นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 2 · Followed: 1

อ่าน: 1672
ความเห็น: 2

บุคลากรดีเด่น กลุ่มพนักงานเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ความรู้ ประสบการณ์ ความทุ่มเท ความเสียสละ ความอดทน นำมาซึ่งความสำเร็จ

        หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะมีความยินดี และรู้สึกดีใจที่คุณธีรนิตย์  ฉั่วสุวรรณแก้วได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น กลุ่มพนักงานเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนๆมักเรียกชื่อเล่น ว่า“ปิ๊ก”หรือ “พี่ปิ๊ก” พี่ปิ๊กปฏิบัติหน้าที่กับคณะฯมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งระหว่างที่อยู่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ถูกมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยสารบรรณ และหน่วยทะเบียนตามลำดับ ครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2542 พี่ปิ๊กได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยอาคารฯจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 1 หัวหน้าหน่วยอาคารฯกับคุณธีรนิตย์ (พี่ปิ๊ก)

        พี่ปิ๊ก มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี เนื่องจากก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับคณะฯ ได้ผ่านการปฏิบัติงานมาจากบริษัทในกรุงเทพฯ และบริษัทในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกหลายบริษัท  จึงเป็นจุดเด่นที่ทำให้พี่ปิ๊กสามารถนำความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่พี่ปิ๊กจะทำด้วยความทุ่มเทเสียสละ เห็นได้จากการทำงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จ โดยไม่มีงานค้างไว้ในวันรุ่งขึ้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย  โดย ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่จะต้องเริ่มต้นจากการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของงาน จึงสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะส่งผลให้งานประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั่วไปที่มาใช้บริการ  กรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเดียวกัน พี่ปิ๊กจะใช้เทคนิคการพูดด้วยวาจาสุภาพ เพื่อให้สถานการณ์อ่อนลง และให้คู่กรณีได้ตกลงกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะเสนอหัวหน้าเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่สามารถตกลงกันได้โดยไม่ต้องเสนอหัวหน้า พี่ปิ๊กสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะมีแนวความคิดว่าอยู่บ้านเดียวกัน(หน่วยงานเดียวกัน) ไม่ควรมีความขัดแย้งต่อกันและกัน แต่ควรมีความสามัคคี ด้วยการบริหารแบบเป็นกันเอง ทำให้พี่ปิ๊กเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด

ภาพที่ 2 บรรยากาศการสัมภาษณ์

       พี่ปิ๊กได้กล่าวว่า การทำงานในปัจจุบันมีความยากลำบากกว่าในอดีต เนื่องจาก งานวิจัยที่จำนวนมากขึ้น ประกอบกับพนักงานขับรถยนต์ที่ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา โดยจะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกคณะฯอยู่เป็นประจำ สุดท้ายพี่ปิ๊กก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น และขอขอบคุณคณะฯ ที่ยังมองเห็นความสำคัญของการทุ่มเททั้งแรงกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ภาพที่ 3 ทีมสัมภาษณ์และบุคลากรดีเด่น

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 สิงหาคม 2559 17:17 แก้ไข: 24 สิงหาคม 2559 17:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 ปราณี , และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • แสดงความยินดีด้วยค่ะพี่ปิ๊ก
  • พี่ปิ๊กเป็นพี่สาวที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือดูแลในทุกๆ เรื่องที่สามารถช่วยได้ และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาแก่ทุกคนค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ

ได้รู้จัก พี่ปิ๊ก เพิ่มขึ้นค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ