นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 87 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันจบค่าย [C] 1357 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันที่ 4 เล่นเพื่อเรียนรู้ [C] 1385 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4: วันที่ 3 [C] 1398 0
ค่ายผู้นำ #1 วันที่ 4 [C] 900 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันที่ 2 [C] 911 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันแรก [C] 1014 0
ค่ายผู้นำ #1 วันแรก [C] 1081 0
ค่ายผู้นำตัวน้อย ครั้งที่ 1 [C] 1336 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 "เล่นเพื่อเรียนรู้" [C] 1323 0
ค่ายที่ไม่มีใครจำชื่อได้ [C] 2021 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันสุดท้าย [C] 1175 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สี่ [C] 1203 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สาม [C] 1153 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สอง [C] 1433 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันแรก [C] 1629 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปีที่ 3 [C] 1346 0
พลังของหนุ่มสาว [C] 1741 0
ปลาไข่ สอนเด็ก 1576 3
สำรวจค่าย 1416 1
ฉันดุไม๊? 1501 3
ความแตกต่างของเด็กๆ 2 1101 2
ความแตกต่างของเด็กๆ 1 932 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 : วันสุดท้าย [C] 1211 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 วันที่สี่ 2032 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 วันที่สาม 1391 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 : วันที่สอง 1356 3
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 : วันแรก 1192 1
สอนเด็ก รวมญาติ 1133 0
ความสำเร็จของเอียด 1163 6
ลงพื้นที่จริง 906 0
กว่าจะเป็นค่าย 1041 1
การสำรวจค่าย 984 0
ทำดินประดิษฐ์ด้วยตนเอง 1225 0
15 ปี ในสอนเด็ก 874 0
ชีวิตที่ไร้ตัวตน 1017 2
ขาดแคลน 1007 2
อิ่มเอม - อดอยาก 1248 0
ขอร้อง 1536 5
จุดประกาย 56 1326 0
ค่ายแรก 56 1461 3
เด็กทรัพย์ 1991 0
ค่ายสุดท้าย 1471 4
วงล้อมของ"สอนเด็ก" 1852 0
ละครหุ่นเงา "ปลาย่าง" 1687 2
สานฝัน ปันรัก 1709 3
ละคร สื่อการสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 1692 1
เด็กติดเกมส์ 2053 3
ผอ. ค่าย 1985 2
สัมผัสได้...แม้ไม่ได้ยิน 2180 3
เยาวชนจิตอาสา 1901 1
เท้าติดดิน 1899 5
ในวันที่ท้อแท้ 1931 7
ใครผิด 1828 4
เรื่องเล็กๆ 1825 3
วิถีแห่งพุทธ 1742 1
ผู้ประสบภัย 1662 8
ช่วยด้วยย! 1783 2
จุดเปลี่ยน 2032 17
แด่....นักกิจกรรม 1885 8
เหตุฉุกเฉิน 2067 5
ใกล้ตา ไกลตีน 1919 3
ส่งยิ้มสู่น้อง 1756 6
มหัศจรรย์แห่งกาลเวลา 2017 8
ครูสะตอ 2320 6
ตำนานกล้าไม้ 2076 6
อุดมการณ์ 1929 7
พี่เดียร์...ชายผู้มอบหัวใจให้งาน 2575 11
การเปลี่ยนแปลง 1805 9
ค้นหา...ตัวตน! 2167 4
รางวัลของคนทำค่าย 2210 20
ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ม.อ. ปัตตานี 3499 5
การจากลา 1903 14
ความสุข 2009 8
เด็กพิเศษ 2183 4
จิตสำนึก...ที่หายไป 2440 9
ของขวัญปีใหม่ 2120 6
ปู๊น....ปู๊น....ทัวร์ 2210 10
ขอหนังสือ.....เพื่อห้องสมุดโรงเรียน 2419 6
จิตสำนึกที่ดีของ ด.ช.เก่ง 2691 18
ค่ายนี้....ไม่สร้างผู้นำ 2361 10
แด่....บัณฑิตใหม่ 2565 17
เด็กด้อยโอกาส......เด็กเสียโอกาส 3327 13
ครูคนแรก? 2131 3
กล้าไม้ที่ไม่รู้พันธุ์ ? 2545 6
ต้นกล้าในวันวาน 2544 15
ค้นหาคุณค่าแห่งตน 2210 6
ใครคือผู้ให้.... 1979 7