นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1678
ความเห็น: 0

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 มีภารกิจช่วยเหลือและดูแลนักศึกษา  อาจารย์   บุคลากร   ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
รวมถึงประชาชนภายในชุมชนกับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในยามเกิดอุบัติเหตุ และภัยต่างๆ 
โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย จะทำหน้าที่ช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ที่เกิดเหตุในกรณีเกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หลังจากนั้นจะดำเนินการนำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลต่อไป 
โดยทุกวันชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัยมีการ Stand By เพื่อเตรียมความพร้อมทุกวัน  
โดยทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีอนุมัติให้มีห้องประจำชมรมเพื่อเป็นจุดประสานงานด้านการสื่อสารและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ
 โดยส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวของนักศึกษาและส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่มีประจำชมรมเป็นของที่รับบริจาคมาจากธารน้ำใจของ
บุคลากรภายในวิทยาเขตและประชาชนภายนอกวิทยาเขตในการจัดซื้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆ มาบริจาค
 แต่ก็ยังไม่เพียงพอเพื่อใช้ในระยะยาวต่อไปและทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานียังไม่มีรถพยาบาลประจำวิทยาเขตเพื่อนำส่งนักเรียน 
นักศึกษา ที่เป็นผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล ด้วยมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมของ
นักศึกษาชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย ที่ช่วยเหลือสังคมมาตลอด 4 ปี จึงได้รับความอนุเคราะห์จาก
มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีมอบรถกู้ชีพให้นักศึกษาชมรมมา Stand By 
เพื่อรับผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในการนำส่งโรงพยาบาลและงานสาธารณะอื่นๆ ตามที่ผู้เดือดร้อนร้องขอ โดยทุกเหตุการณ์นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติห้นาที่
ทั้งการขับรถกู้ภัย กู้ชีพ การปฐมพยาบาล การนำส่งโรงพยาบาล ช่วยรถเสีย จับสัตว์ร้าย
วัตถุประสงค์
    เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  
    เพื่อใช้ปฐมพยาบาลผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บในกรณีการเข้าช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุ
    เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานออกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
    เพื่อการประสานงานด้านการสื่อสารหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ    
    เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    เพื่อดำรงไว้ซึ่งประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
วิธีดำเนินการ 
  - นักศึกษาชมรมชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย ฝึกทบทวนทักษะการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลขั้นต้น
  - ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพื่อพร้อมสำหรับการใช้งานได้ตลอดเวลา
  - Stand By เพื่อเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีการเข้าเวรประจำห้องชมรม โดยมีนักศึกษาเตรียมความพร้อมในยามเกิดอุบัติเหตุในกรณีการรับแจ้งจากทางวิทยุสื่อสารของศูนย์กู้ภัยศูนย์กู้ชีพและนักวิทยุสมัครเล่นเมื่อพบเหตุ
  - ออกช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆ ด้วยเครื่องมือการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาลต่อไป
  - บันทึกข้อมูลในการออกปฏิบัติงานทุกครั้งเก็บเป็นข้อมูล
  - จัดทำสถิติประจำเดือน

ประมวลผลภาพการปฏิบัติงาน


หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มกราคม 2557 14:35 แก้ไข: 29 มกราคม 2557 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ