๘

ตามบันทึกสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติมีนัดในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ปีนี้ฝ่ายต้อนรับ นัดกันโดย สาว ๆ กันใส่ผ้าซิ่น ชายหนุ่มใส่เสื้อมอฮ่อม เพื่อสร้างสีสรรให้กันงานในวันสงกรานต์ บรรยากาศเป็นอย่างไร มาดูตามภาพถ่ายค่ะ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 17 April 2015 18:38 Modified: 21 April 2015 15:03 [ Report Abuse ]

(0) วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558

ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี คือ วันข้าราชการพลเรือน เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยขอกำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับแรก เมื่อวัน... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 01 April 2015 14:01 Modified: 03 April 2015 16:36 [ Report Abuse ]

(5) สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ชาวทรัพยากรธรรมชาติ

เดือนเมษายนทุก ๆ ปี ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในปี๒๕๕๘ กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน๒๕๕๘ ตาม e-mail ฉบับนี้ เรียน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ รับศีล ทำบุญ ถวายภัตตาหาลเพล รดน้ำขอ... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 31 March 2015 18:18 Modified: 22 April 2015 15:31 [ Report Abuse ]

(4) ผลผลิตในวิชาพืชผักสวนครัว

ตามบันทึกผักสวนครัว ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 สัปดาห์นี้เป็นช่วงที่ผลผลิตได้ออกสู่ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ แล้ว กินได้สนิทใจ เพราะปลอดภัย นักศึกษาปี 1 ลงแรงปลูก ใส่ใจดูแลทุกขั้นตอน ประโยคที่ว่า คนกินไม่ได้ปลูก คนปลูกไม่ได้กิน ต้องลบทิ้งแล... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 20 March 2015 15:59 Modified: 24 March 2015 17:14 [ Report Abuse ]

(1) ติดตามพัสดุ ที่ไปรษณีย์ไทย

เมื่อต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ได้ส่งพัสดุธรรมดาภายในประเทศ ไปที่เชียงใหม่ ปรากฎว่าผู้รับปลายทางยังไม่ได้รับเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์แล้ว จึงได้ติดตามสถานะสิ่งของฝากส่งตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน เมื่อเปิดเข้าไปที่ www.thailandpost.co.th โดยคลิก... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By มิกกี้   created: 25 Febuary 2015 17:07 Modified: 25 Febuary 2015 18:00 [ Report Abuse ]